Amager Vest i 2022

Her mod årets udgang gør vi status over 2022 i Amager Vest Lokaludvalg. Læs om vores projekter og få et overblik over, hvor mange borgermøder vi har holdt, høringer vi har sendt, kampagner vi har kørt og puljemidler, vi har uddelt.

2022 i tal

 110 behandlede puljeansøgninger

 2.393.436 kr. bevilgede puljemidler

10 behandlede høringer

18 borgerinddragende aktiviteter

 

Vi har blandt andet oplevet...

Valg til lokaludvalget

I starten af 2022 var der igen valg til lokaludvalg. Foreninger, råd og brugerbestyrelser m.fl., der har aktiviteter i Amager Vest, kunne stille en kandidat til Amager Vest Lokaludvalg og/eller være med til at stemme på, hvem der skulle sidde i lokaludvalget i perioden 2022-2026.

20 kandidater stillede op med hver deres motivation og mærkesager.

 

Nyt lokaludvalg – 15 nye medlemmer

I februar fik vi så vores nye lokaludvalg i Amager Vest. Hele 15 af de valgte var nye medlemmer klar til at tage deres tørn for nærdemokratiet. Siden hen har nogle fundet andre veje, mens nye ansigter er kommet til. Læs mere om de nuværende medlemmer.

 

Borgermøde om Overdækning af Øresundsmotorvejen

I februar afholdt vi også et borgermøde om overdækning af Øresundsmotorvejen - et projekt, lokaludvalget har arbejdet for længe. Undervejs på borgermødet blev forskellige scenarier for en overdækning præsenteret og de samfundsmæssige gevinster debatteret af borgmestre og lokale politikere.

 

Borgermøde om Sundby Idrætspark

Vi afholdt i marts et vellykket borgermøde om Sundby Idrætspark, hvor cirka 50 lokale beboere og aktører var mødt op. Formålet var at drøfte udkast til scenarier for fremtidens idrætspark og få input til forbedringer, inden politikerne på Københavns rådhus skulle tage stilling til scenarierne. 

 

Indspil til overførselssagen 2021/2022

Vi kom også med vores indspil til overførselssagen 2021/2022. De så sådan ud:

  • Stofindtagelsesrum på Sundholm
  • Helhedsplan for Kigkurren og drift af hestedroscheareal
  • Finansiering af overdækning af Øresundsmotorvejen
  • Et kulturhus på Amager
  • Drift af Foreningshuset Sundholm 8 i 2022

Senere på året fik vi så den gode nyhed, at to af vores ønsker var kommet med i overførselssagen.

Der blev afsat 1,8 mio. kroner til en foranalyse af overdækning af Øresundsmotorvejen, som forventes at være færdig i midten af 2023. Derudover blev der afsat 200.000 kroner til en screening af mulighederne for et stofindtagelsesrum i Sundholmskvarteret. Det videre arbejde med stofindtagelsesrummet er for nu blevet udskudt til overførselssagen 2022/2023.

 

Opstartsseminar

En weekend i maj mødtes det nye lokaludvalg for at blive rystet godt sammen. Weekenden stod blandt andet på drøftelser om fremtiden og spændende oplæg. Og så blev der også plads til et par uformelle snakke omkring middagen.

 

Borgermøde om Tidsbegrænsede parkeringszoner

I forhandlingerne om budget 2022 for Københavns Kommune blev det bl.a. besluttet at indføre nye tidsbegrænsede parkeringszoner, herunder i Amager Vest bydel. På et borgermøde i maj arrangeret af os og Amager Øst Lokaludvalg fik borgerne mulighed for at komme med deres input. Senere på året sendte vi så vores høringssvar  vedr. de tidsbegrænsede parkeringszoner. Det kan du læse her.

 

Valg af forperson Kresten Thomsen

Da det nye lokaludvalg blev konstitueret, blev det i første omgang med en midlertidig forperson, indtil vi var kommet godt i gang med vores arbejde.
I juni blev Kresten Thomsen endeligt valgt som forperson for Amager Vest Lokaludvalg.

 

Udvidelse af Øresundsmotorvejen sker for tidligt

I juni besluttede vi også i et høringssvar til Sund & Bælt at meddele, at vi synes, at en udvidelse af Øresundsmotorvejen sker alt for tidligt, når man forholder sig til de øvrige store infrastruktur-projekter på Amager.

 

Riv hallerne i Sundby Idrætspark ned!

