Velbesøgt borgermøde om tidsbegrænset parkering

Mandagens debatmøde var velbesøgt af borgere fra hele Amager. Teknik- og Miljøforvaltningen holdt oplæg og svarede på spørgsmål, som omhandlede alt lige fra gæstelicenser til lovgrundlag. Nu kan du komme med dit høringssvar.
Borgermødet foregik d. 24. maj på Loftet, Amager Kulturpunkt. Mødet var arrangeret af Amager Vest Lokaludvalg og Amager Øst Lokaludvalg i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen

Beboere og lokale aktører fra hele Amager var til stede til mandagens borgermøde om nye parkeringszoner d. 24. maj på Loftet, Amager Kulturpunkt. Mødet var arrangeret af Amager Vest Lokaludvalg og Amager Øst Lokaludvalg i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, der holdt et indledende oplæg.

Baggrunden for borgermødet var forhandlingerne om budget 2022 for Københavns Kommune, hvor det bl.a. blev besluttet at indføre nye tidsbegrænsede parkeringszoner. En af de nye zoner ligger ved Amagerbrogade og Sundby, hvilket var emnet for aftenens debat.

Forslaget i korte træk

 • Den tidsbegrænsede parkeringszone oprettes med 3 timers tidsbegrænsning på hverdage fra 08-22. 

   
 • Det betyder, at parkering er gratis for alle, men man kan maksimalt parkere 3 timer i tidsrummet 8-22 mandag til fredag.

   
 • Beboere med adresse inden for den tidsbegrænsede zone kan ansøge om beboerlicens. Der udstedes max 1 licens pr. person over 18 år i husstanden. Licensen er gratis og undtager fra tidsbegrænsningen.

   
 • Virksomheder med adresse i zonen kan få licenser til rene erhvervskøretøjer, der er tilknyttet virksomheden. Der er ikke begrænsning på antal erhvervslicenser. Licensen er gratis og undtager fra tidsbegrænsningen.

   
 • Der vil blive etableret en ordning med gæstelicenser. Hver beboer inden for zonen over 15 år kan ansøge om max 10 gæstelicenser pr. person om året. Gæstelicensen gælder for én kalenderdag til det køretøj, som det er udstedt til.

   
 • Parkeringszonen med tre timers tidsbegrænsning vil gælde på kommunale veje og private fællesveje inden for nedenstående område. Parkeringszonen vil ikke gælde på privat grund/private veje

Oplæg fra Teknik- og Miljøforvaltningen

Lia Ottosen, chefkonsulent i Teknik- og Miljøforvaltningens parkeringsmyndighed, lagde mødet ud med et forklarende oplæg om de nye tidsbegrænsede zoner, og hvad de indebærer. Her lagde hun særligt vægt på, at der er tale om tidsbegrænset parkering i tre timer (i tidsrummet kl. 08-22) og altså ikke betalingsparkering. Derudover slog hun fast, at hvis man er beboer inden for zonen, kan man få en gratis beboerlicens, der fritager en for tidsbegrænsningen.

En stor håndfuld spørgsmål

De fremmødte borgere og lokaludvalgsmedlemmer var ikke begrænsede i mængden af spørgsmål, som Teknik- og Miljøforvaltningen med bedste evne besvarede.

Et spørgsmål, der gik igen, omhandlede forvirringen om, hvor vidt det vil koste penge, efter man har holdt inden for en zone i mere end tre timer. Her svarede Lia Ottosen, at beslutningen er tidsbegrænsede zoner, og at der ikke er truffet beslutning om at indføre betalingsparkering. Det vil være gratis at parkere i 3 timer, men kun i tre timer, hvis man ikke har en af licenserne.

Med de nye zoner skal man altså flytte bilen, efter man har holdt parkeret i tre timer, hvis man parkerer i tidsrummet kl. 08-22 i hverdagene. Om natten samt i weekenderne vil der ikke være tidsbegrænsning.

Hertil kom der et opfølgende spørgsmål om, hvordan parkeringskontrollen vil foregå. Fra forvaltningen lød det, at man vil få en bøde, hvis man overskrider tidsbegrænsningen, og at der er indsat ekstra ressourcer til flere p-vagter.

Er det lovligt?

