Søg om støtte til dit projekt

Bydelspuljen

Fotograf
Clorofille Naturforening

Her kan du søge om støtte i form af underskudsgaranti fra Bydelspuljen til projekter og arrangementer, der fremmer lokal dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af fællesskab og netværk i bydelen.

I Amager Vest uddeler vi til lokale aktører ca. 4 millioner kroner årligt, som kan søges af lokale borgere, foreninger og virksomheder. Projekterne skal være rettet mod borgere i Amager Vest, foregå i Amager Vest, eller komme bydelen og borgerne i bydelen til gavn. Projekterne skal være båret af frivillige og lokale kræfter og/eller arrangeres sammen med lokale foreninger.

Puljemidlerne må gives til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgenes bydelsplaner. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse. Lokaludvalget bestemmer selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler.

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Ansøgningsfrister 2024

28. april – Til behandling 28. maj
26. maj – Til behandling 25. juni

- Sommer -

4. august– Til behandling 27. august
26. august– Til behandling 24. september
22. september – Til behandling 29. oktober
27. oktober – Til behandling 26. november  
24. november – Til behandling 17. december

Kontakt

Sofie Astrid Jensen

Svartider

Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Anfør gerne "bydelspuljen" og evt. sagsnummer og projektnavn i emnefeltet ved e-mail. Vi besvarer typisk forespørgsler om ansøgninger og regnskaber indenfor fem hverdage. Du modtager bekræftelse på modtagelse af puljeansøgning umiddelbart efter ansøgningsfrist.