Sådan ansøger du

Vejledning til at ansøge, ansøgningsproceduren og ansøgningsfrister

Sådan ansøger duNår du er klar til at ansøge om støtte til dit projekt, aktivitet eller arrangement, skal du

  • Udfylde vores ansøgningsskema. Alle felter skal udfyldes. Vi anbefaler, at du læser vejledningen til skemaet.
  • Vedlægge en projektbeskrivelse, hvor du kort forklarer projektets formål og indhold. For projekter under 20.000kr må din projektbeskrivelse ikke være længere end én side. 
  • Et budget med forventede indtægter og udgifter. I ansøgningsskemaet kan du se et eksempel på et budget.
  • Send ansøgningen som vedhæftet fil til info@avlu.dk

Skriv venligst ”Bydelspuljen: [navnet på projektet]” i emnefeltet. Vi modtager og behandler typisk ansøgninger en gang om ugen. Hvis du ikke har modtaget en kvittering for at ansøgningen er modtaget pr. mail inden for fem hverdage, skal du kontakte os. I kvitteringen for modtagelsen af ansøgningen vil der være anført et sagsnummer. Du bedes anvende dette sagsnummer ved fremtidige henvendelser.

AnsøgningsprocedurenNår sekretariatet har modtaget din ansøgning, læser vi den igennem og vurderer, om alle nødvendige oplysninger er med. Hvis der er mangler i ansøgningen, kontakter vi dig.

Husk, at du er ansvarlig for at levere de nødvendige oplysninger. Sekretariatets rolle i denne proces er udelukkende at sikre, at du forstår og udfylder skemaerne til ansøgningen og budgettet rigtigt, så Lokaludvalget kan vurdere og træffe beslutning på et oplyst grundlag.

Din ansøgning bliver herefter forbehandlet i én eller flere af lokaludvalgets arbejdsgrupper. Arbejdsgruppen laver en indstilling til lokaludvalget om, hvad de mener, at lokaludvalget bør beslutte.

På lokaludvalgsmødet træffer det samlede lokaludvalg en beslutning om, hvorvidt et projekt skal have støtte eller ej. Vær opmærksom på, at lokaludvalget har mulighed for at beslutte noget, der går imod arbejdsgruppens indstilling.

Senest fem hverdage efter lokaludvalgets beslutning sender sekretariatet enten et tilsagns- eller afslagsbrev til dig.

Får du tildelt støtte (tilsagn om underskudsgaranti) er det vigtigt, at du læser tilsagnsbrevet, da det informerer om vilkårene for udbetalingen af støtten, samt dato for regnskabsfristen.

Modtager du et afslagsbrev, vil du kunne læse lokaludvalgets begrundelse heri. Det er ikke muligt at ansøge igen med samme projekt før under næste års bydelspulje. En ny projektansøgning samme år skal derfor adskille sig væsentligt fra det tidligere ansøgte projekt.

AnsøgningsfristerDer er ansøgningsfrister til Bydelspuljen hver måned, bortset fra juli, hvor vi holder sommerferie.

Se fristerne her