Trafikplan Amager

Håndtering af fremtidens trafikale udfordringer på Amager står i dag i uforløst, og lokaludvalget vil derfor arbejde for en trafikplan for Amager.

Seneste nyt

Vis alle

Seneste nyheder om projektet

Budget 2024 betyder gode nyheder for Amager Vest

Succes! Budget 2024 er nu forhandlet på plads, og der er penge til en ny trafikplan for Amager samt til overdækning af Øresundsmotorvejen.

Flere borgere, flere biler

Amager Vest har i en årrække oplevet en enorm vækst i byggeriet. De flere borgere, der er flyttet til Amager, vil gerne have bil. Nedenfor ses udviklingen i bilejerskabet i Amager Vest - både el, diesel og benzinbiler. I 2006 var der 9.121 privatbiler, og i 2022 var der 18.354 privatbiler.

Kilde: Københavns Kommunes Statistikbank.

Mere tung trafik

Ifm. de mange byggeprojekter skal jord transporteres til Lynetteholm. Kortet viser, hvordan trafikmønstret vil ændre sig, når lastbiler med jord skal køre til Lynetteholm i stedet for Nordhavn. Den grønne farve viser, hvor der vil komme færre jordtransporter, og rød farve viser, hvor der vil være en stigning i jordtransporter.

Kilde: By & Havn.

Amager Vest Lokaludvalg hører i dag lokale borgeres frustrationer over støj og forurening fra den tunge trafik. 

”Yderligere har vi været massivt presset af tunge køretøjer ifm. byggeriet på Amagerfælled. Nu skal så endnu et byggeri starte i Urbanplanen, og vi kan på forhånd have vores bange anelser.”
Svend, borger i Amager Vest
20.12.2021
”Jeg bor på Artillerivej og er bekymret for den stigende tunge trafik. Der er begyndt at køre en del lastbiler, de larmer, de kører stærkt, og det er ikke særlig trygt med tung trafik på en vej, hvor der udover en del beboelse også ligger mange institutioner. ”
Malene, borger i Amager Vest
22.12.2022

Ovenstående er 2 eksempler på borgerhenvendelser til lokaludvalget vedr. trafik i Amager Vest.Kommende infrastrukturprojekter vil lægge pres på vejene i fremtiden

Amager Vest Lokaludvalg forudser desuden, at de store kommende infrastrukturprojekter, såsom udvidelsen af Øresundsmotorvejen og etablering af Østlig Ringvej, vil påvirke de trafikale forhold i en grad, som er bekymrende.

Derudover er der Femern Bælt forbindelsen, som skal lukke et hul i infrastrukturen mellem Skandinavien og det europæiske kontinent, og som forventes at kunne åbne for trafik i 2029. En fremskrivning viser, at der vil ske et trafikspring for vejtrafikken på godt 40 pct.

I dag kører der på Øresundsmotorvejen 69.500 motorkøretøjer i gennemsnit i hverdagen.

Parkering – behov for dialog om løsninger

De mange biler lægger et pres på parkeringspladserne. Det har vi især kunnet mærke i områderne på grænsen til de parkeringsregulerede områder.

Ifm. etableringen af en ny cykelsti og nedlæggelsen af halvdelen af parkeringspladserne på Brydes Allé arrangerede lokaludvalget flere borgerinddragende aktiviteter. I den forbindelse fik vi mange henvendelser fra borgerne i området omkring Brydes Allé:

”Siden starten af 2021 har det været udfordrende nok at finde én parkeringsplads, når man kommer hjem fra arbejde, da der er mange firmabiler, som benytter området, da det ligger udenfor betalingszonen. Når de har parkeret, tager de enten cyklen eller en anden bil ind mod byen.”
Nicklas, borger i Amager Vest
31.5.2021
”Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt at nedlægge så mange parkeringspladser.”
Rikke, borger i Amager Vest
9.6.2021
”Jeg arbejder i Roskilde, og med en datter i vuggestue er jeg afhængig af min bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Som situationen er i dag, hvor vi må trækkes med, at Brydes Allé bruges til parkering for ansatte i DR og Nordea og som lufthavnsparkering, må jeg ofte køre rundt i 20-30 minutter for at finde en parkeringsplads, når jeg kommer hjem fra arbejde. Hvis man nedlægger mere end en tredjedel af parkeringspladserne, vil jeg kunne se frem til at bruge endnu længere tid på at finde parkering, og det er ikke holdbart.”
Rasmus, borger i Amager Vest
31.5.2021

Amager Vest – bydelen med næstflest trafikulykker

Den stigende mængde trafik er også en bekymring for trafiksikkerheden i Amager Vest. Figuren nedenfor viser antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikulykker i København.

Derfor bliver vi nødt til at forberede os og håndtere fremtidens trafiksituation på Amager. Borgerne skal opleve, at børnene fortsat trygt kan cykle til skole, ren luft og mindre støj. Borgerne skal i fremtiden opleve en trafikal tryg, rolig, sund og mobil bydel.    

Lokaludvalget vil arbejde for finde løsninger, som er i synk med borgere og virksomheder på Amager, men som også tager højde for klimaudfordringer og bæredygtighed.

 

En ny plan

Derfor vil vi arbejde for en trafikplan for Amager. Trafikplanen skal give os et samlet overblik over fremtidens trafik på hele Amager og anbefale konkrete forslag til, hvordan vi håndterer fremtidens trafik.

Trafikplanen skal give bud på, hvordan vi når målene i Kommuneplan 2019. F.eks. at mindst 75 % af væksten i antal personture sker inden for cykling og kollektiv trafik, at byens gaderum og vejarealer udnyttes i et samspil mellem mobilitet og ophold, og at luftkvaliteten er så ren, at borgernes sundhed ikke belastes. 

Trafikplanen skal udarbejdes af Københavns Kommune.   

Vores første skridt vil være en afdækning af de trafikale tilstande på Amager i 2023 og 2035, der tager højde for alle de planlagte anlægsprojekter og befolkningstilvæksten. På den baggrund vil vi starte en dialog med københavnerne på Amager og politikerne på Rådhuset.

Vi vil:

  1. Oplyse om trafikbilledet nu og i fremtiden

     
  2. Oplyse om virkningerne af forskellige trafikregulerende tiltag, som f.eks. forbedret kollektiv trafik, færre parkeringspladser, vejlukninger og roadpricing. 

     
  3. Starte en dialog om, hvilke mulige trafikregulerende tiltag københavnerne kunne forestille sig at leve med i deres hverdag, hvis vi skal nå målsætningen om en trafikalt tryg, rolig, sund og mobil bydel. Amager Vest Lokaludvalg har etableret et samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg om en trafikplan Amager.

Vil du være med?

Lokaludvalget har en arbejdsgruppe, der udelukkende beskæftiger sig med trafik. Vores møder er åbne for alle, så hvis du har lyst til at få indflydelse, vil vi gerne opfordre dig til at deltage. Kontakt sekretariatet på info@avlu.dk eller tlf. 21 51 39 35, hvis du vil høre mere om, hvordan du deltager.

Vi holder også løbende møder, som er åbne for alle. Læs mere om vores arbejdsgrupper og find vores kalender her.

Arbejdsgruppen arrangerer løbende borgermøder og andre inddragende indsatser, hvor du sammen med andre borgere, forvaltningen og fagfolk kan tilbyde dit perspektiv.

Bilag

Herunder finder du alle relevante dokumenter for projektet.

Kontakt

Kenneth Schelbech Dollerup