Vores høringssvar om nyt byudviklingsprojekt i August Schade Kvarteret

Vi har nu sendt vores kommentarer vedr. bygning af almene ungdoms- og co-living boliger, som skal transformere Ørestad Nord.

Borgerrepræsentationen har sat gang i en høringsproces for tillæg 1 til lokalplan 501 August Schade Kvarter og et forslag til kommuneplantillæg. Amager Vest Lokaludvalg har afgivet vores høringssvar, hvor fokus bl.a. er rettet mod lavere byggeri og øget grønne arealer i området.

En engageret bygherre planlægger at opføre almene ungdomsboliger og co-living boliger rettet mod unge i arbejde i Ørestad Nord. Dette projekt sigter mod at ændre områdets karakter, der i dag domineres af erhvervsbyggeri. Udover boliger inkluderer projektet oprettelsen af en ny kvartersplads, en butik i stueplan og øget grøn beplantning med nye træer.

Vores høringssvar fokuserer på flere nøglepunkter. Dette inkluderer ønsket om lavere byggeri, øget grønne områder på terræn, plads til serviceerhverv, udvidet bilparkering og en grundig overvejelse af trafikbelastningen på Ørestad Boulevard og Amager Fælledvej. Desuden lægger høringssvaret vægt på kravet om lydisolering af boligerne for at sikre beboernes komfort.

Du kan hente hele vores høringsvar i bunden af siden.

For at læse hele lokalplanforslaget og få yderligere oplysninger, kan du besøge høringsportalen.

Høringssvar vedr. August Schade Kvarter