Brev til rådhuset: Planlæg sikre skoleveje i bydelen

Amager Vest har ad flere omgange gjort opmærksom på, at der er brug for en helhedsplan for trafikafviklingen på Amager for at skabe sikre veje for både bilister, cyklister og gående – ikke mindst i nye byområder som Ørestad.

Nu er lokaludvalget på banen igen. I en henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og ungeudvalget, Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune udtrykker lokaludvalget bekymringerne for den trafik, der vil opstå, når Skolen i Fælledby (tidligere Vejlands Kvarter) står færdig i 2029.

Lokaludvalget er bekymret for om en sådan sikker skolevej faktisk er mulig omkring krydset Vejlands Allé og Center Boulevard. Årsagerne er især den store mængde biltrafik, der forventes på Vejlands Allé. Dernæst risikoen for manglende koordinering mellem de mange aktører involveret i trafikplanlægning i området.

Kritisk men konstruktivt

Amager Vest Lokaludvalget er imod planerne om at bygge på Amager Fælled. Når dette er sagt er det bydende nødvendigt, at Københavns Kommune sørger for en ordentlig og sikker skolevej for børnene, hvis der bygges.

Derfor kommer lokaludvalget med tre konkrete forslag til, hvordan skolebørnenes, såvel som beboere, brugere og besøgende kan komme trygt og sikkert til og fra bydelen.

Tidlig koordinering og hensyn til skolevejen i alle faser af processen

Lokaludvalget opfordrer til en overskuelig proces for planlægning af ændringer af krydset og de nærliggende veje og cykelstier, hvor de relevante fagfolk og eksperter inddrages fra starten.

Økonomisk prioritering og tænkning ud af boksen

Hvis det vurderes, at det ikke er forsvarligt at sende små skolebørn over Vejlands Allé, vil vi opfordre til at tænke ud af boksen for at finde en løsning.

Brug erfaringerne fra tidligere skolebyggerier

Vi håber også, at der kan drages erfaringer fra planlægning af skolen ved Hannemanns Allé i Ørestad. Her var manglende koordinering og manglende økonomiske prioritering i de tidligere faser skyld i, at der bygges en spændende skole på en alt for lille grund, ved siden af et spritnyt parkeringshus, som der er tvivlsomt behov for.

Læs hele brevet til de fire politiske udvalg på Københavns Rådhus

Om Fælledby Skole

I den kommende bydel på Amager Fælled - nu Fælledby, tidligere Vejlands Kvarter – skal der bygges en kommunal folkeskole med idrætshal i det sydlige nabolag og én daginstitution i hver af de nordlige nabolag. Det er Københavns Kommune, der opfører både skole og daginstitutioner.

Skolen skal være 5-sporet med 1400 elever og forventes færdig i 2029. En del af eleverne skal komme fra dén del af Ørestad, der ligger syd for Vejlands Allé.

Sikre skoleveje i Amager Vest

Det er ikke første gang, at Amager Vest Lokaludvalg beskæftiger sig med trafikforholdene i bydelen, med fokus på sikre skoleveje. Der bliver bygget mange skoler, men der mangler en helhedsplan for trafikafviklingen på tværs af kvartererne i bydelen – ikke mindst nu med det fælles skoledistrikt i Ørestad:

I 2019 interviewede vi børn og forældre om skolevejene omkring Kalvebod Fælled Skole: "Jeg oplever små børn, der skal navigere i kaos!"

I 2020 havde vi også fokus på trafikafviklingen i vores høringssvar til lokalplanen for skolen på Hannemanns Allé : Bekymring for trafik og børnenes trivsel

I 2021 samarbejdede vi med Teknik- og miljøforvaltningen om udviklingen af Brydes Allé, som skal imødekomme cyklister såvel som bilister

Byggeriet på Amager Fælled

Amager Vest Lokaludvalg har siden 2016 beskæftiget sig med planerne for byggeriet på Amager Fælled. Senest i 2020, da lokalplanen og miljøvurderingsrapporten var i høring.

Her gik lokaludvalget kritisk, men konstruktivt til værks og fokuserede på 4 temaer, som ifølge lokaludvalget kunne ; Natur; Miljø og forurening; Byliv; Og trafikforhold.

Læs hele vores kritiske og dog konstruktive høringssvar