Overførselssagen 2021/2022

Her er vores indspil til Overførselssagen 2021-2022, hvor de overskydende midler fra sidste års budget fordeles. Det er partierne fra Budget 2022, der fordeler overskydende midler; alle partierne undtagen Konservative.

Hvert år laver vi et indspil til Overførselssagen - med vores ønsker og forslag til, hvad de overskydende midler i kommunen skal bruges på. I år er der flere gengangere og nogle nye idéer. Vi håber, politikerne vil tage dem med i forhandlingerne: 

  • Stofindtagelsesrum på Sundholm
  • Helhedsplan for Kigkurren og drift af hestedroscheareal
  • Finansiering af overdækning af Øresundsmotorvejen
  • Et kulturhus på Amager
  • Drift af Foreningshuset Sundholm 8 i 2022

UHerunder kan du læse om hvert af ønskerne, samt de økonomiske forhold:

Stofindtagelsesrum på Sundholm

Der er behov for at afdække mulige løsninger for ombygning, tilbygning eller nybygning mhp. at etablere et permanent stofindtagelsesrum på Sundholm. Amager vest Lokaludvalg har flere gange henvendt sig til politikerne i Københavns Kommune med ønske om etablering af et stofindtagelsesrum på Sundholm. Sundholm er skolevej og et sted for børnehavebørn med trestore dagtilbud. Der er fundet kanyler på Amager Fælled Skole, Sundholmstoiletter og på legepladsen i området. Lokaludvalget har afholdt nabomøde om sagen og her var der stor opbakning blandt de fremmødte. (Økonomi: 200.000kr for afdækning af mulige løsninger for et Stofindtagelsesrum).

Helhedsplan for Kigkurren og drift af hestedroscheareal

Både lokaludvalget og Islands Brygge Lokalråd har gennem flere år påpeget behovet for helhedsorienteret planlægning og udvikling af Kig-kurren på Islands Brygge og området omkring. Pladsen og de tilstødende veje er i dag mest forbeholdt biler og uudnyttet asfalt. Vi ser et potentiale for et grøntområde til gavn for alle. Lokaludvalget og lokalrådet har sammen med lokale borgere fået adgang til at bruge det lille areal ’hestedroschen’ på Kigkurren til et åbent fællesskab om grønne aktiviteter. Vi håber også på midler til husleje og forbrug til hestedroschen (Økonomi: 1 millionkr for planlægning og etablering, samt 50.000/år i drift)

Finansiering af forundersøgelse af overdækning af Øresundsmotorvejen

Lokaludvalget har fået henvendelser om støjbelastning fra borgere, der bor omkring Øresundsmotorvejen. Også borgere i Tårnby Kommune er optaget af emnet. Samtidig planlægger Regeringen en udvidelse af Øresundsvejen. I den anledning har lokaludvalget igangsat et arbejde, der skal sætte fokus på både problemer og potentialer. Lokaludvalgets borgermøde om emnet sidst i februar 2022 var velbesøgt af borgere fra både Københavns og Tårnby Kommune og med deltagelse af politikere. Vi bakker op om finansiering af overdækning af Øresundsmotorvejen i dialog med staten og andre relevante aktører. (Økonomi: Ukendt)

Et kulturhus på Amager

Et Kulturhus i Amager Vest alla Pulsen på Nørrebro: er et innovativt og visionært netværkstilbud for borgere med udviklingshæmning, borgere med ASF, samt unge borgere med særlige behov. Der findes pt. ikke lignende tilbud på Amager, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er brug for det.(Økonomi: Ukendt)

Drift af Foreningshuset Sundholm 8 i 2022

Vores meget velfungerende Foreningshus har brug for et øget driftstilskud. Pga. ændrede driftsvilkår manglende lejere og øgede udgifter i forbindelse med etageudvidelsen samt flere foreningsaktiviteter. Derudover bortfalder muligheden for adgang til den kommunale indkøbs- og leverandørordning. Alt sammen påvirker indtægterne negativt med ca. 300.000 kr. om året. Med nu 51 medlemsorganisationer, som alle gør en forskel for deres bydel og medborgere, og ca. 900 lokaleudlån om året bør vi sikre, at huset fortsat være en levende del af Amager (Økonomi: 300.000kr/år i drift)