Lokaludvalg ønsker forbedringer omkring skulpturen Zygote

I en fælles henvendelse til borgmestrene Line Barfod, teknik- og miljøborgmester, og Mia Nyegaard, kultur- og fritidsborgmester, retter Amager Øst og Vest Lokaludvalg nu fokus mod den nyetablerede skulptur "Zygote" på Christmas Møllers Plads.
Billede
Skulpturen Zygote af Sophia Kalkau
Skulpturen Zygote af Sophia Kalkau.
Fotograf
Kenneth Dollerup

I en fælles henvendelse til borgmestrene Line Barfod, teknik- og miljøborgmester, og Mia Nyegaard, kultur- og fritidsborgmester, retter Amager Øst og Vest Lokaludvalg nu fokus mod den nyetablerede skulptur "Zygote" på Christmas Møllers Plads. 

Lokaludvalgene adresserer tre forhold, som de mener, skulpturen skæmmes af:

  • En høj gittermast står præcis sådan, at når man kommer fra Amager Fælledvej/Stadsgraven, står den lige foran skulpturen. 
  • Et højt, blåt skilt ved indgangen fra Christianshavn, der blokerer udsynet til skulpturen. Lokaludvalgene foreslår at flytte skiltet.
  • Udfordringer med orden på cykelparkeringen omkring skulpturen. Lokaludvalgene foreslår flere cykelstativer eller alternative løsninger.

Skulpturen, som er doneret af Ny Carlsbergfondet, blev afsløret sidste sommer og har siden stået som en indgangsportal til Amager. Trods en stor indledende debat er det dog lokaludvalgenes opfattelse, at tilfredsheden med skulpturen er stigende. Derfor mener lokaludvalgene også, at skulpturen skal præsentere sig bedst muligt.

I et svar på henvendelsen skriver Teknik- og Miljøforvaltningen, at gittermasten nær Zygote, der bærer nødvendig belysning, kun kan flyttes ved en ombygning af krydset.
Det blå skilt er en fritstående reklamestander, der er opstillet i henhold til en aftale mellem kommunen og selskabet. Kommunen kan ikke kræve flytning uden finansiering og en tilsvarende attraktiv placering. Forvaltningen overvejer at undersøge muligheden for opstilling eller flytning af cykelstativer, da der er tilgængelige midler til mindre cykelforbedringsprojekter i øjeblikket.

Lokaludvalgene håber, at forholdene omkring Zygote kan forbedres i fremtiden. 

 

Læs hele vores henvendelse herunder.