Unges anbefalinger til mødesteder i Amager Vest

Lokaludvalget har sammen med Hørt Ungdom spurgt unge udskolingselever i 7. og 8. klasse om, hvad de synes, der mangler af mødesteder i bydelen. Tak for de gode input!
Billede
Første workshop på UngeVærk Islands Brygge med Amager Vest Lokaludvalg.
Fra første workshop på UngeVærk Islands Brygge.
Fotograf
Jakob Korshøj

Gennem fire workshops i løbet af november måned 2023 arbejdede de 20 7. og 8. klasser med deres egne idéer og forslag til et nyt mødested de mener, der er behov for i Amager Vest.Deres arbejde og forslag tager udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad er med til at gøre et mødested attraktivt for unge?Deres arbejde har udmøntet sig i seks konkrete forslag til nye mødesteder i Amager Vest, samt 11 vigtige anbefalinger som lokalpolitikere, byplanlæggere og andre aktører bør overveje, når man designer og udvikler nye mødesteder og byrum til unge mennesker i alderen 13-15 år, og som lokaludvalget glæder sig til at bringe videre i vores arbejde.Derudover har vi i undersøgelsen også foretaget en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 124 elever fordelt på Ørestad Skole, Islands Brygge Skole og Peder Lykke Skole. Her besvarer de unge bl.a. på, hvad de bruger deres fritid på, samt hvad de godt kunne tænke sig af andre muligheder i bydelen.Du kan hente hele rapporten i bunden af siden, men herunder får du en opsummering.

11 anbefalinger

Undersøgelsens workshops resulterede i 11 overordnede anbefalinger til, hvad de unge ser som et godt mødested.1. anbefaling: Det skal være et multifunktionelt rum

Det er vigtigt for de unge, at et mødested har mange forskellige funktioner og muligheder. De peger blandt andet på at et attraktivt mødested rummer muligheden for både at være indenfor og udenfor. Dette giver mulighed for at bruge mødestedet året rundt og muligheden for at mødes om meget forskellige ting.

Herudover peger de også på vigtigheden af, at et mødested skal kunne samle mange unge på én gang.2. anbefaling: Der skal være mulighed for at slappe af

En af de anbefalinger, der har fyldt allermest i vores plenumsnakke og i de unges forslag er, at et attraktivt mødested skal tilbyde muligheden for at kunne slappe af. Helt konkret peger de unge på, at der skal være mange siddepladser, hyggelige kroge med bløde møbler og så kan det hjælpe at tænke i mindre rum, hvor man kan være færre mennesker uden at blive forstyrret.

Et af de punkter, hvor ungerepræsentanterne har været delte, er i spørgsmålet om der skal være voksne på mødestedet eller ej. For nogle af de unge er det essensen af at slappe af, at ”de bare kan være der uden voksne”, mens andre unge finder det betryggende og mere trygt, når der er voksne til stede.3. anbefaling: Mødestedet skal være tilgængeligt for så mange som muligt

Det skal være nemt og hurtigt at komme hen til et mødested. Derfor peger de unge på, at man kan overveje at placere kommende mødesteder tæt på en metrostation, så det er hurtigt at komme derhen og komme hjem igen.

Åbningstider er et andet og vigtigt punkt i forbindelse med tilgængelighed. Her ønsker de unge mødesteder, hvor man kan ankomme når man vil uden at forstyrre eller komme for sent til mulige aktiviteter. Og så ønsker de fleksible åbningstider, så de kan mødes med deres venner i de sene aftentimer og i weekender og ferier.4.anbefaling: Musik er et godt samlingspunkt

De unge peger på, at på et godt mødested er der mulighed for at høre og afspille musik. Særligt giver muligheden for at afspille sin egen musik rigtig meget til det sociale fællesskab, man er en del af. Dette giver dog også anledning til at åbne op for et dilemma som de unge selv peger på, nemlig at når mange grupper gerne vil afspille sin egen musik, så skal man kunne gøre det på en måde, så man ikke forstyrrer hinanden.

En anden måde hvor musikken kan være et vigtigt samlingspunkt er koncerter, hvor de unge særligt har fokuseret på, at der mangler koncertsteder i Amager Vest, der giver mulighed for at mindre og lokale bands kan spille.5. anbefaling: Der skal være forskellige aktiviteter at mødes om

De unge peger på vigtigheden af aktiviteter, da det ellers kan blive kedeligt at mødes, hvis man ikke kan mødes om en aktivitet. I tillæg hertil peger de på vigtigheden af, at der skal være mange forskellige aktiviteter på det samme mødested, så man ikke behøves at transportere sig et andet sted hen for at lave en ny aktivitet.

