Vores ønsker til overførselssagen og Budget 2025

Amager Vest Lokaludvalg er nu klar med vores budgetønsker i prioriteret rækkefølge.

Amager Vest Lokaludvalg er klar med vores budgetønsker til Overførselssagen 2023/2024 samt til Budget 2025. Vi sender vores samlede ønsker til begge budgetforhandlinger.

Vi har valgt at liste vores ønsker i prioriteret rækkefølge, som du kan læse herunder:

1. Biodiversitetspassagen mellem Fælleden og Islands Brygge


Amager Vest Lokaludvalg arbejder for, at der etableres en biologisk korridor mellem Amager Fælled og Havneparken på Islands Brygge gennem pladsen Kigkurren og gaderne Snorresgade og Sturlasgade.
Korridoren skal forbindes til den vilde natur med stor biodiversitet på Amager Fælled og etableres med stor vægt på naturens præmisser. Den skal indrettes til beboernes rekreative brug og bredt byliv, og så skal den naturligvis understøtte det sociale fællesskab i området – se i øvrigt pkt. 4A.

 

2. Maskinhallen, Sundholm som kulturhus


I et samarbejde mellem Sundholm 8, Frivilligcenter Amager, teater GLiMT Amager, Kirkens Korshær og Amager Vest Lokaludvalg er Ma-skinhalen omdannet til et socialt og kulturelt mødested med folkekøkken, koncerter, foredrag, maduddeling, byttemarkeder, nycirkus, højtidsbestemte arrangementer og meget andet til glæde for et udsat område i bydelen. Det er blevet muligt gennem en treårig bevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget fra 2022-2024. Lokaludvalget ser et uudnyttet potentiale i de slidte kvadratmeter og ønsker derfor bevilling til drift og en egentlig omdannelse og renovering af Maskinhallen til et egentligt kulturhus.

 

3. Erstat rundkørsler på Ørestad Boulevard med lyskryds


Omdannelse af de tre rundkørsler på Ørestad Boulevard til lyskryds. Det vil bl.a. medføre, at de 700 daglige jordtransporter til Lynetteholmen kan køre af Ørestad Boulevard i stedet for Røde Mellemvej, Artillerivej, Islands Brygge og Amager Fælledvej. Vi får rigtig mange borgerhen-vendelser, der klager over stigende mængder af tung trafik på disse veje.

 

4A. En grøn helhedsplan for Kigkurren


I 17 år har lokaludvalget, Islands Brygge Lokalråd og beboerne på Is-lands Brygge arbejdet for en grøn korridor ad Kigkurren, Snorresgade og Sturlasgade. Lokaludvalgets borgerinvolvering viser, at der er stor lokal opbakning til projektet. Senest har en gruppe af lokale borgere og virksomheder med opbakning fra daginstitutionen selv taget initiativ til at få Gehl Arkitekter til at udarbejde en analyse og en vision for et grønt byrum på Kigkurren.

 

4B. Sikring af fodgængerovergang ved Byparken i Ørestad 

Fodgængerfeltet over Ørestad Boulevard bliver dagligt benytte af rigtig mange mennesker og herunder børn, da fodgængerfeltet fører over til Byparken og fra Ørestad skole og Ørestad Gymnasium. Amager Vest Lokaludvalg har fået en henvendelse vedr. den manglende sikre overgang over Ørestad Boulevard v. Byparken. Borgeren oplever, at bilerne øger farten, når de når til fodgængerfeltet på trods af, at der står mange børn og venter på at komme over:

"Da jeg gik over i dag, stod der 7 drenge på 11 år og ventede pænt på at gå over fodgængerfeltet, men da der kom en bil kørende mod dem, ville de sikre sig at bilen stopper (som den skal). I stedet for at stoppe, velvidende at der står 7 unge drenge og venter på at komme over, så gasser bilen op og kører direkte over i stedet for at stoppe, drengene bliver enormt utrygge."


Lokaludvalget har været i dialog med Ørestad Skole, Ørestad Gymna-sium og Ørestad grundejerforeningssekretariatet for deres erfaringer med problemstillingen. Alle 3 parter genkender problematikken.

 

5. 34 gadetræer på Egilsgade, Islands Brygge


Københavns Kommune har en plan for 100.000 nye træer i 2025, hvoraf de 10.000 er nye by- og gadetræer på kommunale veje i de tæt beby-gede områder. Men etableringen af nye by- og gadetræer er desværre meget forsinket. Amager Vest Lokaludvalg har været i dialog med borgerne, som bakker op om flere gadetræer på Egilsgade, Islands Brygge.

 

6. Kælder eller 1. sal på klubhuset i Ørestad Idrætspark


Projekteringen af Ørestad Idrætspark ved Metrovej øst for Vestamager metrostation er i gang. Desværre er det projekterede klubhus for lille, og derfor håber vi på ekstra penge til enten en 1. sal eller kælder.
Idrætsparken kommer til at bestå af et fodboldanlæg med flere kunst-græsbaner, tilhørende klubhus og streetarealer. Ørestad Idrætspark skal opføres i perioden 2023-2026.


7. Vejgenopretning af Vejlands Allé fra Ørestads Boulevard til Englandsvej


Lokaludvalget har et ønske om at gøre denne vejstrækning smallere med plads til vejtræer. Formålet at tilskynde til lavere hastighed for bilerne. Lokaludvalget har modtaget henvendelser vedr. trafikstøj på vej-stykket – også efter, at hastigheden er sat ned til 50 km/t. Derudover vil en mere naturlig sammenhæng til den smalle del af Vejlands Allé fra Englandsvej til Amagerbrogade øges – den del, hvor trafiksikkerheden for cyklisterne i mange år har været et issue pga. mange biler.


8. Vejgenopretning og omdannelse til et brugbart byrum på Kay Fiskers plads, Ørestad


Lokaludvalget efterspørger, at kommunen understøtter en omdannelse af den vindblæste Kay Fiskers Plads, så man kan holde ud at opholde sig der.

 

Vi håber, at Borgerrepræsentationen vil tilgodese nogen af de projekter, som vi frivillige, lokale ildsjæle hver dag arbejder for kan blive realiseret.

Du kan hente hele henvendelsen om budgetønsker herunder.