Mere grønt langs nyt byggeri, tak!

Med ny lokalplan – Ørestad Nord, tillæg 6 – bliver der nul grønt langs med nyt byggeri på Amagerfælledvej overfor IT Universitetet.

Amager Vest Lokaludvalg, IT Universitetet og Bygningsstyrelsen mener, at bygningerne burde placeres anderledes, og at grønningen skal udnyttes bedre.

Lokaludvalget har derfor indsendt et høringssvar, med et alternativt forslag med mere beplantning. Forslaget er udarbejdet af Opland Landskabsarkitekter.

Læs høringssvaret her

Se det alternative forslag her

Amager Bladets artikel