Tak for et spændende møde om Sydhavnens fremtid

Amager Vest Lokaludvalg takker for et spændende møde om Sydhavnens fremtidige vandmiljø, klima og fritidsbrug af havnen d. 12. marts i Kulturhuset på Islands Brygge.
Havnen efter stigning i vandstanden illustreret.
Fotograf
Ib Ferdinandsen

På mødet blev 48 interessenter, aktører, repræsentanter og borgere grundigt oplyst af 6 veloplagte og meget vidende oplægsholdere.

 

Michael Hansen, Marinbiolog, cand. scient. Øresundsakvariet fortalte bl.a., at Øresund sammenlignet med de andre danske farvande har et meget mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv. Det skyldes den helt særlige hydrografi, hvor vandet ligger sig i to lag - ferskvand og saltvand.  

Morten Holtegaard Nielsen, Hydrauliker, oceanograf Marine Science & Consulting havde en væsentlig pointe om, at vi bør se Københavns Havn i kontekst af et stort kompliceret system af vandmasser, strøm og økosystem.  

Anders Cold, Miljøsagsbehandler, Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune fortalte, at Københavns Kommune arbejder på at udføre en række nye målinger af miljøfarlige stoffer herunder pfas, og at dette sker efter ønske fra politikerne i Københavns Kommune. 

Charlotte Bach Thomassen, Landsforperson, DGI gjorde tilhørerne opmærksom på, at DGI vil arbejde for, at blå arenaer skal være tilgængelige for børn og unge, og derfor har DGI har lavet en blå alliance på tværs af blå foreninger. 

Anna Aslaug Lund, Landskabsarkitekt og adjunkt, Københavns Universitet fortalte, at der findes forskellige modeller for klimatilpasset natur- og byudvikling. Hun vurderer, at for Sydhavnen er grønne diger mest relevant. De har den kvalitet, at man kommer op i højden, og de kan laves til grønne forbindelser og parker.

Ib Ferdinandsen, Arkitekt MAA, Planstrategi- by og landskab, fortalte om Københavns Sydhavn historie, kultur og byliv ”til vands og til lands”. Det er samtidig en introduktion og opsamling til konferencen på vegne af Amager Vest Lokaludvalg.

Lokaludvalgets forperson, Kresten Thomsen, afsluttede mødet med at understrege muligheden i, at hvis de mange interessenter omkring havnen organiserer sig, kan de blive et talerør for det, der foregår i og omkring havnen, og lokaludvalget vil gerne hjælpe den proces i gang.

 

I bunden af siden kan du hente et referat af mødet.

Referat og oplæg