Nyt busnet: Hurtigere frem, men flere skift?

Amager Vest og Amager Øst Lokaludvalg fik samlet 75 gode Amagerborgere i BETA til en drøftelse af forslagene til de nye lokale busruter.

De berørte borgere fik en god drøftelse af konsekvenser og alternativer med Københavns Kommunes Økonomiforvaltning og Movias ruteeksperter, som var godt klædt på til aftenens mange spørgsmål. Du kan finde Movias oplæg nederst.

Der var generel bekymring for, at ændringerne vil føre til hyppigere skift end tilfældet er i dag. Som gangbesværet eller for småbørnforældre med barnevogn vil det blive en udfordring.

Islands Brygge, Kongelunden og Hvidovre Hospital

Specifikt for Amager Vest var der især utilfredshed med forslaget til frekvensen for de nye lokalbusser på Islands Brygge, men stor tilfredshed med betjening af Islands Brygge metrostation. Den manglende buslinie mellem Slusevej og Finderupvej blev også pointeret, da der særligt om sommeren er mange, der skal hertil. Endelig blev der efterspurgt en direkte linie til Hvidovre Hospital fra Amager. Der er over en times rejsetid i dag, og det er ikke optimalt for syge, gravide og nybagte forældre, der henvises til Hvidovre Hospital.

Alle input er nu samlet sammen og afventer drøftelse og beslutning i de to lokaludvalg, som hver især indsender deres høringssvar på baggrund af borgermødet senest d.18. februar.

Baggrund

Busruterne kommer i høring nu fordi Metro Cityringen åbner i 2019 og det vil få betydning for brugen af den samlede kollektive trafik i København. Ændringerne i busnettet forventes at træde i kraft i 2019.

Nederst kan du læse høringsbrevet. I brevet er der et link til høringsmaterialet, som kan findes på Movias hjemmeside under overskriften Nyt Bynet: www.moviatrafik.dk/nyt-bynet. 

Movias oplæg

Høringsbrev: nyt lokalt busnet