Overdækning af Øresundsmotorvejen

Hvad er de samfundsmæssige gevinster ved at overdække Øresundsmotorvejen?
Video Url

Seneste nyt

Vis alle

Seneste nyheder om projektet

Budget 2024 betyder gode nyheder for Amager Vest

Succes! Budget 2024 er nu forhandlet på plads, og der er penge til en ny trafikplan for Amager samt til overdækning af Øresundsmotorvejen.

Budget 2024: Videre undersøgelse af let overdækning af Øresundsmotorvejen

Efter Teknik- og Miljøforvaltningen udgav COWI's foranalayse af mulighederne for overdækning af Øresundsmotorvejen i foråret 2023, har borgerrepræsentationen besluttet at afsætte 2.2 mio. til den videre undersøgelse af 'Scenarie 1' der rummer en let overdækning ved et kortere stykke ved Ørestad samt Hamborgskærme langs resten af strækningen. 

 

Tak for et lærerigt borgermøde om motorvejsoverdækning

Tak for et spændende og lærerigt borgermøde om overdækning af Øresundsmotorvejen. Vi tager de gode input med videre i vores arbejde.

 

Kom til borgermøde om overdækning af motorvejen

Amager Vest lokaludvalg inviterer til borgermøde og workshop om overdækning. Her vil Teknik og Miljøforvaltningen og Vejdirektoratet give en status på deres arbejde med at afdække de forskellige muligheder for overdækning. Derudover vil Ingholt Consult (Overdækning af Hillerødmotorvejen) og BOGL (Kulbanaparken og Hillerødmotorvejen) tilbyde et fagligt indblik i de udfordringer og muligheder overdækning tilbyder.

Der er begrænsede pladser: Tilmeld dig her

 

Ny undersøgelse: Borgerne ønsker den støjende motorvej overdækket

I en ny undersøgelse, som Transition har lavet for Amager Vest Lokaludvalg, fortæller borgerne om deres oplevelser som beboere tæt på Øresundsmotorvejen. Flertallet er negativt påvirket af støjgener og ønsker en overdækning.

 

Lokaludvalget: Alt for tidligt med udvidelse af motorvejen

Rammerne for miljøundersøgelsen har nu været i høring, og lokaludvalget er klar med sit svar: Hele projektet sker for tidligt!

 

Borgermøde: Miljøundersøgelse i forbindelse med udvidelse af motorvejen

Nu kan du komme til borgermøde om forudgående miljøundersøgelse ifm. udvidelse af motorvejen.

 

Overdæk Øresundsmotorvejen – Motorvejsstøj medfører stress og søvnløshed

Debatmøde om Øresundsmotorvejen var velbesøgt af beboere fra Tårnby og Ørestad. Undervejs blev forskellige scenarier for en overdækning præsenteret og de samfundsmæssige gevinster debatteret af borgmestre og lokale politikere.

 

Borgermøde: Overdæk Øresundsmotorvejen

Amager Vest Lokaludvalg vil gerne invitere til politikerdebat om overdækning af Øresundsmotorvejen torsdag d. 24. februar 2022 fra kl. 17.00.

Stigende støj fra motorvejen bekymrer borgerne

Motorvejsstøjen har været støt stigende siden etableringen af Øresundsmotorvejen og er ikke blot til gene for naboerne til Øresundsmotorvejen. I dag overstiger støjen Miljøstyrelsens grænseværdi på 58dB for vejstøj nogle steder mere end 500 meter fra motorvejen. De senere års kraftige befolkningstilvækst, specielt i Amager Vest og i hele Øresundsregionen generelt, har medført en kraftig stigning i trafikken på og omkring motorvejen, og nu er Sund og Bælt gået i gang med at udvide hele stykket fra Amager Vest over i Tårnby med et ekstra spor. Det stigende støjniveau og den kommende motorvejsudvidelse gør borgerne enormt bekymrede for deres bolig, deres helbred og deres fremtid.

WHO: Det betyder noget

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO kan trafikstøj have betydningsfulde helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress. Derudover har man også dokumentation for, at mennesker udsat for konstant støj forårsager forøget blodtryk og forøget risiko for hjertesygdomme samt hormonelle påvirkninger. Der er også konstateret generelt kortere levealder og øget frekvens af demens blandt borgere, der er udsat for konstant trafikstøj over 58dB.

WHO’s undersøgelser viser også, at støj kan påvirke børns indlæring og motivation. På den længere bane har støj således også indvirkning på børnenes muligheder, forudsætninger og potentiale i samfundet. Især støj om natten vurderes som skadelig, da støj om natten kan gøre det vanskeligere at falde i søvn, give dårligere søvnkvalitet, forstyrre søvnen og medføre for tidlig vækning.

