”Jeg oplever små børn i trafikken, der skal navigere i kaos”

Amager Vest Lokaludvalg brugte en eftermiddag ved Kalvebod Fælled Skole og talte med forælde og børn om tryghed og trafikforhold.  

Ørestad vokser med nye boliger og skoler, for at give plads til de mange børnefamilier, der flytter til området. Desværre er det ofte børnene, vokseværket går ud over. Byggepladser, lastbiler og forvirrende trafikforhold gør området omkring især Kalvebod Fælled Skole til et kaos, der skaber utryghed hos børn og forældre.  

De 52 børn og forældre, Amager Vest Lokaludvalg talte med, fortalte om deres oplevelse af området.  

Bekymringer for byggekaos

Især byggekaosset fylder, selvom det er midlertidigt – også helt fysisk i gadebilledet. Fortove og cykelstier er spærret af grusbunker og europaller og bakkende lastbiler er en kilde til utryghed: 

”Fortove og cykelstier bliver ofte blokeret af byggeri, de mange byggematerialer spærrer for udsyn og fremkommelighed. Den dårlige oversigt ved lyskrydsene gør, at folk ignorerer lyssignalerne. Vi er ikke trygge ved at sende vores datter afsted på alene på cykel i området,” fortæller en forælder fra Kalvebod Fælled Skole. 

To børn fra 2.A fra skolen supplerer med deres oplevelser fra skolevejen: 

”Det er ikke særligt sikker eller sjovt. Hver gang jeg cykler hjem, er der altid noget mærkeligt, der sker. Der er så meget trafik, nogle gange er det svært at komme hele vejen til skolen til tiden”. 

Uklar skiltning og utrygge lyskryds

De mere permanente løsninger er dog heller ikke optimale. Uklar skiltning og forvirrende lyskryds får bilister til at køre over for rødt eller over fartgrænsen:  

”Trafikforholdene er meget dårlige fordi folk ikke holder for skiltene eller holder for rødt”, fortæller en 10årig dreng fra 4. klasse.  

Mange ender også med at cykle uhensigtsmæssigt, på fortove eller legearealer, for at gøre cykelturen en smule mere sikker for børnene:  

”Den meget kaotiske trafik gør det svært at lære børn at cykle efter færdselsreglerne – man ender med at cykle i den forkerte side, på grund af spærrede eller opgravede fortove”, fortæller en bekymret forælder.  

Derudover ønsker flere forældre og ansatte på skolen bedre parkeringsforhold omkring Kalvebod Fælled Skole, så der er tid til at hente og bringe børn. 

Amager Vest Lokaludvalg har sendt bekymringer og forslag til forbedringer til Københavns Kommunes politikere og arbejder videre på at skabe sikrere skoleveje, også i andre dele af bydelen.  

Se filmene om sikrere skoleveje her.