Mange af de aktiviteter de unge peger på, er fysiske aktiviteter som forskellige boldspil, atletik mm. De unge er med andre meget interesseret i at dyrke idræt og sport sammen, men for manges vedkommende har de lyst til at gøre det som en sjov aktivitet med deres venner uden den seriøse og planlagte træning, der findes i de forskellige idrætsforeninger.6. anbefaling: Det skal være muligt at købe mad og drikke

Et vigtigt element ved et godt mødested er muligheden for at kunne købe og spise mad eller noget at drikke. For de unge er der dels noget hyggeligt forbundet med at spise noget mad sammen, men de har også peget på dette af en mere praktisk årsag – nemlig at de så slipper for at forlade stedet, når de bliver sultne.

I deres forslag til nye mødesteder er der forskellige bud på, hvordan denne anbefaling kan integreres i et mødested. Her nævner de en unge-café, stationære grillområder, så man kan medbringe egen mad, automater med snacks og picnicborde, så man kan sidde godt og samles om mad.7. anbefaling: De positive aspekter ved vejret skal indtænkes

Denne anbefaling har de unge peget på med udgangspunkt i et af de 12 kvalitetskriterier fra Jan Gehl. Her har de unge særligt haft øje for at udendørs mødesteder skal rumme muligheden for læ, når det regner og muligheden for varme, når det er koldt. Samtidig så skal et udendørs mødested og rumme muligheden for at nyde solen om sommeren og finde skygge.8. anbefaling: Et attraktivt mødested er et trygt mødested

Tryghed er et vigtigt emne for de unge, når det handler om attraktive mødesteder. De peger særligt på, hvordan mødesteder kan gøres mere trygge, når det bliver mørkt, da mange af dem kan føle sig utrygge på efter mørkets frembrud. Deres forslag er derfor at have meget mere fokus på lys – særligt på de udendørs mødesteder. Men også arbejde med mere åbne rum, da små rum, hvor de ikke har overblik, kan være med til at skabe utryghed.

At skærme af for trafikken (og trafikstøjen) er et andet og vigtigt opmærksomhedspunkt for de unge, når man skal skabe tryghed på et mødested.9. anbefaling: Det æstetiske er vigtigt på et mødested

De unge vægter mødestedets æstetiske udtryk højt, da det giver dem mere lyst til at være der og hænge ud. De peger blandt andet på, at der skal være plads til natur og planter. Og så er gode sorteringsmuligheder også et væsentligt element i at stedet er flot og rent.10. anbefaling: Der skal være mulighed for at afholde og deltage i forskellige arrangementer og events

Muligheden for at et mødested kan rumme forskellige typer af arrangementer og events er et kæmpe plus for de unge. Særligt peger de unge på de gerne vil have flere mødesteder, hvor der bliver arrangeret turneringer i forskellige sportsgrene som man kan tilmelde sig sammen med sine venner.

Større fester og koncerter for unge er også nogle af de events som de unge savner mere af i området.

Desuden er de meget optaget af, at disse turneringer, fester og koncerter skal arrangeres på tværs af de lokaler skoler, da det skaber muligheden for at danne nye venskaber og fællesskaber som man ikke havde før.11. anbefaling: Det er vigtigt at have et sted, at mødes sine venner

En af de ting, der er gået igen i stort set alle øvelser og snakke er, at et mødested skal give muligheden for at kunne mødes med sine venner. Vennerne er de unges omdrejningspunkt, når de ikke går i skole.

De er alle enormt opmærksomme på, at de nemt og ofte mødes med deres over en skærm og at de her har fællesskaber. Men mange af dem savner muligheden for at mødes med dem i virkeligheden – og uden at de mødes hjemme hos hinanden.

Herudover så peger mange af de unge også på, at attraktivt mødested skaber rammerne for at man kan møde nogle nye venner og indgå i nye fællesskaber, der går på tværs af skolerne.

6 konkrete idéer

Eleverne udarbejdede også 6 konkrete forslag til nye mødesteder i Amager Vest. De kom blandt andet med forslag til nye mødesteder under metroen, en forandring af Englandsparken samt forslag til aktiviteter på plænen over for Cabinn Metro. De konkrete forslag kan du læse meget mere om i rapporten, som du finder i bunden af siden.

