Lokaludvalgets svar på Københavns Kommunes støjhandlingsplan 2024-2029

Vi har brug for større indsatser for at bekæmpe vejstøj i vores bydel. Lokaludvalget mener, at Københavns Kommune bør skærpe deres indsatser i støjhandlingshandlingsplanen.
Fotograf
Canva

I vores bydel er flere tusinde borgere særligt berørte af støj fra Øresundsmotorvejen, og trods den igangværende projektering af en overdækning af dele af strækningen, er udsigterne til mindre vejstøj lange. I dag er 2.970 boliger langs strækningen inden for Københavns Kommunes kommunegrænse belastede af støj, og med den kommende udvidelse af motorvejen vil det tal stige med yderligere 1.000. 

Lokaludvalg mener ikke, at de fremsatte målsætninger og løsningsforslag i Københavns Kommunes handlingsplan for vejstøj 2024-2029 er tilstrækkelige for at løse de alvorlige problemstillinger der udspringer af vejstøj. 

Vi har derfor indsendt et høringssvar med følgende konkrete opfordringer til revidering af støjhandlingsplanen: 

  • At skærpe indsatserne for andelen af boliger udsat for vejstøj, så disse også er målrettet boliger udsat for over 58 dB Lden*.

Lokaludvalget finder det stærkt problematisk, at handlingsplanen udelukkende fokuserer på at bekæmpe vejstøj for boliger, der er udsat for over 68 dB Lden. Idet den danske grænseværdi for vejstøj er 58 dB, mener vi, at det er yderst presserende at målrette indsatserne, så boliger der eksponeres for støj mellem 58-68 dB Lden også indgår deri. 

  • At udføre kontrolmålinger for at kvalificere beregningerne for vejstøj.

Lokaludvalget er ydermere skeptisk over for brugen af beregningsmetoder for udregningen af støj uden at gennemføre kontrolmålinger. Efter dialog med lokale borgere kan vi konstatere, at støjen fra Øresundsmotorvejen kan høres længere væk end hvor støjkort ellers ikke angiver, at der bør være støjgener. Vi er derfor stærkt skeptiske over for pålideligheden af beregningernes resultater, så længe der ikke udføres kontrolmålinger.

  • At lytte til borgerne. Det er deres livskvalitet, der påvirkes af vejstøj. 

Vi har selv arbejdet med borgerinddragelse ved at besøge 14 husstande langs motorvejen, hvor borgerne har haft mulighed for at fortælle om, hvordan støjniveauet påvirker deres liv. Derudover har vi opsat støjmålere, der over flere dage har dokumenteret deres oplevelser af støj. Resultaterne viser tydeligt, hvordan borgerne udsættes for faretruende høje niveauer af støj, der tilsyneladende kun bliver værre. Borgerne er bekymrede for deres børns helbred og fremtidigt hussalg, og mange kan ikke bruge deres udendørs arealer uden at blive generet. 

 

Handlingsplanen er i høring indtil d. 21. juni og kan læses her: Handlingsplan for vejstøj 2024-2029 (kk.dk). Du kan læse vores fulde høringssvar herunder.

 

*dB = decibel. Lden = gennemsnit for lyd målt over dag, aften og nattetimer.

Her kan du læse vores fulde høringssvar: