Lokaludvalgets rolle i København

I Københavns Kommune er der 12 lokaludvalg, der fungerer som bindeled og sikrer dialog mellem københavnerne og politikerne.

Lokaludvalgene skal styrke nærdemokratiet. De skal gøre det lettere for den enkelte københavner at få indflydelse på de beslutninger, Borgerrepræsentationen træffer, og som har betydning for bydelen. Som borger har du mulighed for at blive en del af et lokaludvalg, men du kan også søge nogle af de puljemidler, hvert lokaludvalg har fået tildelt.

Lokaludvalgene har hver 25 medlemmer, hvoraf de 15 repræsenterer forskellige frivillige foreninger i Amager Vest og 10 er udpeget fra hvert af de politiske partier, der sidder i Borgerrepræsentationen. 

Medlem af et lokaludvalgSom medlem af eller suppleant i et lokaludvalg behøver du ikke bo i bydelen, men du skal repræsentere en forening med lokale aktiviteter i bydelen.

I lokaludvalget kan du få erfaring med politik og byudvikling på lokalt plan. Du kan få kompetencer som planlægning af møder og begivenheder, samt være med til at sætte fokus på mærkesager for bydelen. Igennem arbejdet i lokaludvalget får du adgang til et bredt netværk af mennesker, der hver især brænder for at gøre en forskel i bydelen.

Find mere information om lokaludvalgene i Københavns Kommune

12 bydele - 12 lokaludvalgHer kan du finde information om de 11 andre lokaludvalg i Københavns Kommune

https://amageroestlokaludvalg.kk.dk/

https://www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk/

https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/ 

https://www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk/

https://indrebylokaludvalg.kk.dk/

https://kongensenghavelokaludvalg.kk.dk/

https://noerrebrolokaludvalg.kk.dk/

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/

https://vanloeselokaludvalg.kk.dk/

https://vesterbrolokaludvalg.kk.dk/

https://oesterbrolokaludvalg.kk.dk/