En borger var særligt interesseret i, hvor lovgrundlaget ligger, og om det ikke krænker den private ejendomsret at indføre sådanne begrænsninger på private fællesveje. Men ifølge loven om private fællesveje §57 kan kommunen indføre restriktioner I områder, også på private fællesveje, hvilket i øvrigt er meget normalt, lød det fra forvaltningen.

Hvorfor alle de zoner?

Ifølge aftalen skal der etableres 15 nye zoner i København, hvoraf flere af dem bliver både i Amager Vest og Amager Øst. Men hvorfor laver man ikke bare én stor zone på Amager? Sådan lød spørgsmålet fra en borger.

Her forklarede forvaltningen, at formålet med zonerne er at mindske antallet af langtidsparkerede biler samt begrænse mængden af biler, der kører rundt i byen. Her vil man gerne have, at folk parkerer tæt på deres bopæl (helt frit med beboerlicens), men at man ikke kan parkere frit, hvis man er uden for sin zone.

Licenser – hvem, hvad, hvordan?

Lia Ottosen nævnte i sit oplæg, at der bliver mulighed for at få en beboerlicens registreret til sit køretøj, hvis man bor inden for zonen. Hertil var der en række opfølgende spørgsmål fra de fremmødte.

Bl.a. ville en borger høre, hvad man skal gøre, hvis man har gæster på besøg, der gerne vil parkere i mere end tre timer, og hvordan de kan orientere sig om zonerne. Svaret var, at man kan søge om gæstelicens, som gælder en hel dag, og dem kan man få 10 gange om året.

En anden borger ville have afklaret, hvad man gør som ældre eller bevægelseshæmmet, hvor man har brug for, at familiemedlemmer ofte kommer og hjælper – også flere end 10 gange om året. Her lød svaret, at ikke alle har krav på at komme i bil, og at man jo har tre timer til sit ærinde.

Man kan også få en erhvervslicens, hvis man som virksomhed har et køretøj registreret inden for zonen. Her gav en borger, som er håndværker, udtryk for sin bekymring om, at mange håndværkere har privat bil men også firmabil, som de bruger til at køre til og fra arbejde i.

Forvaltningen kunne her fortælle, at man kun kan have beboerlicens på én bil, hvis man er den eneste i husstanden over 18 år, og at man derfor som håndværker i den situation må parkere den ene bil på privat grund.

Privat parkeringskontrol og ekstra licenser

Lia Ottosen måtte også slå fast, at hvis man er flere i en husstand over 18 år, og der er flere biler, så kan man også få flere licenser.

En borger spurgte ind til, om man som beboer inden for en zone på nogen måde kan slippe for at være underlagt parkeringsbegrænsningen. Det kan man godt, hvis man som grundejer på en privat fællesvej ansøger kommunen om privat parkeringskontrol. Her skal kommunen godkende, og så skal man som privat selv håndhæve parkeringskontrollen.

Ikke alt ligger helt fast

Forvaltningen nævnte også, at processen for beslutningen er langt fra slut. Tidsrummet kl. 08-22, hvor parkeringsbegrænsningen skal gælde, er eksempelvis ikke helt fastlagt og kan nå at ændre sig.

Derudover skal man også finde frem til, hvor mange ressourcer der skal bruges på parkeringskontrol samt evt. undersøgelser af parkeringsbelastning i andre områder.

Der blev også stillet spørgsmål til en længere række andre emner, som du kan læse i referatet i bunden af artiklen. Her finder du også powerpoint-præsentation for oplægget.

Kom med dine input

Borgernes og lokaludvalgenes mange gode spørgsmål har bestemt gjort os klogere på den kommende tidsbegrænsede parkeringszone omkring Sundbyvester. Lokaludvalgene vil nu påbegynde arbejdet med deres høringssvar, og du kan også komme med dit. Forslaget er nemlig i høring fra 23. maj til 4. juli på blivhørt.dk, forud for at Teknik- og Miljøudvalget i september træffer endelig beslutning om etablering af zonen, som forventes at træde i kraft i marts 2023.

Udover zonen for Sundbyvester er andre kommende tidsbegrænsede parkeringszoner også i høring på blivhoert.kk.dk. Her kan du også læse meget mere om de enkelte zoner.

Slides fra borgermødet