Ny undersøgelse: Borgerne ønsker den støjende motorvej overdækket

I en ny undersøgelse, som Transition har lavet for Amager Vest Lokaludvalg, fortæller borgerne om deres oplevelser som beboere tæt på Øresundsmotorvejen. Flertallet er negativt påvirket af støjgener og ønsker en overdækning.
Øresundsmotorvejen.
Fotograf
Jakob Korshøj

I en ny undersøgelse fortæller borgerne om deres oplevelser som beboere tæt på Øresundsmotorvejen. Flertallet er negativt påvirket af støjgener og ønsker en overdækning.

Lokaludvalget har som led i vores arbejde for at få overdækket Øresundsmotorvejen fået Transition til at lave en undersøgelse af borgernes oplevelser. I en lang række interviews giver borgerne deres perspektiver, herunder hvordan de oplever støjen fra motorvejen som værende forringende for deres livskvalitet, og at den bør overdækkes.

Herunder kan du læse hovedpunkterne i undersøgelsen. Du kan læse hele undersøgelsen i bunden af siden.

I 16 ud af 21 interviews beskriver borgerne, at de oplever støjen fra Øresunds-motorvejen som værende en forringende eller stærkt forringende faktor for deres hverdag og livskvalitet i området. Samtlige af de adspurgte borgere lægger mærke til støjen og tænker over den, og flertallet er negativt påvirket af støjgenerne.

Støjen giver borgerne bekymringer om fremtiden, særligt i forhold til den kom-mende udvidelse af motorvejssporerne. Det vil for nogle betyde ,at de ønsker at flytte fra deres hus eller kolonihave, hvis der ikke kommer en overdækning af motorvejen, som inddæmmer støjen – noget de vil være kede af, da de ellers er glade for området.

En overdækning af Øresundsmotorvejen kan bidrage til mere end bare støj-reduktion. Derfor foretrækker borgerne denne løsning frem for andre støjreducerende tiltag. Motorvejen skaber en fysisk og socialbarriereeffekt mellem bydelene, og en overdækning kan således bidrage til at samle byen og skabe social bæredygtig merværdi.

Borgerne kan mærke motorvejsstøjen på krop og sind. Støjen fremkalder negative følelser som irritation, vrede og frustration, og den gør, at borgerne kan have svært ved at slappe af, koncentrere sig og høre hinanden ved samtaler udendørs. For nogle opleves støjen forværrende i forhold til stress og søvnmangel, og den giver bekymringer for helbredet generelt.

Støjen er et styrende element i borgernes handlinger i hverdagen og gør, at borgerne begrænser visse aktiviteter. Det er særligt ved fravalget om udendørs ophold og udluftning, når det er varmt, eller indeklimaet trænger til ventilation. Støjen er også årsag til, hvordan enkelte borgere har indrette deres hjem og have – nemlig med henblik på at afskærme sig fra støjen.

En overdækning skal føres hele vejen fra Ørestad til den eksisterende tunnel, da det ellers kan give en såkaldt trompeteffekt og gøre støjen værre for borgerne. I parcelhusområdet der grænser op til den nuværende overdækning i Tårnby, oplever de allerede, at støjen er værre for dem, end den er for de mennesker der bor på den fuldt åbne strækning af motorvejen.

Borgerne ønsker, at overdækningen skal bidrage til lokalområdet ved at imødekomme manglen på steder at opholde sig, samles og mødes udendørs. Det ville være optimalt at have natur og grønne rekreative områder samt lavt byggeri, der kan huse billige boliger, institutioner, lokale initiativer og kultur.