Nedlæggelse af tunnel under Amagerbrogade bør vente

Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt os om kommentarer i forbindelse med forslag om at nedlægge gangtunnellen under Amagerbrogade v. Hans Bogbinders Allé og erstatte den med en helle. Vi mener, det bør vente til en endelig renovering.
Billede
Gangtunnellen ved Amagerbrogade v. Hans Bogbinders Allé. Amager Vest Lokaludvalg.
Gangtunnellen ved Amagerbrogade v. Hans Bogbinders Allé.
Fotograf
Jan Jeppesen

Forvaltningen er kommet med forslag til, hvordan man kan nedlægge den nuværende gangtunnel under Amagerbrogade ved Hans Bogbinders Allé og erstatte den med et helle. Begrundelsen er en undersøgelse, der viser, at kun 20 % af fodgængerne benytter tunnellen, når de skal kryse overgangen. Resten krydser gaden i niveau.

Begrundelsen lyder også, at gangtunnelens adgangsveje ikke opfylder de gældende tilgængelighedskrav, sådan at kørestolsbrugere, folk med barnevogne, gangbesværede m.fl. ikke eller kun med besvær kan benytte gangtunnelerne.

 

Vent til renoveringen

I lokaludvalget mener vi, at forslaget kommer på et bemærkelsesværdigt tidspunkt, da borgerne tidligere er blevet stillet i udsigt, at den del af Amagerbrogade skal renoveres. Derfor mener vi, at man bør afvente en igangsættelse af renoveringen, så man kan se projektet i sin helhed. Vi mener i øvrigt, at kan ikke bør nedlægge parkeringspladserne ved apoteket, som det er beskrevet i forslaget, da apoteket er en vigtig institution som syge skal have let adgang til. 

Læs vores høringssvar i sin helhed her:

Amager Vest Lokaludvalg stiller sig undrende over timingen ift. nedlæggelse af gangtunnellen og etablering af overgangen, da borgerne i bydelen er blevet stillet i udsigt, at den del af Amagerbrogade skal renoveres. Derfor mener vi, at spørgsmålet om tunnellen bør afvente en igangsættelse af renoveringen af Amagerbrogade, så man kan se projektet i en helhed.

Specifikt bemærker vi, at forslag planlægger at fjerne parkeringspladserne foran apoteket samt busstoppestedet. Det mener vi er et problem, da apoteket er en vigtig institution som syge og svagelige skal have let adgang til.