Vores input til Kommuneplan strategi og kommuneplan

Amager Vest Lokaludvalg er nu klar med vores indledende input til Kommuneplan strategi 2023 og Kommuneplan 2024.

Amager Vest Lokaludvalg har nu behandlet kommunens igangsættelse af arbejdet med en planstrategi. Strategien er den politiske byvision, som sætter retning for byens fysiske udvikling inden kommuneplanen revideres.

Som overordnet input til kommuneplanstrategien ønsker vi at pege på behovet for at afbøde de negative konsekvenser af den vækst Køben-havn har været genstand for de sidste 25 år. Dette i forhold til byggerier opført i et voldsomt tempo, men også i forhold til de fremtidige leve-muligheder for mennesker i vores lokalområde. Vi mener, at det er tid til at sætte fokus på bedre trivsel i vores by.

Vi og borgerne mærker følgerne af væksten via bl.a. den øgede trafikale belastning og støj- og luftgener. Men også mindre adgang til grønne områder og bynatur samt mindre udbud af fritids- og kulturfaciliteter. Disse udfordringer bør efter en planstrategi indtænkes i alle fysiske planbeslutninger. Men også trivslen og fremkommeligheden specielt for borgere med et handicap bør indtænkes.