Arbejdsgruppen for overdækning af Øresundsmotorvejen ønsker helt overordnet at arbejde på en løsning, hvor støjen fra motorvejen reduceres kraftigt. Samtidig har flere borgere ytret ønske om at skabe bedre forbindelse hen over motorvejen for at forbinde de bydele, der i dag er afskærmede fra hinanden, og på den måde sikre bedre sammenhæng mellem Nord-, Syd-, Øst- og Vestamager.

Støjudvikling 2007-2017. Kilde: Miljøstyrelsen.

Overdækning løser flere problemer

Arbejdsgruppen arbejder målrettet på at få skabt en løsning på støjproblematikken omkring Øresundsmotorvejen. En overdækning på tværs af Amager kunne tilbyde både støjbekæmpelse og bidrage til finansiering af byggeriet ved salg af byggerettigheder, samtidig med at det ville skabe nye muligheder for både byggeri og rekreative områder.

I det arbejde er det vores mål at:

  • Lytte til borgerne og dokumentere deres gener og generelt deres hverdag i tæt nærhed af en larmende Øresundsmotorvej og formidle deres perspektiv overfor politikere og forvaltning.
     
  • Skabe rum for dialog imellem forvaltning, borgere og politikere, hvor problemer og løsninger kan blive diskuteret.
     
  • Understøtte, at politikere og forvaltning ikke mister fokus ved hele tiden at holde gang i debatten og problemstillingen i offentligheden. På måde ønsker vi at sikre fremdrift i udviklingen.
     
  • Med kommunikation og inddragende processer skabe enighed og en fælles forståelse for, at motorvejsoverdækning og støjværn er den nødvendige løsning på problemstillingen.

Med det udgangspunkt har vi udarbejdet en rapport om borgernes levede liv nær motorvejen (se bilag). Vi afholder også løbende borgermøder og workshops om emnet, og vi går i dialog på tværs af forvaltninger, udvalg og politikere med ambitionen om at finde kompromisser og skabe bred konsensus om en konkret løsning.

Vi vil i vores arbejde inddrage borgere i Amager Vest og Tårnby, der bor tæt på Motorvejen. På Københavnersiden bor der ca. 3.000 indenfor 500 meter af motorvejen, hvor støjniveauet det meste af døgnet overstiger 58dB.

Derudover vil vi samarbejde med By & Havn, der ejer byggerettighederne over motorvejen på Københavnersiden, Sund & Bælt, der ejer selve motorvejen, og Banedanmark der ejer skinnerne. Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen, Tårnby Kommune og deres Teknik og Miljøforvaltning er involveret. Vejdirektoratet er gået i gang med at undersøge mulighederne og udfordringerne ved at bygge overdækning på landsplan, udover at de også står for løbende at udarbejde miljøkonsekvensundersøgelser og potentielt trafikplaner ved større anlægsarbejde på vejnettet. Christiansborg og politikerne herunder Transportudvalget og transportministeren forsøger vi at involvere i problemstillingen, da de har ansvaret for at finde penge til projektet. Derudover er ingeniør- og arkitektfirmaer involveret i det understøttende konsulentarbejde, fx COWI, Ingholt, BOGL, Urban Power.

Vil du være med?

Lokaludvalget har en arbejdsgruppe, der udelukkende beskæftiger sig med projektet om at overdække motorvejen. Vores møder er åbne for alle, så hvis du har lyst til at få indflydelse, vil vi gerne opfordre dig til at deltage. Vi holder løbende møder - læs mere om arbejdsgruppen og find vores kalender her.

Arbejdsgruppen arrangerer løbende borgermøder og andre inddragende indsatser, hvor du sammen med andre borgere, forvaltningen og fagfolk kan tilbyde dit perspektiv.

Øresundsmotorvejen.
Fotograf
Jakob Korshøj

Bilag

Herunder finder du alle relevante dokumenter for projektet.

Undersøgelse af en overdækning af Øresundsmotorvejen

Forslag til udformning, finansiering, byggemetoder og byggeetaper

Workshop Februar 2023: Visioner for en overdækning - opsamlingsrapport

Ny undersøgelse: Borgerne ønsker den støjende motorvej overdækket

Læserbrev: Amager kan ikke mere og amagerkanere vil ikke mere!

Lokaludvalgets høringssvar ifm. miljøkonsekvensvurdering af udvidelse af Øresundsmotorvejen