Nyheder

Her kan du se et overblik over alle nyheder

Søg

Vælg dato fra-til
Nyhed

Flere offentlige toiletter i Amager Vest

Hvor mangler vi offentlige toiletter i Amager Vest? Indtil den 20. januar kan du komme med input til behov og placering af nye offentlige toiletter i bydelen. Dine begrundelser vil blive brugt i den videre politiske drøftelse af toiletbehovet i byen.
Nyhed

Det lokale miljøarbejde

Amager Vest Lokaludvalg bevilger hvert år penge til Miljøpunkt Amager, der står for det lokale miljøarbejde – fra dialog med bydelens beboere om bæredygtige tiltag til samarbejde med lokale virksomheder og organisationer om miljø, klima og biodiversitet.
Nyhed

Lokalt samarbejde om lokal lommepark på Kigkurren

Valg til lokaludvalg: Amager Vest Lokaludvalg samarbejder med lokale aktører om at udvikle bydelen. Sammen med Islands Brygges Lokalråd arbejder vi på at gøre Kigkurren til et grønt mødested, der forbinder Havneparken med Amager Fælled
Nyhed

Lokalt valg i lokale aviser

Vi har lavet en valgavis sammen Ørestad Avis og Bryggebladet. Mød medlemmerne, læs om vores arbejde i bydelen og få et indblik i vores møder og (lokal)politiske processer
Nyhed

Skærpede støjregler: Mindre støj, men stadig udfordringer

De skærpede støjregler på Islands Brygge har faktisk hjulpet på støjen, men der er stadig udfordringer med affald, tis i baggårde og haver – og så er der stadig støj, om end den er mere spredt. Lokaludvalget har evalueret støjreglerne.
Nyhed

Hvad skal der ske med Sundby Idrætspark?

Omkring 60 personer mødte op med idéer og input til fritidsfaciliteterne, da Københavns Kommune inviterede til workshop om Sundby Idrætspark d.28.oktober. Workshoppen var første af flere, der skal give input til den videre udvikling af parken.
Nyhed

Valg til Amager Vest Lokaludvalg

I starten af 2022 er der valg til Amager Vest Lokaludvalg og du kan stille op eller være med til at bestemme, hvem der skal sidde i lokaludvalget.
Nyhed

"Jo mindre skolegård, desto mere mobning”

Plads til børneliv: Med kampagnen plads til børneliv vil Amager vest Lokaludvalg råbe politikere og beslutningstagere i Københavns Kommune op – så der bliver prioriteret mere plads til vores børn i byudviklingen.
Nyhed

Politisk fokus på overdækning af Øresundsmotorvejen 

Konferencen om konsekvenserne ved Østlig Ringvej har blandt andet sat overdækning af Øresundsmotorvejen på den politiske agenda. Her kan du se oplægsholdernes præsentationer og en filmoptagelse fra konferencen.
Nyhed

Amager Stemmer: Valgmøde i Amager Bio

Vi gentager succesen fra optakten til kommunalvalget 2017 med et stort valgmøde i Amager Bio mandag den 11. oktober. Godt hjulpet af journalist Kurt Strand skal partiernes spidskandidater debattere fire centrale emner for Amager.
Nyhed

Hvordan påvirker en ny Ringvej byen?

Hvilken betydning vil en ny ringvej have for København? Amager Vest Lokaludvalg frygter øget trafikbelastning og støj- og luftforureningen fra Øresundsmotorvejen.
Nyhed

Store planer for Sundby Idrætspark

Amager Vest Lokaludvalg og Områdefornyelsen Sundby afholder i løbet af efteråret og vinteren 2021-2022 en række møder og workshops for brugere af og naboer til Sundby Idrætspark. Den indsamlede erfaring, skal bruges til udviklingen af Sundby Idrætspark.
Nyhed

Resultater fra Miljøpunkt Amagers luftforureningsprojekt

I februar lod vi Miljøpunkt Amager låne vores Borgerpanel til at undersøge, hvordan man kan indrette indbydende byrum, der skærmer mod luftforurening. Nu kan vi se resultaterne fra undersøgelsen, der skal bruges til at udvikle to testbyrum i Amager Vest.
Nyhed

Bedre cykelforhold på Brydes Allé

Københavns Kommune planlægger et cykelprojekt på Brydes Allé. Der skal laves flere cykelbaner, flere vejbump og plantes træer, og flere parkeringspladser bliver nedlagt, så alléen bliver sikker og føles tryg for de bløde trafikanter.
Nyhed

2020 i Amager Vest Lokaludvalg

2020 er året, vi kommer til at huske for alle de ting, vi ikke kunne. Men i Amager Vest Lokaludvalg er vi imponerede over, hvad der kan lade sig gøre på trods af restriktioner for forsamlinger og retningslinjer for afstand -
Nyhed

Jul på Sundholm

Sundholms gamle maskinhal blev juleaften omdannet til julestue for Amagers mest udsatte borgere. Hjemløseorganisationen SAND Hovedstaden, Amager Frivilligcenter og BHG44 stod for at arrangere, organisere, koordinere og kokkerere.
Nyhed

Handelsstrøg i Ørestad Syd

Amager Vest Lokaludvalg støtter borgerne i Beboernetværk i Ørestad Syd, der ønsker butikker, restauranter og andet udadvendt erhverv i det kommende byggeri af almene boliger på nordsiden af Asger Jorns Allé.
Nyhed

Flere eller færre altaner?

Kommunen har lavet et forslag til nye retningslinjer for altaner for hele København. Forslaget er i høring bl.a. hos Lokaludvalgene indtil den 16. december 2020. De nye retningslinjer tager udgangspunkt i hensyn til kulturarv, friarealer og dagslys.