Søg penge til dit projekt

Søg penge til dit projekt

Du kan søge penge fra Bydelspuljen til projekter og arrangementer, der fremmer dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af fællesskab og netværk i bydelen. I Amager Vest har vi ca. 4 millioner kroner årligt, som kan søges af private borgere, foreninger og virksomheder. Projekterne skal være rettet mod borgere i Amager Vest, foregå i Amager Vest, eller komme bydelen og borgerne til gavn. Projekterne skal være båret af frivillige og lokale kræfter og/eller arrangeres sammen med lokale foreninger.

Puljemidlerne må gives til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgenes bydelsplaner. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse. Lokaludvalget bestemmer selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler.
Uddeling af puljemidler sker altid under hensyntagen til de bestemmelser, der overordnet ligger for puljemidler jf. Kommissorium for Lokaludvalg af 4. november 2021.  

Vi anbefaler, at du læser vores råd og retningslinjer, formalia og ansøgningsfrister og sætter dig ind i procedurer for ansøgning og udbetaling, inden du søger penge til dit projekt.

Ansøgningsfrister 2023

1. januar – (svar start februar)
29. januar – (svar start marts)
26. februar – (svar start april)
26. marts – (svar start maj)
23. april– (svar start juni)
28. maj – (svar slut juni)
25. juni – (svar start september – pga. sommerferie)
Sommerferie
27. august – (svar start oktober)
24. september – (svar start november)
29. oktober– (svar start december)
19. november – (svar efter d. 19. december)
1. januar 2024 - (svar startfebruar 2024)

Kontakt

Katarina Berg

Har du spørgsmål til processen er du altid velkommen
til at kontakte vores puljemedarbejder i sekretariatet