Nyheder

Her kan du se et overblik over alle nyheder

Søg

Vælg dato fra-til
Found 259 result(s). Currently showing 49 - 72
Nyhed

Møde med Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod

Onsdag den 17. august mødtes lokaludvalget med Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod på Hestedrochegrunden ved Kigkurren på Islands Brygge til en snak om vores bydel, mulighederne og udfordringerne.
Nyhed

Berlingske læserbrev: Amager kan ikke mere

En nyt læserbrev i Berlingske sætter fokus på amagerkanernes udfordringer: En lufthavn, der bliver større, en mindskelse af Amager Fælled, jordtransport til Lynetteholm, støj og eksproprieringer.
Nyhed

Om skyderiet i Field's

Amager Vest Lokaludvalg er i dag dybt rystet og i sorg over de tragiske begivenheder, der har fundet sted i Field's.
Nyhed

Lokaludvalget: Alt for tidligt med udvidelse af motorvejen

Øresundsmotorvejen skal udvides med et ekstra spor i hver retning, men først skal der laves en miljøundersøgelse. Rammerne for miljøundersøgelsen har nu været i høring, og lokaludvalget er klar med sit svar: Hele projektet sker for tidligt!
Nyhed

Kom til foredrag om Sundby

Kom og hør om byggeforeningshusene i Sverrigsgade og på Brigadevej samt kvarterets historie.
Nyhed

Fuld opbakning til lokalplansforslag for Nabohaven

Den lille grønne perle stod til at forsvinde fra bydelen til fordel for nye boliger, men Nabohaven i Telemarksgade blev reddet, og Amager Vest Lokaludvalg sender sin fulde opbakning til lokalplansforslaget.
Nyhed

Velbesøgt borgermøde om tidsbegrænset parkering

Mandagens debatmøde var velbesøgt af borgere fra hele Amager. Teknik- og Miljøforvaltningen holdt oplæg og svarede på spørgsmål, som omhandlede alt lige fra gæstelicenser til lovgrundlag. Nu kan du komme med dit høringssvar.
Nyhed

Weekenden stod på opstartsseminar

I weekenden d. 21.-22. maj mødtes det nye lokaludvalg til drøftelser om fremtiden og spændende oplæg. Og så blev der også plads til et par uformelle snakke omkring middagen.
Nyhed

Borgermøde: Nye tidsbegrænsede parkeringszoner

I forhandlingerne om budget 2022 for Københavns Kommune blev det bl.a. besluttet at indføre nye tidsbegrænsede parkeringszoner, herunder i Amager Vest bydel. Nu kan du komme med dine input til et borgermøde i maj.
Nyhed

Borgermøde: Udvidelse af Øresundsmotorvejen

Snart skal der laves en miljøundersøgelse i forbindelse med udvidelsen af Øresundsmotorvejen. Alle interesserede inviteres til nyt borgermøde, hvor man kan komme med input.
Nyhed

Amager Vest Lokaludvalg 2022-2026

Det nye Amager Vest Lokaludvalg er nu konstitueret med en ny formand og næstformand i spidsen og de 24 medlemmer og 12 suppleanter har fået den første introduktion til opgaverne og arbejdet i et lokaludvalg.
Nyhed

Udvikling af Sundby Idrætspark – dialog og drøftelser

Cirka 50 lokale beboere og aktører var mødt op til mødet om Sundby Idrætspark. Formålet var at drøfte udkast til scenarier for fremtidens Idrætspark og få input til forbedringer, inden politikerne på Københavns rådhus skal tage stilling til scenarierne.
Nyhed

Vi søger en Projekt- og kommunikationsmedarbejder

Lokaludvalgets sekretariat søger medarbejder, der kan formidle lokaludvalgets arbejde både visuelt og skriftligt og samarbejde med de lokale ildsjæle i lokaludvalget og understøtte deres arbejde gennem medlemsbetjening, projektledelse og borgerdialog.
Nyhed

Overførselssagen 2021/2022

Her er vores indspil til Overførselssagen 2021-2022, hvor de overskydende midler fra sidste års budget fordeles. Det er partierne fra Budget 2022, der fordeler overskydende midler; alle partierne undtagen Konservative.
Nyhed

15 nyvalgte medlemmer til Amager Vest Lokaludvalg

Valg til Amager Vest Lokaludvalg er nu afsluttet. Her er de 15 foreningsmedlemmer, der er stemt ind, og som sammen med de politisk udpegede medlemmer kommer til at udgøre det nye lokaludvalg.

Nyhed

Brev til rådhuset: Planlæg sikre skoleveje i bydelen

Amager Vest har ad flere omgange gjort opmærksom på, at der er brug for en helhedsplan for trafikafviklingen på Amager for at skabe sikre veje for både bilister, cyklister og gående – ikke mindst i nye byområder som Ørestad.
Nyhed

Brydes Allé skal imødekomme både cyklister og bilister

Siden august 2021 har Amager Vest Lokaludvalg samarbejdet med Teknik- og miljøforvaltningen om Brydes Allé. I et internt høringssvar til forvaltningen har lokaludvalget tre konkrete løsningsforslag, der kan imødekomme både cyklisters og bilisters behov.