Spørgeskemaundersøgelse

I spørgeskemaundersøgelsen har 124 elever besvaret, hvordan de bruger deres fritid, samt hvilke udfordringer de ser i bydelen, når det kommer til at mødes med venner og generelt opholde sig i byrummet. 

Du finder detaljerede tal i den fulde rapport, men herunder har Hørt Ungdom lavet en overordnet konklusion:

Der er behov for flere og andre slags mødesteder i Amager Vest

 ungerepræsentanternes forslag til mødesteder fremhæver de behovet for flere og andre steder at mødes end dem, der findes nu. Særligt interessant er det, at der i næsten alle forslagene udtrykkes et behov for et alternativ til at mødes over skærmen eller hjemme hos hinanden. Dette behov ses også ganske tydeligt i spørgeskemaundersøgelsen, hvor cirka halvdelen respondenterne peger på, at bedre mødesteder – inde som ude – vil få dem til at bruge lokalområdet mere.De unge udtrykker et behov for flere arrangementer i lokalområdet Spørgeskemaundersøgelsen viser at særligt de unge piger ønsker flere mødesteder, der kan rumme mange mennesker og hvor (høj) musik gerne være omdrejningspunktet. Flere af dem efterspørger direkte flere fester og koncerter for de unge i lokalområdet. I inddragelsesforløbet – og de unges forslag – er det også tydeligt at behovet for forskellige arrangementer for de unge er præsent. Her bliver en lang række af arrangementer såsom fodboldturneringer, loppemarkeder, koncerter og fester nævnt. En af fællesnævnerne for disse behov er, at de unge gerne vil møde andre unge fra de lokale skoler – altså danne nye fællesskaber og nye relationer.

Det interessante – som vi i Bæredygtig Generation og Hørt Ungdom ser det – er at de unge faktisk efterspørger noget, hvor det nok kræver nogle voksne til at sætte rammen og hjælpe med at få tingene i gang, men at de unge i høj grad kan være med i planlægningen og dermed føle det ejerskab, den autonomi og den frihed som de også efterspørger i andre fritidstilbud.Mulighed for afslapning

Et centralt punkt, der går igen i udskolingselevernes svar i både spørgeskemaet og inddragelsesforløbet, er mulighederne for afslapning. Afslapning kan umiddelbart tolkes som lig med inaktivitet, men det mener vi ville være en fejltolkning. Som vi generelt ser i svarene, efterspørges der i højere grad mulighed for fri selvudfoldelse, men inden for trygge ramme. Det sidste kan være med eller uden voksne til stede, men under alle omstændigheder uden voksne, der blander sig i aktiviteterne. Vi mener derfor at afslapning betyder fri fra klare forventninger og voksenstyring og ikke fri fra aktiviteter som sådan.Hvad betyder aktiviteter?

Det varierer i høj grad mellem drenge og piger, når vi kigger på spørgeskemaet, men begge peger i inddragelsesforløbet på mulighed for at skabe rammer, hvor man kan mødes på tværs af aktivitetspræferencer og omgangskredse. Alt i alt peger det i retning af, at kunne gå mere uforpligtende ind og ud af aktiviteter, på tværs af kategorier, samtidig med at man i trygge rammer får lært andre unge at kende. På mange måder peger deres ønsker i retning af hvad, der allerede findes i Ungeværket, samtidig med at de faktisk ikke rigtig gider ungeværket. Hvorfor det forholder sig sådan ved vi ikke, men et forsigtigt bud kunne være, at Ungeværket lugter for meget af barndommens institutionsliv og for lidt af ungdomsliv. Alt i alt lader øvelsen for ‘de voksne’ at være at kunne skabe rammer, der er både trygge, brede og interessante og som samtidig ikke på overfladen afslører, at det er disse voksne, der har arrangeret dem.

Et stort tak herfra

Der skal lyde et stort tak til alle eleverne, der har brugt deres skoletid på at hjælpe os med alle de gode input. Vi glæder os til at bringe det videre i vores arbejde, og til at præsentere idéerne for politikere, foreninger og andre relevante aktører i fremtiden!Der skal også lyde et stort tak til Bæredygtig Generation og Hørt Ungdom for deres facilitering af undersøgelsen.Hele rapporten kan hentes her i bunden af siden.