Debatmøde om natur i byen – Amager Fælled

Hvordan kan vi bedst sikre den biologiske mangfoldighed på et naturområde, der ligger lige midt i byen og bruges af mange?

Amager Vest Lokaludvalg og Kulturhuset Islands Brygge afholder debatmøde om naturpotentiale og plejebehov på Amager Fælled.

Tid: 10. oktober 2023 kl. 19-21
Sted: Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København
Lokale: Salen

Mød blandt andet:

Ole Damsgaard fra Danmarks Naturfredningsforening

Ældre, Social, Sundhed og Integration - arbejdsgruppe

Du kan finde vores dagsordener og andre arbejdsdokumenter her.

Alle kan deltage i møderne. Der er ikke krav om forudgående tilmelding eller aftale. 
Du er også meget velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har en sag med relevans for arbejdsgruppen, som du ønsker drøftet, eller hvis du har spørgsmål. 

Vi holder som udgangspunkt vores arbejdsgruppemøder i Foreningshuset Sundholm 8, 2300 KBH S.
Men ofte besøger vi også foreninger og virksomheder ude i byen. Kontakt vj0t@kk.dk hvis du ønsker at vide mere om et konkret møde / en konkret dato. 

Bolig, Erhverv og Miljø - arbejdsgruppe

Du kan finde vores dagsordener og andre arbejdsdokumenter her.

Alle kan deltage i møderne. Der er ikke krav om forudgående tilmelding eller aftale. 
Du er også meget velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har en sag med relevans for arbejdsgruppen, som du ønsker drøftet, eller hvis du har spørgsmål. 

Vi holder vores arbejdsgruppemøder i Foreningshuset Sundholm 8, 2300 KBH S. 

Børn & Unge - arbejdsgruppe

Vi arbejder med temaerne børn, unge, kultur, idræt og fritid.

Du kan finde vores dagsordener og andre arbejdsdokumenter her.

Alle kan deltage i møderne. Der er ikke krav om forudgående tilmelding eller aftale. 
Du er også meget velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har en sag med relevans for arbejdsgruppen, som du ønsker drøftet, eller hvis du har spørgsmål. 

Tjek vores dagsorden for at se, hvor vi holder møderne.