Søg om støtte til dit projekt

OBS - Nye puljekriterier træder i kraft 1. april 2024

Lokaludvalget har valgt at revidere bydelspuljekriterierne en smule, for at give ansøgerne bedre muligheder for at beskrive hvorfor et projekt er relevant for bydelen. De nye kriterier træder i kræft 1. april 2024. Gamle ansøgere kan stadig søge under de kriterier de er vant til, og men man vil kunne finde yderligere inspiration i bydelsplanen, når man skal beskrive hvorfor et projekt er relevant for borgerne i bydelen og for lokaludvalgets arbejde.

_

Kriterier: Dit projekt behøver ikke leve op til alle kriterier, men Lokaludvalget lægger særligt vægt på:

  • At der er en høj grad af frivilligt engagement i projektet.
  • At projektet skaber og/eller styrker netværk i bydelen Amager Vest ved:
    • at projektet gennemføres i samarbejde mellem flere af bydelens borgere og/eller grupperinger, som ikke normalt samarbejder.
    • at projektet lægger op til aktiv deltagelse og ikke blot byder på underholdning.
  • At antallet af deltagere står i et rimeligt forhold til det ansøgte beløb.
  • Lokaludvalget prioriterer spirende og nyskabende projekter højt.
  • At projekter der søger mere end 10.000 i støtte, arbejder med eller bidrager til, løsningen af de arbejdsområder, som Lokaludvalget har beskrevet i Bydelsplanen.

Lokaludvalget er interesserede i projekter, der forholder sig til og bidrager med yderligere nye ideer til, hvordan vi kan udvikle vores fantastiske bydel.

_

Giver dette anledning til spørgsmål, må du endelig kontakte sekretariatet.

Vi ser frem til at læse jeres spændende ansøgninger.

Bydelspuljen

Her kan du søge om støtte i form af underskudsgaranti fra Bydelspuljen til projekter og arrangementer, der fremmer lokal dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af fællesskab og netværk i bydelen.

I Amager Vest uddeler vi til lokale aktører ca. 4 millioner kroner årligt, som kan søges af lokale borgere, foreninger og virksomheder. Projekterne skal være rettet mod borgere i Amager Vest, foregå i Amager Vest, eller komme bydelen og borgerne i bydelen til gavn. Projekterne skal være båret af frivillige og lokale kræfter og/eller arrangeres sammen med lokale foreninger.

Puljemidlerne må gives til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgenes bydelsplaner. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse. Lokaludvalget bestemmer selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler.

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Ansøgningsfrister 2024

25. februar – Til behandling 19. marts 
1. april – Til behandling 30. april
28. april – Til behandling 28. maj
26. maj – Til behandling 25. juni

- Sommer -

4. august– Til behandling 27. august
26. august– Til behandling 24. september
22. september – Til behandling 29. oktober
27. oktober – Til behandling 26. november  
24. november – Til behandling 17. december

Kontakt

Kenneth S. Dollerup

Svartider

Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Anfør gerne "bydelspuljen" og evt. sagsnummer og projektnavn i emnefeltet ved e-mail. Vi besvarer typisk forespørgsler om ansøgninger og regnskaber indenfor fem hverdage. Du modtager bekræftelse på modtagelse af puljeansøgning umiddelbart efter ansøgningsfrist.