Borgermøde: Overdæk Øresundsmotorvejen

Amager Vest Lokaludvalg vil gerne invitere til politikerdebat om overdækning af Øresundsmotorvejen torsdag d. 24. februar 2022 fra kl.17.00

Vi ønsker at stille skarpt på de samfundsmæssige gevinster, som en overdækning vil kunne medføre. Debatten vil blive modereret af journalist Roberta Montanari.

Alle er velkomne til at deltage på mødet og det vil være muligt for fremmødte beboere, aktører og interessenter at stille spørgsmål og fremføre synspunkter i løbet af mødet.

Baggrund for idéen

Øresundsmotorvejen er en vigtig færdselsåre for lokale københavnere og pendlere fra nær og fjern. Men Øresundsmotorvejen giver også problemer for bydelens beboere i form af støj- og luftforurening, samt udfordringer for den lokale infrastruktur (især for gående og cyklister).

Allerede i 2017, i arbejdet med Bydelsplanen, foreslog Amager Vest Lokaludvalg, at motorvejen kan overdækkes (se illustrationen ovenfor), og at de ekstra m2 med fordel kan bruges til at opføre flere boliger, udvikle grønne områder og placere idrætsfaciliteter – alt sammen noget, der er hårdt brug for i København.

Og idéen om en overdækning er aktuel netop nu, da planerne for udvidelse af Øresundsmotorvejen kan øge trafikbelastningen og få konsekvenser for både trafik og miljø.

En overdækning vil betyde, at støj- og luftforurening vil mindskes markant, vil give flere arealer og binde bydelen bedre sammen.

Program

17.00: Velkomst v. André Vedgren, formand for Amager Vest Lokaludvalg

17:00: Borgernes oplevelser.

17:10: Spørgsmål fra salen.

17:20: Udenlandske erfaringer med overdækninger v/ Arkitekt Frederik Lyng fra BIG – BJARKE INGELS GROUP og Arkitekt Rune Veile fra URBAN POWER

17:40: De lovgivningsmæssige rammer for en overdækning v/ Anne Skovbro, administrerende direktør i By & Havn
 

17:55: Spørgsmål fra salen.

18:05: Debat med politikerpanel:

  • Line Barfod (Ø) Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune 
  • Jens- Kristian Lütken (V) medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune 
  • Mette Reissmann (A) medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune
  • Allan S. Andersen (A) Borgmester i Tårnby Kommune
     

18:35: Spørgsmål fra salen.

18:55: Tak for i aften v. André Vedgren.

 

Debatten bliver modereret af journalist Roberta Montanari