Kigkurren

Amager Vest Lokaludvalg & Islands Brygge Lokalråd har længe arbejdet for, at Kigkurren udvikles til et grønt område til glæde for bryggeboerne.
Borgere hygger sig på Kigkurren.
Fotograf
Jan Oster

Seneste nyt

Vis alle

Seneste nyheder om projektet

Lokalt samarbejde om lokal lommepark på Kigkurren

Valg til lokaludvalg: Amager Vest Lokaludvalg samarbejder med lokale aktører om at udvikle bydelen. Sammen med Islands Brygges Lokalråd arbejder vi på at gøre Kigkurren til et grønt mødested, der forbinder Havneparken med Amager Fælled.

 

Bred politisk opbakning til et grønt byrum på Bryggen

Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygge Lokalråd har længe arbejdet for, at Kigkurren udvikles til et grønt byrum til glæde for bryggeboerne.

 

Mal byen grøn – det grønne høringssvar til Kommuneplan 2019

Amager Vest Lokaludvalg kørte kampagnen ’Mal byen grøn, med fokus på byudvikling og bynatur. Det resulterede i et grønt høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019.

En grøn forbindelse for borgerne – på naturens præmisser

Amager Vest Lokaludvalg arbejder for, at der etableres en biologisk korridor mellem Amager Fælled og Havneparken på Islands Brygge gennem pladsen Kigkurren og gaderne Snorresgade og Sturlasgade.

Korridoren skal forbindes til den vilde natur med stor biodiversitet på Amager Fælled og etableres med stor vægt på naturens præmisser. Den skal indrettes til beboernes rekreative brug og bredt byliv, og så skal den naturligvis understøtte det sociale fællesskab i området.

Beboerne på Islands Brygge har i en lang årrække arbejdet for en sådan forbindelse.

Et eksempel herpå er et borgermøde om byrumsforbedringer på Islands Brygge i 2006. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdede et oplæg til dette møde, som blandt andet indeholdt illustrationer over en sådan korridor og forslag til indretning af pladsen Kigkurren med gode opholdsmuligheder.

I forslag til Kommuneplan 2019 blev den grønne plads Kigkurren fjernet i forbindelse med muliggørelse af byggeri af en daginstitution på nabogrunden.

Som forberedelse til høringssvar arrangerede Amager Vest Lokaludvalg sammen med Islands Brygges Lokalråd en pop-up park på Kigkurren i juni 2019 for at indsamle borgernes idéer til et grønnere byrum.

46 borgere kom med konkrete forslag til, hvordan vi skaber en grøn forbindelse mellem Havneparken og Amager Fælled.

Der blev lavet en visualisering af borgernes forslag, som blev præsenteret til borgerne på Bryggens Fødselsdag i september 2019.

Forslag til indretnings af Kigkurren i 2006.

Amager Vest Lokaludvalg sendte på den baggrund et grønt høringssvar til Forslag om Kommuneplan 2019. Her viderebragte vi borgernes ønske om en grøn forbindelse mellem Amager Fælled og Havneparken gennem Kigkurren.

I forbindelse med høringen om lokalplan 384 Artillerivej Øst Tillæg 1 i 2019 blev det oplyst, at Kigkurren indgik i etableringen af en kombineret skybruds- og forsinkelsesvej.

Amager Vest Lokaludvalg arbejdede for at få den grønne forbindelse gennem Kigkurren integreret i skybrudsprojektet. Status på dette er, at ”Budgetnotat TM53 Helhedsplan for Kigkurren, Amager Vest – foranalyse” blev udarbejdet i marts 2020 og afventer finansiering.

Omdannelse til grøn oase

Som en forløber for den grønne plads på Kigkurren har Amager Vest Lokaludvalg fra 2021 støttet et midlertidigt projekt med omdannelse af en tom byggegrund ved Kigkurren til en grøn oase for natur og mennesker.

Projektet har stor fokus på biodiversitet, anvendelse som et grønt byrum og på at støtte opbygningen af fællesskaber.

Allerede første år blev stedet opdaget af mange insekter fra Amager Fælled. Der kom mange arter af vilde bier, sommerfugle og guldsmede. Der var endda besøg af et egern.

Dette dokumenterer de gode muligheder for at få den vilde natur på Amager Fælled ind i de bebyggede områder på Islands Brygge.

Forbindelsen mellem Amager Fælled og Kigkurren er indeholdt i Lokalplan 384 Artillerivej Øst Tillæg 1 med krav om en offentligt tilgængelig sti gennem området med gode muligheder for ophold.

Kigkurren i maj 2019.
Fotograf
Jan Oster

En effektiv biologisk korridor

Borgerne vil opleve en effektiv biologisk korridor fra Amager Fælled til Havneparken på Islands Brygge gennem pladsen Kigkurren og gennem både Snorresgade og Sturlasgade. Korridoren forbindes til det kommende vilde naturområde ved Kulturhuset Islands Brygge i Havneparken.

Amager Vest Lokaludvalg arbejder for, at pladsen Kigkurren omdannes til et grønt byrum, der understøtter biodiversitet, indbyder til rekreativt ophold og støtter opbygningen af lokale fællesskaber.

Herfra etableres forbindelser gennem Snorresgade og Sturlasgade til Havneparken med gode muligheder for længerevarende ophold.

Snorresgade og Sturlasgade.
Fotograf
Kilde - Urban Power 2021

Vil du være med?

Lokaludvalget har en arbejdsgruppe, der udelukkende beskæftiger sig med biodiversitet. Vores møder er åbne for alle, så hvis du har lyst til at få indflydelse, vil vi gerne opfordre dig til at deltage. Kontakt sekretariatet på info@avlu.dk eller tlf. 21 51 39 35, hvis du vil høre mere om, hvordan du deltager.

Vi holder også løbende møder, som er åbne for alle. Læs mere om vores arbejdsgrupper og find vores kalender her.

Arbejdsgruppen arrangerer løbende borgermøder og andre inddragende indsatser, hvor du sammen med andre borgere, forvaltningen og fagfolk kan tilbyde dit perspektiv.

Bilag

Herunder finder du alle relevante dokumenter for projektet.