Om os

Om os

Vi samarbejder med bydelens beboere, lokale aktører og Københavns Kommune om at skabe de bedste rammer for et godt hverdagsliv for alle i Amager Vest.

Amager Vest Lokaludvalg er ét ud af 12 lokaludvalg i Københavns Kommune. Lokaludvalgene står for den lokale københavnerdialog i samarbejde med kommunens forvaltninger og understøtter dialogen mellem københavnerne i bydelen og politikerne på Rådhuset.  Lokaludvalgene er sat i verden for at styrke nærdemokratiet og for at gøre det lettere for den enkelte københavner at få indflydelse på de beslutninger, Borgerrepræsentationen træffer, og som har betydning for bydelen.