Stil op til Amager Vest Lokaludvalg

Sidste frist for tilmelde sig som kandidat til Amager Vest Lokaludvalg er fredag d. 14. januar kl. 12.00.

I februar 2022 er der valg til Amager Vest Lokaludvalg. Foreninger, råd, brugerbestyrelser, netværk mfl., der har aktiviteter i bydelen Amager Vest, kan opstille en kandidat til Amager Vest Lokaludvalg og/eller bestemme, hvem der skal sidde i lokaludvalget i perioden 2022-2026.

Tilmeld dig som kandidat til valg til lokaludvalg senest fredag d. 14. januar kl. 12.00

Hvorfor skal du stille op?

Som medlem af Amager Vest Lokaludvalg kan du få indflydelse på byudviklingen ift. fritidstilbud, trafik og boliger, miljø og klimasikring, kulturtilbud, bynatur, institutioner og meget mere i bydelen. Tilmeld dig valget, hvis du

  • vil vide mere om (lokal)politik, demokrati og byudvikling - vi tilbyder relevante kurser i medborgerskab og med fokus på arbejdsgange i politik og byudvikling.
  • du vil forsøge at påvirke politikerne på Rådhuset, så dine og bydelens perspektiver og mærkesager bliver en del af byudviklingen.
  • har lyst til at møde nye mennesker og diskutere lokale udfordringer og løsninger.
  • vil støtte lokale projekter, arrangementer og initiativer ved at uddele ca. 3 mio. kr. årligt fra lokaludvalgets puljemidler.

Om Amager Vest Lokaludvalg

Der er i alt 12 lokaludvalg i København, der består af minimum 23 medlemmer. Medlemmerne er enten valgt som repræsentanter for foreningslivet eller udpeget af de politiske partier, der er valgt på rådhuset. I perioden 2022-2026 skal der vælges 15 nye foreningsrepræsentanter til Amager Vest Lokaludvalg.

På siden 'Om os' kan du læse om lokaludvalgets visioner for bydelen og lokaludvalgets opgaver og følge med i vores arbejde ved at følge med i vores møder og referater. Du kan også 'møde' vores nuværende medlemmer og læse, hvorfor de er en del af Amager Vest Lokaludvalg. 

Du kan også følge med i vores arbejde på Facebook og Instagram

    Herunder kan du se en film om nogle af de sager, som lokaludvalgene i København har arbejdet med de seneste år.

    Lokaludvalgene i København

    Video Url