Søg penge til dit projekt

Søg penge til dit projekt

Du kan søge penge fra Bydelspuljen til projekter og arrangementer, der fremmer dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af fællesskab og netværk i bydelen. I Amager Vest har vi ca. 3 millioner kroner årligt, som kan søges af private borgere, foreninger og virksomheder. Projekterne skal være rettet mod borgere i Amager Vest, foregå i Amager Vest, eller komme bydelen og borgerne til gavn. Projekterne skal være båret af frivillige og lokale kræfter og/eller arrangeres sammen med lokale foreninger.

Vi anbefaler, at du læser vores råd og retningslinjer, formalia og ansøgningsfrister og sætter dig ind i procedurer for ansøgning og udbetaling, inden du søger penge til dit projekt.

Ansøgningsfrister

13. september (svar efter d. 26. oktober)
11. oktober (svar efter d. 23. november)
08. november (svar efter d. 21. december)
13. december (svar slut januar 2022)

Kontakt

Katarina Berg

Har du spørgsmål til processen er du altid velkommen
til at kontakte vores puljemedarbejder i sekretariatet