Københavns Kommunes logo

Overdækning af Øresundsmotorvejen

Hvad er de samfundsmæssige gevinster ved at overdække Øresundsmotorvejen?
Fotograf
Jakob Korshøj

Seneste nyt

Seneste nyheder om projektet

Kom til borgermøde om overdækning af motorvejen

Amager Vest lokaludvalg inviterer til borgermøde og workshop om overdækning. Her vil Teknik og Miljøforvaltningen og Vejdirektoratet give en status på deres arbejde med at afdække de forskellige muligheder for overdækning. Derudover vil Ingholt Consult (Overdækning af Hillerødmotorvejen) og BOGL (Kulbanaparken og Hillerødmotorvejen) tilbyde et fagligt indblik i de udfordringer og muligheder overdækning tilbyder.
Der er begrænsede pladser: Tilmeld dig her

 

Ny undersøgelse: Borgerne ønsker den støjende motorvej overdækket

I en ny undersøgelse, som Transition har lavet for Amager Vest Lokaludvalg, fortæller borgerne om deres oplevelser som beboere tæt på Øresundsmotorvejen. Flertallet er negativt påvirket af støjgener og ønsker en overdækning.

 

Lokaludvalget: Alt for tidligt med udvidelse af motorvejen

Rammerne for miljøundersøgelsen har nu været i høring, og lokaludvalget er klar med sit svar: Hele projektet sker for tidligt!

 

Borgermøde: Miljøundersøgelse i forbindelse med udvidelse af motorvejen

Nu kan du komme til borgermøde om forudgående miljøundersøgelse ifm. udvidelse af motorvejen.

 

Overdæk Øresundsmotorvejen – Motorvejsstøj medfører stress og søvnløshed

Debatmøde om Øresundsmotorvejen var velbesøgt af beboere fra Tårnby og Ørestad. Undervejs blev forskellige scenarier for en overdækning præsenteret og de samfundsmæssige gevinster debatteret af borgmestre og lokale politikere.

 

Borgermøde: Overdæk Øresundsmotorvejen

Amager Vest Lokaludvalg vil gerne invitere til politikerdebat om overdækning af Øresundsmotorvejen torsdag d. 24. februar 2022 fra kl. 17.00.

Et af lokaludvalgets kerneprojekter omhandler overdækning af Øresundsmotorvejen. Her på siden kan du læse om projektets historie, seneste nyt samt tilhørende bilag.

Vil du være med?

Lokaludvalget har en arbejdsgruppe, der udelukkende beskæftiger sig med projektet om at overdække motorvejen. Vores møder er åbne for alle, så hvis du har lyst til at få indflydelse, vil vi gerne opfordre dig til at deltage. Vi holder løbende møder - læs mere om arbejdsgruppen og find vores kalender her.

Arbejdsgruppen arrangerer løbende borgermøder og andre inddragende indsatser, hvor du sammen med andre borgere, forvaltningen og fagfolk kan tilbyde dit perspektiv. Næste borgermøde afholdes d. 23. februar 2023 på Ørestadsgymnasium. Tilmeld dig her

Om projektet

Øresundsmotorvejen er en vigtig færdselsåre for lokale københavnere og pendlere fra nær og fjern. Men Øresundsmotorvejen giver også problemer for bydelens beboere i form af støj- og luftforurening, samt udfordringer for den lokale infrastruktur, især for gående og cyklister.

Allerede i 2017, i arbejdet med Bydelsplanen, foreslog Amager Vest Lokaludvalg, at motorvejen kan overdækkes, og at de ekstra m2 med fordel kan bruges til at opføre flere boliger, udvikle grønne områder og placere idrætsfaciliteter – alt sammen noget, der er hårdt brug for i København.

Og idéen om en overdækning er aktuel netop nu, da planerne for udvidelse af Øresundsmotorvejen kan øge trafikbelastningen og få konsekvenser for både trafik og miljø.

En overdækning vil betyde, at støj- og luftforurening vil mindskes markant, vil give flere arealer og binde bydelen bedre sammen.

Bilag

Herunder finder du alle relevante dokumenter for projektet.

Ny undersøgelse: Borgerne ønsker den støjende motorvej overdækket

Læserbrev: Amager kan ikke mere og amagerkanere vil ikke mere!

Lokaludvalgets høringssvar ifm. miljøkonsekvensvurdering af udvidelse af Øresundsmotorvejen

Forslag til udformning, finansiering, byggemetoder og byggeetaper