Nyheder

Nyheder

Her kan du se et overblik over alle nyheder

Søg

Vælg dato fra-til
Found 251 result(s). Currently showing 49 - 72
Nyhed

Fuld opbakning til lokalplansforslag for Nabohaven

Den lille grønne perle stod til at forsvinde fra bydelen til fordel for nye boliger, men Nabohaven i Telemarksgade blev reddet, og Amager Vest Lokaludvalg sender sin fulde opbakning til lokalplansforslaget.
Nyhed

Velbesøgt borgermøde om tidsbegrænset parkering

Mandagens debatmøde var velbesøgt af borgere fra hele Amager. Teknik- og Miljøforvaltningen holdt oplæg og svarede på spørgsmål, som omhandlede alt lige fra gæstelicenser til lovgrundlag. Nu kan du komme med dit høringssvar.
Nyhed

Weekenden stod på opstartsseminar

I weekenden d. 21.-22. maj mødtes det nye lokaludvalg til drøftelser om fremtiden og spændende oplæg. Og så blev der også plads til et par uformelle snakke omkring middagen.
Nyhed

Borgermøde: Nye tidsbegrænsede parkeringszoner

I forhandlingerne om budget 2022 for Københavns Kommune blev det bl.a. besluttet at indføre nye tidsbegrænsede parkeringszoner, herunder i Amager Vest bydel. Nu kan du komme med dine input til et borgermøde i maj.
Nyhed

Borgermøde: Udvidelse af Øresundsmotorvejen

Snart skal der laves en miljøundersøgelse i forbindelse med udvidelsen af Øresundsmotorvejen. Alle interesserede inviteres til nyt borgermøde, hvor man kan komme med input.
Nyhed

Amager Vest Lokaludvalg 2022-2026

Det nye Amager Vest Lokaludvalg er nu konstitueret med en ny formand og næstformand i spidsen og de 24 medlemmer og 12 suppleanter har fået den første introduktion til opgaverne og arbejdet i et lokaludvalg.
Nyhed

Udvikling af Sundby Idrætspark – dialog og drøftelser

Cirka 50 lokale beboere og aktører var mødt op til mødet om Sundby Idrætspark. Formålet var at drøfte udkast til scenarier for fremtidens Idrætspark og få input til forbedringer, inden politikerne på Københavns rådhus skal tage stilling til scenarierne.
Nyhed

Vi søger en Projekt- og kommunikationsmedarbejder

Lokaludvalgets sekretariat søger medarbejder, der kan formidle lokaludvalgets arbejde både visuelt og skriftligt og samarbejde med de lokale ildsjæle i lokaludvalget og understøtte deres arbejde gennem medlemsbetjening, projektledelse og borgerdialog.
Nyhed

Overførselssagen 2021/2022

Her er vores indspil til Overførselssagen 2021-2022, hvor de overskydende midler fra sidste års budget fordeles. Det er partierne fra Budget 2022, der fordeler overskydende midler; alle partierne undtagen Konservative.
Nyhed

15 nyvalgte medlemmer til Amager Vest Lokaludvalg

Valg til Amager Vest Lokaludvalg er nu afsluttet. Her er de 15 foreningsmedlemmer, der er stemt ind, og som sammen med de politisk udpegede medlemmer kommer til at udgøre det nye lokaludvalg.

Nyhed

Brev til rådhuset: Planlæg sikre skoleveje i bydelen

Amager Vest har ad flere omgange gjort opmærksom på, at der er brug for en helhedsplan for trafikafviklingen på Amager for at skabe sikre veje for både bilister, cyklister og gående – ikke mindst i nye byområder som Ørestad.
Nyhed

Brydes Allé skal imødekomme både cyklister og bilister

Siden august 2021 har Amager Vest Lokaludvalg samarbejdet med Teknik- og miljøforvaltningen om Brydes Allé. I et internt høringssvar til forvaltningen har lokaludvalget tre konkrete løsningsforslag, der kan imødekomme både cyklisters og bilisters behov.
Nyhed

Kandidaterne til Amager Vest Lokaludvalg

Hvem skal arbejde for lokale visioner i lokaludvalget? Læs om vores 20 kandidater og bliv klædt godt på til at stemme på dem, der skal repræsentere dig og bydelen de næste 4 år.
Nyhed

2021 i Amager Vest

Her ved indgangen til 2022 gør vi status over 2021 i Amager Vest Lokaludvalg. Læs om vores projekter, og få et overblik over, hvor mange borgermøder vi har holdt, høringer vi har sendt, kampagner vi har kørt og puljemidler, vi har uddelt.
Nyhed

Flere offentlige toiletter i Amager Vest

Hvor mangler vi offentlige toiletter i Amager Vest? Indtil den 20. januar kan du komme med input til behov og placering af nye offentlige toiletter i bydelen. Dine begrundelser vil blive brugt i den videre politiske drøftelse af toiletbehovet i byen.
Nyhed

Det lokale miljøarbejde

Amager Vest Lokaludvalg bevilger hvert år penge til Miljøpunkt Amager, der står for det lokale miljøarbejde – fra dialog med bydelens beboere om bæredygtige tiltag til samarbejde med lokale virksomheder og organisationer om miljø, klima og biodiversitet.
Nyhed

Lokalt samarbejde om lokal lommepark på Kigkurren

Valg til lokaludvalg: Amager Vest Lokaludvalg samarbejder med lokale aktører om at udvikle bydelen. Sammen med Islands Brygges Lokalråd arbejder vi på at gøre Kigkurren til et grønt mødested, der forbinder Havneparken med Amager Fælled
Nyhed

Lokalt valg i lokale aviser

Vi har lavet en valgavis sammen Ørestad Avis og Bryggebladet. Mød medlemmerne, læs om vores arbejde i bydelen og få et indblik i vores møder og (lokal)politiske processer
Nyhed

Skærpede støjregler: Mindre støj, men stadig udfordringer

De skærpede støjregler på Islands Brygge har faktisk hjulpet på støjen, men der er stadig udfordringer med affald, tis i baggårde og haver – og så er der stadig støj, om end den er mere spredt. Lokaludvalget har evalueret støjreglerne.
Nyhed

Hvad skal der ske med Sundby Idrætspark?

Omkring 60 personer mødte op med idéer og input til fritidsfaciliteterne, da Københavns Kommune inviterede til workshop om Sundby Idrætspark d.28.oktober. Workshoppen var første af flere, der skal give input til den videre udvikling af parken.