Søg om støtte til dit projekt

Søg penge til dit projekt

Du kan søge om støtte i form af underskudsgaranti fra Bydelspuljen til projekter og arrangementer, der fremmer dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af fællesskab og netværk i bydelen.

I Amager Vest uddeler vi til lokale aktører ca. 4 millioner kroner årligt, som kan søges af lokale borgere, foreninger og virksomheder. Projekterne skal være rettet mod borgere i Amager Vest, foregå i Amager Vest, eller komme bydelen og borgerne i bydelen til gavn. Projekterne skal være båret af frivillige og lokale kræfter og/eller arrangeres sammen med lokale foreninger.

Puljemidlerne må gives til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgenes bydelsplaner. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse. Lokaludvalget bestemmer selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler.

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Ansøgningsfrister

Vis alle

Bydelspuljen 2023

1. januar – (svar start februar)
29. januar – (svar start marts)
26. februar – (svar start april)
26. marts – (svar start maj)
23. april– (svar start juni)
28. maj – (svar slut juni)
25. juni – (svar start september – pga. sommerferie)
Sommerferie
27. august – (svar start oktober)
24. september – (svar start november)
29. oktober– (svar start december)
19. november – (svar efter d. 19. december)
1. januar 2024 - (svar startfebruar 2024)

Kontakt

Kenneth S. Dollerup

Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Anfør gerne "bydelspuljen" og evt. sagsnummer og projektnavn i emnefeltet.