Lokaludvalget havde drøftet 3 scenarier for udvikling af Sundby Idrætspark, der blev præsenteret på vores borgermøde i marts, og udvalget anbefalede det scenarie, hvor man ville rive Hal 3 ned og med den tilføjelse, at Hal 1 og Hal 2 også skulle rives ned. Det endte dog ikke med, at Borgerrepræsentationen besluttede vores anbefalede scenarie, men derimod hvor Hal 1 og Hal 2 skal renoveres og ikke nedrives. 

 

Budget 2023 – hvad kom med?

I juni kom vi også med vores indspil til Budget 2023. Senere på året i september kunne vi glædeligt høre om, at vores ønsker om udvikling af Sundby Idrætspark og Ørestad Idrætspark var kommet med. Derudover blev det også besluttet, at der sættes penge af til en sikker skolevej-analyse bl.a. i Ørestad, som vi også længe har kæmpet for. Det var en god dag.

 

Møde med Line Barfod

En onsdag i august mødtes lokaludvalget med Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod på Hestedrochegrunden ved Kigkurren på Islands Brygge til en snak om vores bydel, mulighederne og udfordringerne.

 

Høringssvar Skybrudsprojekter

I august var vi klar med vores høringssvar vedr. skybrudsprojekter i København, herunder i Amager Vest. Det kan du læse her.

 

BR-samarbejde med Tårnby Kommune

I september blev et medlemsforslag på Borgerrepræsentationsmødet enstemmigt vedtaget, og det var til stor glæde for lokaludvalget og særligt vores arbejdsgruppe for overdækning af Øresundsmotorvejen. Medlemsforslaget handlede nemlig om at indlede et samarbejde med Tårnby Kommune om en overdækning af Øresundsmotorvejen. Læs mere om det her.

 

Høringssvar Biodiversitetsstrategi

I september var vi også klar med vores høringssvar på Københavns Kommunes nye strategi og handleplan for biodiversitet, hvor vi hilste den velkommen. Intentionerne er gode og meget ambitiøse.

 

Repræsentantskabsmødet

Lokaludvalget afholdt i oktober vores første repræsentantskabsmøde, hvor flere foreninger mødte op for at give deres opbakning til vores arbejde med Bydelsplanen. Vi tager alle input med videre i vores arbejde med bydelsplanen i det nye år.

 

Høringssvar på ny metrolinje, Østlig Ringvej og ny lokalplan Ørestad Syd

Vi sendte også flere høringssvar afsted på vigtige emner i vores bydel. Læs vores høringssvar om den nye metrolinje, en østlig ringvej samt en ny lokalplan for Ørestad Syd.

 

Nabohaven i Telemarksgade fik sin lokalplan

2022 blev også året, hvor nabohaven i Telemarksgade endelig fik sin egen lokalplan - noget lokaludvalget har arbejdet for i mange år. Det er vi stolte af.

 

Samtaler med folketingskandidater om Amager Vest

Som optakt til Folketingsvalget 2022 stillede vi en række folketingskandidater spørgsmål om vores bydel, og deres svar var ganske interessante. Bliv klogere på dem her.

 

Høringssvar på ny handicappolitik og gæstelicenser i tidsbegrænsede parkeringszoner

I november sendte vi et par af årets sidste høringssvar afsted: Vores (mange) kommentarer til den ny handicappolitik, der skal laves fra 2023 samt et svar vedr. gæstelicenser i tidsbegrænsede parkeringszoner. Læs dem her

 

Borgermøde om Ørestad Idrætspark

Der er en ny idrætspark på vej i Ørestad, og i november afholdt vi et vellykket borgermøde om denne ved navnet Ørestad Idrætspark. Flere engagerede borgere mødte op og kom med en masse gode forslag til idrætsfaciliteter i parken. Tak for det.

 

Borgermøde om lokalplansforslag Englandsvej Nord

Samme måned afholdt vi et borgermøde om et nyt lokalplansforslag til Englandsvej Nord, hvor der skal bygges nye ungdomsboliger. Forslaget blev mødt med stor kritik af de fremmødte borgere, der mener, at det nye byggeri vil være i strid med udtrykket i det nærliggende Eberts Villaby.

