Kritik af forslag til lokalplan for Englandsvej

Vi har nu afholdt et borgermøde, der omhandlede et forslag til en ny lokalplan og kommuneplantillæg for Englandsvej 21 og 25 samt Torben Oxes Allé 2. Forslaget blev mødt med kritik fra de fremmødte borgere, som skal have tak for deres deltagelse.
Fotograf
Sofie Jensen

Omkring 50 engagerede borgere mødte i onsdags op til borgermødet om Englandsvej Nord, som lokaludvalget i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen havde stablet på benene. Vi takker mange gange for jeres deltagelse, og vi glæder os til at tage jeres input med i vores videre arbejde.

Borgermødet omhandlede en ny lokalplan og kommuneplantillæg for Englandsvej 21 og 25 til opførelse af nye private ungdomsboliger, i alt ca. 39 boliger. Torben Oxes Allé 2 er også i spil i forslaget, hvor der gøres plads til etablering af publikumsorienteret serviceerhverv på hjørnet af Englandsvej og Torben Oxes Allé.

Du kan læse hele forslaget her.

Forslaget redegør blandt andet for følgende tre punkter:

  • På Englandsvej 21 planlægges der for et nyt 3-etages hus med ungdomsboliger. Dvs. at man kan rive det nuværende lille hvide hus ned.
  • På Englandsvej 25 planlægges der også for at rive det lille hvide hus ned, men her skal der bygges et 5-etages hus og et 4-etages hus med ungdomsboliger.
  • På Torben Oxes Allé bliver det muligt med den nye lokalplan at bygge til publikumsorienteret serviceerhverv, eksempelvis en lille cafe. og i gavlen må der etableres altaner.

 

Blandet kritik

På borgermødet fik de fremmødte mulighed for at kommentere på lokalplansforslaget, hvoraf en overvejende håndfuld af dem var noget kritiske. Dem har vi oplistet herunder:

  • Forslaget Englandsvej 25 er for højt og for bredt og passer dårligt ind i byggestilen i Eberts Villaby.
  • Der er meget lidt friareal/grønt. Det er ulig rammerne for Eberts Villaby.
  • Renderingerne/visualiseringerne i lokalplanforslaget er misvisende. Det bør de ikke være, da de ofte bruges som grundlag for den politiske beslutning.
  • I Eberts Villaby har de huse, der vender ind mod hinanden med lukkede gavle. Det er ikke tilfældet med forslaget til Englandsvej 25.
  • Det er et grundlæggende problem, at beslutningerne om byggerier træffes i kommuneplanen – i dette tilfælde i Kommuneplan 2009.
  • Kommuneplanen er i høring, men den sendes ikke direkte til de berørte borgere. Borgerne skal selv finde frem til høringen og planerne om kommende byggerier "i en fodnote på side 83" (billedligt talt)  
  • Derfor har mange af borgerne ikke været opmærksomme på, at det skete i 2009.

 

Bliv hørt

Har du en holdning til lokalplansforslaget? Så kan du sende dit høringssvar til politikerne her.

Vi takker endnu engang de fremmødte for deres deltagelse.