Lokalt samarbejde om lokal lommepark på Kigkurren

Valg til lokaludvalg: Amager Vest Lokaludvalg samarbejder med lokale aktører om at udvikle bydelen. Sammen med Islands Brygges Lokalråd arbejder vi på at gøre Kigkurren til et grønt mødested, der forbinder Havneparken med Amager Fælled
Jan Oster fra Islands Brygge Lokalråd viser et snedækket Kigkurren frem
Fotograf
Franco Solomon

Tekst: Andreas Kirkeskov

I april blev de første borde- og bænkesæt sat frem på tomten på Kigkurren på Islands Brygge, hvor Københavns sidste hestedrosche lå indtil for få år siden. Grunden var dengang grå og gold. Den blev fra tid til anden brugt som soveplads for hjemløse og der blev på et tidspunkt fundet en kanyle på den legeplads, der tilhører daginstitutionen på nabogrunden. Men hen over sommeren voksede nye blomster og buske frem, flere havemøbler kom til sammen med rækker af plantekasser og højbede.

Den lille byhave, der er opstået i løbet af det seneste halve år, er et pilotprojekt drevet af frivillige kræfter i Islands Brygges Lokalråd med opbakning fra Amager Vest Lokaludvalg. På sigt vil også en skurvogn med værkstedsplads og en lille kaffevogn blive en del af lommeparken.

‘Fællesskabet Kigkurren’, som byhaven hedder, er et pilotprojekt på vej mod en langt større vision om at omdanne hele Kigkurren og de omkringliggende gader til en grøn forbindelse mellem Amager Fælled og Havneparken. Men så stort et projekt tager lang tid at realisere, og derfor besluttede Lokalrådet på Islands Brygge at gøde jorden med et mindre, midlertidigt projekt på den forladte droschegrund. Grunden skulle oprindeligt have været brugt til at udvide den tilstødende daginstitution, men fordi børnetallet i området ikke steg så hurtigt som forventet, blev den plan sat i bero, og grunden lå tom og ubrugt hen. Det fik Lokalrådet til at rykke.

”Hvis vi kunne få lov til at bruge grunden i minimum tre år, så ville det give mening for os”, fortæller formand for Lokalrådet Islands Brygge Jan Oster.

Kommunalt bureaukrati

Lokalrådet havde imidlertid tidligere brændt nallerne på et lignende byhaveprojekt i Havnestaden, hvor der var sikret en masse støtte, men man endte med ikke at kunne få adgang til grunden.

”Det ville vi undgå denne gang, så for ikke at skuffe nogen, så ville vi sikre, at vi havde adgang før vi begyndte at fortælle om det. Men det er svært som privatpersoner at få adgang til en kommunal grund, fordi den så skal konkurrenceudsættes, den skal i udbud og andre skal have mulighed for at byde på den. Den slags tager flere år”, fortæller han og fortsætter:

”Vi aftalte med Amager Vest Lokaludvalg, at vi kunne køre dette midlertidige projekt i fællesskab”.

Et sådant samarbejde ville nemlig rydde nogle forvaltningstekniske udfordringer af vejen, så projektet kunne komme i gang hurtigere.

”Det endte med, at Amager Vest Lokaludvalg indgik en aftale om grunden. Den er ejet af økonomiforvaltningen, som lokaludvalgene også hører under, så det var et spørgsmål om én afdeling, der lejer til en anden. På den måde undgik vi, at grunden skulle i udbud”, forklarer Jan Oster.

Aftalen blev, at Amager Vest Lokaludvalg bekoster huslejen for grunden i tre år, mens Lokalrådet står for alle aktiviteter på grunden.

”Det betyder nemlig, at vi kan søge ekstern støtte til aktiviteterne. En offentlig organisation, som lokaludvalget, ville skulle betale skat af støttemidlerne. Og fondene vil ikke give penge, hvis en stor del af dem forsvinder til skattesystemet”, forklarer Jan Oster og uddyber:

”Derimod kan vi sagtens som borgerforening søge midler”.

Brugerstyret Fællesskab

Fællesskabet Kigkurren er tænkt som et brugerstyret projekt, hvor hvem som helst er velkommen til at deltage og præge den lille byhave. Styregruppen består pt. af medlemmer fra Islands Brygge Lokalråd, men gruppen er åben for alle.

Skriv til kigkurren@islandsbryggeslokalraad.dk, hvis du har idéer eller vil være med i projektet.