 

Bydelsplanen 2023-2026

Når vi mødes igen i 2023 er ét af de første store projekter at udarbejde en visionsplan for lokaludvalgets arbejde i bydelen; Bydelsplanen. Bydelsplanen bliver udarbejdet hvert 4. år i samarbejde med lokale københavnere, eksterne partnere og fagforvaltningerne i kommunen. Bydelsplanerne beskriver lokaludvalgets visioner for fremtiden og idéer til konkrete løsninger i relation til bydelens byudvikling. Bydelsplanerne indgår i vores arbejde og er et idékatalog til byudviklingen i København.

 

Puljemidler

Vi har i alt bevilliget  2.393.436 kr til projekter i bydelen.

Her har ud en oversigt over alle projekter, vi støttede i 2022:

Projektnavn
Bevilliget beløb i kr

Korworkshop og koncert for skolebørn
15.000

Aktiviteter og oplæg for mødre og børn/unge
24.000

Amager Børnemusikfestival 2022
40.000

FABRIKKEN Afd. AC 2022
20.000

Liv i Sundby forrårsarrangemnter 2022
66.000

Amager revyen 2022
28.000

SUND-by løbet 2022
19.350

Forbedret Naturpleje Amager Fælled
20.000

Sæbeworkshop
12.000

AmarGetOn! 2022
81.500

Puppet Jr. Festival 2022
50.000

Lysfestival 2022
24.500

Beboer Demokratikursus
8.400

Trille-trolle-håndbold
6.500

Foto skattejagt
7.500

Internationale Klovneshows Hørgården
10.500

Forårskoncert med Publikumsorketseret
17.000

Jubilæum og Åbent Hus på Fabrikken
21.500

Skal vi lege biodiversitet?
23.300

Er du dus med himlens fugle?
26.000

SPIR kbh event#10
16.500

BIG BANG festival 2022
60.000

AmagerVærk
30.000

Fælleskabsdag 2022
15.625

Nyopstart efter Covid - Street Society
20.000

Crossover Play on Play
42.100

 AVK Klubhus
30.000

Ørestad - en bydel skabt fra bunden
63.000

 Genåbningsarrangement Store Høj Sø
4.500

 Fra byggegrund til blomstermark
2.300

 Gensynsfest m markedsstemning
14.002

 Eid-fest for alle
15.502

 Nye musikalske byvandringer på Amager
40.000

 Ørestad Kor - fejring af 10-års jubilæum
25.000

 Amager Litteraturfestival
25.000

 Kunst og fællesspisning
18.200

 Frivillig Fredag 2022
17.500

 Gadeteater for plejehjemsbeboere og skolebørn
7.000

 Da to landsbyer blev til Sundby
5.200

Performative Sounds
45.259

Sommerudflugt for Onsdagshjørnet 2022
5.400

Amager Børneteaterfestival 2022
60.000

Urbanfestival 2022
50.000

GLiMT Amagers aktiviteter 2022
171.000

Sommer på stranden 2022
35.000

Ørestad Klassiske Musikfestival 2022
100.000

Kreativ Sommerskole Ørestad Syd 2022
18.900

Erindrings Workshop
15.700

Løb mellem husene
40.000

Ørestad Sound & Science-festival 2022
40.000

Back to the Sea / Tilbage til havet
60.000

Familien Norden
10.000

Mangfoldighedsfest
20.000

Be cool not a fool
30.000

Liv i Sundby - efterår 22
41.000

Store legedag
13.000

Juleudsmykning 2022
60.000

Brug dit sprog og lad det vokse
28.200

Lucia
25.800

24 hemmeligheder
60.000

Fortællefestivalen FORTÆL
30.000

Kulturnat for familier i Ørestad
4.950

Ømme Knapper
25.000

Ocean Grid
15.600

Efterårsfest ved Store Høj Sø
4.300

Kokken og Musikken
16.845

Sundby Væksthus Julemarked
6.000

Under Elmene, Bordtennis-borde
25.000

Myretuen- flittigmyrespillet
16.250

Åbent Hus om Heltetræning
18.000

VM i fodbold - vi viser kampene
19.614

Jul på Hjul
15.000

AV-udstyr til Maskinhallen
167.601

Julekoncert med Publikumsorkesteret på Sundholm
16.000

Julebustur
18.000

Julekomsammen for frivillige
7.000

Netværksskabende Julefest for seniorer
38.538

Job- og uddannelsesvejledning til unge og kvinder
10.000

Alles jul i Ørestad Skøjtehal
33.000

Køkkenudstyr Maskinhallen
51.755

Amar Litt efterår 2022
5.000