Vi støtter reducering af tidsbegrænset parkering ved Amager Fælled

Amager Vest Lokaludvalg støtter op om et medlemsforslag om tidsbegrænset parkering på Amager Fælled - samt et nyt offentligt toilet.
De to parkeringspladser ved Rundholtsvej, Amager Fælled.
Fotograf
Google Maps.

Amager Vest Lokaludvalg har truffet en beslutning om at støtte et forslag, der indebærer en reduktion af den tidsbegrænsede parkering på to parkeringspladser på Amager Fælled nær Rundholtsvej.

Forslaget, som blev stillet af Louise Theilade Thomsen (V), går ud på at indføre en tidsbegrænsning på kun fire timer på hverdage mellem kl. 8 og 17, mens der fortsat skal være fri parkering i weekender og på helligdage. Forslaget indeholder desuden et forbud mod overnatning i biler på de to parkeringspladser ved Rundholtsvej.

Tidligere var der ingen tidsbegrænsning på parkeringen på de to pladser ved Rundholtsvej indtil februar 2023. Forvaltningen indførte imidlertid en tidsbegrænset parkering på fire timer døgnet rundt med det formål at reservere pladserne til besøgende på Amager Fælled. Dette har ført til, at parkeringspladserne er tomme om natten.

Lokaludvalget har valgt at støtte op om dette forslag som en måde at forbedre udnyttelsen af parkeringskapaciteten på området. Derudover besluttede vi at anbefale etableringen af et offentligt toilet på Amager Fælled-området, for at imødekomme behovet for faciliteter i området.

Beslutningen blev truffet efter nøje overvejelse af forskellige holdninger og forslag, herunder input fra borgerne og arbejdsgruppen for fysisk planlægning og erhverv.

Du kan læse hele indstillingen, herunder de forskellige input, her.

Amager Vest Lokaludvalg ser dette som et skridt mod at skabe en mere effektiv og besøgervenlig parkeringsordning på Amager Fælled.