Nyheder

Her kan du se et overblik over alle nyheder

Søg

Vælg dato fra-til
Nyhed

Bedre cykelforhold på Brydes Allé

Københavns Kommune planlægger et cykelprojekt på Brydes Allé. Der skal laves flere cykelbaner, flere vejbump og plantes træer, og flere parkeringspladser bliver nedlagt, så alléen bliver sikker og føles tryg for de bløde trafikanter.
Nyhed

2020 i Amager Vest Lokaludvalg

2020 er året, vi kommer til at huske for alle de ting, vi ikke kunne. Men i Amager Vest Lokaludvalg er vi imponerede over, hvad der kan lade sig gøre på trods af restriktioner for forsamlinger og retningslinjer for afstand -
Nyhed

Jul på Sundholm

Sundholms gamle maskinhal blev juleaften omdannet til julestue for Amagers mest udsatte borgere. Hjemløseorganisationen SAND Hovedstaden, Amager Frivilligcenter og BHG44 stod for at arrangere, organisere, koordinere og kokkerere.
Nyhed

Handelsstrøg i Ørestad Syd

Amager Vest Lokaludvalg støtter borgerne i Beboernetværk i Ørestad Syd, der ønsker butikker, restauranter og andet udadvendt erhverv i det kommende byggeri af almene boliger på nordsiden af Asger Jorns Allé.
Nyhed

Flere eller færre altaner?

Kommunen har lavet et forslag til nye retningslinjer for altaner for hele København. Forslaget er i høring bl.a. hos Lokaludvalgene indtil den 16. december 2020. De nye retningslinjer tager udgangspunkt i hensyn til kulturarv, friarealer og dagslys.
Nyhed

Tryghed og liv i Englandsparken

Amager Vest Lokaludvalg er gået sammen med Områdefornyelsen Sundby om at udvikle Englandsparken til en tryg og lys park, så Amager vest får flere gode grønne områder tæt på vores hjem og hverdag.
Nyhed

Vejlands Kvarter – Kritisk og konstruktivt høringssvar

Lokaludvalg vil bevare Amager Fælled. I arbejdet med høringen om Vejlands Kvarter er der derfor gået kritisk, men også konstruktivt til værks, med forslag til løsninger på de mange problemer, der er i planerne for områdets udvikling.
Nyhed

Tour d’Amager Vest med borgmesteren

Amager Vest Lokaludvalg arbejder for at vores bydel bliver til et endnu bedre sted at arbejde, bo og besøge. Derfor havde vi inviteret Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen på en cykeltur og en snak.
Nyhed

Vejlands Kvarter – naturen i centrum

Ifølge forslag til lokalplan for Vejlands Kvarter er naturen et essentielt element i planerne området. Men hvordan vil et byggeri med minimum 2000 boliger, butikker, institutioner, plejehjem og en femsporet skole påvirke flora og fauna i området?
Nyhed

Vejlands Kvarter – trafik og trængsel

Det kommende Vejlands kvarter på Amager Fælled byder på byrum med få biler og lav fart. Men efter alt at dømme vil den sekssporede Vejlands Allé påvirke bydelen med støj og selv blive påvirket af den øgede trafik.
Nyhed

Vejlands Kvarter – foranstaltninger mod forurening

Bygherres målsætning med det kommende Vejlands Kvarter er at blive byens mest bæredygtige bydel. Men byggeområdet er en tidligere losseplads med metangasser og kemikalier – så hvilke foranstaltninger vil blive taget i byggeprocessen?
Nyhed

Hannemanns Allé: Bekymring for skolebørn, trafik og naboer

Amager Vest Lokaludvalgs væsentligste pointer fra høringssvaret til skolen på Hannemanns Allé er samlet her - herunder bekymringerne for, at byggegrundens størrelse kan få konsekvenser for trafik, støj og skolebørnenes trivsel.
Nyhed

Høring: Fælles skoledistrikt i Ørestad

Et fælles skoledistrikt for Ørestads skoler, skal give større fleksibilitet og sikre den bedst mulige kapacitetsudnyttelse, samt faglige og pædagogiske kvalitet på skolerne. Fælles skoledistrikt i Ørestad er i høring indtil d. 28. juni.
Nyhed

Høring: Skolestruktur for ny skole i Vejlands Kvarter

I 2026 står en ny skole klar i Vejlands Kvarter, der etableres nord for Vejlands Allé. Den nye skole i Vejlandskvarteret bliver en selvstændig femsporet skole med 0.-9. klasse, som på sigt vil kunne indgå i det mulige fælles skoledistrikt i Ørestad.
Nyhed

Lemmerz-skulptur skal pryde Amagerbrogade

Ny Carlsbergfondet donerer en skulptur af den dansk-tyske, internationalt anerkendte kunstner Christian Lemmerz til det vindomsuste hjørne ved Amagerbrogade og Amager Boulevard – og lokaludvalgene er ét skridt nærmere at gøre visionen til virkelighed.
Nyhed

Fælles brug af fælledsti

296 kommentarer på Facebook og 9 e-mails fra lokale beboere og brugere belyser trafikproblemerne på Kalvebod Fælled Sti – men viser også, at vi er interesserede i løsninger, så alle kan nyde naturen.
Nyhed

Spørgsmål og svar om et stofindtagelsesrum på Sundholm

Der er mange argumenter mod et stofindtagelsesrum på Sundholm, men de viser sig ofte at bygge på misforståelser og fejlagtige informationer. Derfor har Amager Vest Lokaludvalg lavet en liste over ofte stillede spørgsmål.
Nyhed

Hvem ejer din vej?

Det kan virke uoverskueligt at være grundejer på en privat fællesvej, hvor der er en række forpligtelser man er nødt til at overholde. VI har opdateret en vejledning fra 2015 til grundejere i Københavns Kommune.
Nyhed

Støttebrev: gentænk genhusningen af elever i Amager Vest

Amager Vest Lokaludvalg havde besøg af bekymrede forældre og skolebestyrelsesrepræsentanter fra Ørestad, hvis børn bliver meget påvirket af de genhusningsplaner, der er i forbindelse med det kommende skolebyggeri i Ørestad.