Grønne korridorer

Vores mål er at øge biodiversiteten i de
store områder med vild natur og i de bebyggede
områder.

Seneste nyt

Vis alle

Grønne korridorer forbinder og styrker naturen i byen

Amager Vest Lokaludvalg vil bidrage til at imødegå den globale biodiversitetskrise ved at arbejde for, at tilbagegangen af arter i København vendes og for at sikre alle københavnere adgang til natur og naturoplevelser.

Vi ønsker at opnå dette ved at indtænke natur på naturens præmisser på en måde som samtidigt understøtter borgernes sundhed, livskvalitet og trivsel gennem naturoplevelser, udfoldelsesmuligheder og gode rammer for sociale fællesskaber.

Vores mål er at bevare og øge biodiversiteten i de store områder med vild natur, gode levesteder, fødesøgningsområder og stor artsrigdom, ved at de forbindes til store biologisk sammenhængende områder, der langsigtet er økologisk bæredygtige.

De store grønne områder er levesteder for mange dyr og planter og skaber grundlaget for byens mange arter i de små grønne arealer i den bebyggede by.

Fra de store grønne områder med vild natur etableres biologiske / grønne korridorer ind de bebyggede områder med små grønne arealer. Disse korridorer etableres med stor vægt på naturens præmisser, samtidig med at de indrettes til beboernes rekreative brug og byliv og understøtter det sociale fællesskab i området. Etableringen af økologisk bæredygtige store grønne områder med høj biodiversitet er central for, at arterne kan sprede sig og skabe nye bestande i de mindre grønne områder i byen.

Grønne korridorer i Amager Vest.

Forbindelser kan styrke biodiversiteten i hele byen

Amager Fælled – Kalvebod Fælled korridor

Amager Vest Lokaludvalg vil arbejde for, at der etableres en biologisk korridor, der forbinder de to store grønne områder med stor biodiversitet på hver side af Vejlands Allé. Ved at forbinde de to områder dannes et stort grønt område med bred gammel biodiversitet meget tæt på de bebyggede områder. Størrelsen af det forbundne område vil forbedre mulighederne for, at områderne langsigtet bliver økologisk bæredygtige.

Peder Lykkes Vej korridor

Der skal etableres en biologisk korridor fra den store pulje af biodiversitet på Amager Fælled / Kalvebod Fælled gennem Peder Lykkes Vej til de store grønne parkområder Remiseparken og Englandsparken.

Kigkurren korridor

Ligeledes en biologisk korridor fra Amager Fælled til Havneparken på Islands Brygge gennem pladsen Kigkurren og gennem både Snorresgade og Sturlasgade. Korridorerne forbindes til det kommende vilde naturområde ved Kulturhuset Islands Brygge i Havneparken. Læs mere om Kigkurren.

Havneparken korridor

På længere sigt skal der etableres en biologisk korridor i Havneparken fra korridorerne i Sturlasgade / Snorresgade til det store grønne område på Christianshavn Vold gennem forbindelsen under Langebro.

Amagerbanen korridor

Amager Vest Lokaludvalg arbejder også for at etablere en biologisk korridor mellem Havneparken på Islands Brygge og Amager Strandpark / Prøvestenen. Denne korridor tænkes at bruge Amagerbanens sporområde langs Kløvermarken og ind gennem de tæt bebyggede områder på Amagerbro.

Vil du være med?

Lokaludvalget har en arbejdsgruppe, der udelukkende beskæftiger sig med biodiversitet. Vores møder er åbne for alle, så hvis du har lyst til at få indflydelse, vil vi gerne opfordre dig til at deltage. Kontakt sekretariatet på info@avlu.dk eller tlf. 21 51 39 35, hvis du vil høre mere om, hvordan du deltager.Vi holder også løbende møder, som er åbne for alle. Læs mere om vores arbejdsgrupper og find vores kalender her.

Arbejdsgruppen arrangerer løbende borgermøder og andre inddragende indsatser, hvor du sammen med andre borgere, forvaltningen og fagfolk kan tilbyde dit perspektiv.

Bilag

Herunder finder du alle relevante dokumenter for projektet.

 

Opdateres...