Bydelsplaner

Bydelsplaner beskriver visioner for fremtiden og idéer til konkrete løsninger i relation til bydelens byudvikling. Bydelsplanerne indgår i vores arbejde og er et idékatalog til byudviklingen i Amager Vest

Næste bydelsplan 2023-2026 er i øjeblikket under udarbejdelse. Følg med her på siden, hvor vi løbende opdaterer om vores arbejde med bydelsplanen.

Vi afholder også borgerinddragende arrangementer undervejs i processen, da vi naturligvis gerne vil have jeres input med.

Senest har vi afholdt vores første repræsentantskabsmøde, hvor lokale foreninger blev inddraget i vores arbejde med bydelsplanen. Det kan du læse meget mere om her.

 

Beskrivelse

Hvert 4. år udarbejder vi en bydelsplan i samarbejde med lokale københavnere, eksterne partnere og fagforvaltningerne i kommunen. Bydelsplanerne beskriver visioner for fremtiden og idéer til konkrete løsninger i relation til bydelens udvikling. Bydelsplanerne indgår i vores arbejde og er et idékatalog til byudviklingen i København. De bliver til takket være stort engagement fra flere tusinde borgere, der kommer med input til arbejdet.Du kan læse de tidligere bydelsplaner herunder: