Fælles aktiviteter for børn og unge

Vi vil arbejde for flere kultur- og aktivitetstilbud, som henvender sig til de unge under 18 år.

Seneste nyt

Vis alle

Seneste nyheder om projektet

 • Unges anbefalinger til mødesteder i Amager Vest  Lokaludvalget har sammen med Hørt Ungdom spurgt unge udskolingselever i 7. og 8. klasse om, hvad de synes, der mangler af mødesteder i bydelen. Tak for de gode input!

 • Budget 2024 betyder gode nyheder for Amager Vest  Succes! Budget 2024 er nu forhandlet på plads, og der er penge til videre udvikling af Sundby Idrætspark, og så kommer der 149,4 mio. til at opbygge en ny folkeskole i Fælledby, 75,4 mio. til etablering af et nyt dagtilbud i Bella Center og 134,5 mio. kroner til etablering af en ny specialklasserække til 48 elever på Peder Lykke Skolen.

 • Mange gode idéer til Ørestad Idrætspark  Tak for et vellykket borgermøde om Ørestad Idrætspark. Flere borgere og foreninger var mødt op for at komme med deres idéer. Dem vil vi glædeligt tage med videre i vores arbejde.

 • Kom til borgermøde om Ørestad Idrætspark  Hvad mangler der af idræt i Ørestad? Nu får du muligheden for at komme med DIT input til, hvad der skal være af udendørs- og streetfaciliteter i Ørestad.

En aktiv bydel for de unge

Vi vil arbejde for flere idræts- og kulturtilbud, som henvender sig til de unge under 18 år ved at skabe flere lokale aktiviteter som f.eks. rekreative områder. Det vil vi gøre i dialog og samarbejde med de unge borgere under 18 år. En del af vores arbejde vil derfor også være at undersøge de unges deltagelse i fritids- og kulturaktiviteter samt deres benyttelse af idrætsfaciliteterne i Amager Vest.Vi har bl.a. som en del af vores arbejde lavet en stor undersøgelse af de unges behov for mødesteder i Amager Vest. Har har vi sammen med Hørt Ungdom adspurgt udskolingselever i 7. og 8. klasse, som er kommet med en lang række anbefalinger - både generelle og konkrete - til nye mødesteder i bydelen. Det har vi gjort gennem workshops og spørgeundersøgelse. Du kan læse hele rapporten fra december 2023 i bunden af denne side.Baggrund

Amager Vest er en bydel med kraftig befolkningstilvækst, og det gælder også for de unge under 18 år.

Tal fra Københavns Kommune viser, at der kommer mange flere unge til bydelen, og det er derfor relevant at fokusere på, at vi møder de unges behov, når det kommer til idræts- fritids- og kulturfaciliteter. Der forventes en stigning på over 10 % i antallet af unge frem mod 2030, jf. figuren nedenfor.

Kilde: Københavns Statistikbank.

UngeVærk og Ungdomsskolen

Vores indledende arbejde vil fokusere på dialog med de unge under 18 år samt at hente inspiration fra de aktører, der arbejder med unge i bydelen, fx Ungeråd, Ungeværk, Ungdomsskolen og elevråd.

Ungdomsskolen har eksempelvis mange aktiviteter, som involverer de unge – ungdomsskolen står for 10. klasse, og de unge kan også tage enkelte fag fra forskellige ungdomsuddannelser, herunder Teknisk Skole, SOSU, Hotel- og restaurantskolen samt NEXT Kbh. Derudover har ungdomsskolen en række fag i fritidsundervisningen som fx madlavning og knallertkøreskole samt gokart.

Oversigt over UngeVærk i Amager Vest

 • Islands Brygge (Klatring og Relationer)
 • Amager Nord (Move YourSkilz)
 • Amager Midt (Urban Street)
 • Ørestad (Digitale medier og kreative processer)

Lokaludvalget vil følge udviklingen af aktiviteter for de unge i Amager Vest og herunder få skabt et netværk ved at inddrage de unge omkring deres behov til gavn for netop dem selv, fx med plads til fællesspisning m.m. ved brug af midlertidige tomme byggegrunde, men også på de områder, hvor der er idræts- eller kulturfaciliteter på vej. En oplagt mulighed er eksempelvis i forbindelse med etableringen af Ørestad Idrætspark, hvor der også bliver etableret et udeareal rundt om kunstgræsbanerne.Grundskoler

Der er 7 kommunale folkeskoler og 3 friskoler/private grundskoler samt seks øvrige grundskoleinstitutioner, fx specialskoler for børn og unge med særlige behov. I forlængelse af visionen om folkeoplysende aktiviteter på skolerne er det oplagt at tale om flere og bedre faciliteter til kulturelle tilbud, der henvender sig til børn og de unge, så der er mulighed for at lave teatre, musikoplevelser og andre kreative aktiviteter.Undersøge behov

For at få belyst behovet, så har Amager Vest Lokaludvalg et ønske om en undersøgelse af de unges deltagelse i fritids- og kulturaktiviteter samt benyttelsen af idrætsfaciliteterne i Amager Vest. Der findes allerede undersøgelser fra KFF, fx Børnesundhedsprofilen, der viser, hvordan børn og unge benytter fritids- og idrætslivet i Amager Vest, som vi henter inspiration fra.

Men vi vil arbejde for at blive endnu klogere på, hvad de unge efterspørger af idræt og kultur og bruge det i vores videre arbejde, for at vores bydel endnu bedre imødekommer de unges behov.Vores fokus på idræt

Amager Vest mangler idrætsfaciliteter, men nye er på vej. Med den store befolkningstilgang i bydelen (frem til 2030 forventes bydelen at vokse til over 100.000 indbyggere), vil der dog være behov for flere faciliteter for både det organiserede og uorganiserede idrætsliv, da udnyttelsen af eksisterende faciliteter i dag er tæt på 100 %, hvilket gør behovet stort. Der skal derfor være et tættere samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen om at benytte de lokaler, forvaltningen har til rådighed, men der skal også ses på helt andre muligheder – fx ledige arealer i parkeringshuse og erhvervslokaler, så de unges behov i højere grad imødekommes.

Ørestad Idrætspark og en ny svømmehal

I løbet af 2023-2026 vil Ørestad idrætspark blive etableret ved Vestamager Station samt en svømmehal ved Skolen ved Hannemanns Allé i Ørestad. Lokaludvalget er med i arbejdet omkring den kommende idrætspark i Ørestad, herunder udnyttelsen af arealet rundt om fodboldbanerne til udendørs- og streetaktiviteter. Ligeledes udsmykningen af den kommende svømmehal i Skolen ved Hannemanns Alle. Vi vil arbejde for, at de kommende faciliteter i bydelen stemmer overens med, hvad de unge efterspørger.

Sundby Idrætspark

Sundby Idrætspark skal renoveres og ombygges. I det arbejde vil Amager Vest Lokaludvalg indgå i en tæt dialog med de politiske udvalg på rådhuset for at sikre de bedste forhold for bydelens unge borgere til den kommende nye idrætspark, herunder få skabt en bedre sammenhæng mellem idrætsparken og Englandsparken samt de omkringliggende beboelser.

 

Oversigt over idrætsfaciliteter i Amager Vest

Sundby

 • Sundby Idrætspark (fodboldbaner, tennis og indendørs haller)
 • Peder Lykke Skolen (Indendørs hal)
 • Sundby Bad (Svømmehal)
 • Urbanplanen (skaterbane)

   

Islands Brygge

 • Skolen ved Islands Brygge (Hal A og Ny hal)
 • Motorcross banen og BMX
 • Kunstgræsbane ved DR-byen/Ørestad Nord
 • Hekla Park (Boldbaner)

   

Ørestad

 • Ørestad Streethal (indendørs skater og hockey)
 • Ørestad Skøjtehal (skøjteløb og Ishockey)
 • Kalvebod Fælled Skole (Udendørs boldbane, Indendørs gymnastiksal og idrætshal)
 • Byparken (Kunstgræsbane)
 • Aktivitetstaget Bella, Emma Gads Vej (Basketbane)
 • Midlertidig kunstgræsbane og hockeybane ved Hannemanns Alle frem til 2025
 • Skolen ved Hannemanns Alle (Gymnastikhal – ca. 2023-2024 og Svømmehal – ca. 2025-2026)
 • Ørestad Idrætspark (Kunstgræsbane – ca. 2023 og resten i 2025-2026)

 

Vi imødekommer de unges ønsker

Vores arbejde skal resultere i:

 • at de unge oplever, at der vil være et bredt udvalg af kulturelle aktiviteter og idrætstilbud efter skoletid, der imødekommer deres ønsker i højere grad end i dag.

   
 • at målrette kulturen og idrætten til de unge under 18 år, hvilket først og fremmest vil ske i samarbejde med de unge borgere, som vi vil være i direkte dialog med.

Her vil vi først og fremmest indgå i en dialog og et samarbejde med de unge gennem repræsentanter fra Ungeråd, Ungeværk, Ungdomsskolen, elevråd m.m. i bydelen. Vi ønsker at få skabt et netværk mellem de unge, UngeVærk, ungeråd, skoler, elevråd, lokale kulturinstitutioner og Kultur- og Fritidsforvaltningen, der skal kvalificere vores arbejde for at imødekomme de unges ønsker.

Vil du være med?

Lokaludvalget har en arbejdsgruppe, der udelukkende beskæftiger sig med børn & unge. Vores møder er åbne for alle, så hvis du har lyst til at få indflydelse, vil vi gerne opfordre dig til at deltage. Kontakt sekretariatet på info@avlu.dk eller tlf. 21 51 39 35, hvis du vil høre mere om, hvordan du deltager.

Vi holder også løbende møder, som er åbne for alle. Læs mere om vores arbejdsgrupper og find vores kalender her.

Arbejdsgruppen arrangerer løbende borgermøder og andre inddragende indsatser, hvor du sammen med andre borgere, forvaltningen og fagfolk kan tilbyde dit perspektiv.

Bilag

Herunder finder du alle relevante dokumenter for projektet.

Borgerinddragelse