Lokalt valg i lokale aviser

Vi har lavet en valgavis sammen Ørestad Avis og Bryggebladet. Mød medlemmerne, læs om vores arbejde i bydelen og få et indblik i vores møder og (lokal)politiske processer

Tilmeld dig valg til lokaludvalg i Amager Vest! I februar 2022 skal der vælges nye medlem­mer til lokaludvalgene i København. Du kan stille op som repræsentant for en for­ening, råd, netværk, brugerbestyrelse mv., der er aktiv i Amager Vest - og/eller være med til at bestemme, hvem der skal sidde i lokaludvalget i perioden 2022-2026.

Tilmeld dig valget eller læs mere om regler og retningslinjer for at stille op til valg

Valgavis

Hvis du vil vide mere om lokaludvalgets arbejde, opgaver og rolle i lokalpolitik, kan du læse vores valgavis, som vi har lavet sammen med Ørestad Avis og Bryggebladet. Avisen bliver omdelt som et indstik i de to aviser d. 15. og 16. december 2021.

Hvis du ikke modtager avisen, kan du læse den herunder:

Valgavis - Stil op til Amager Vest Lokaludvag

Indhold

Lokaludvalgsformand André Just Vedgren:

Vi når bredere ud i lokalområdet, end rådhuset nogensinde vil kunne. Politikere og forvaltninger kan se, at vi ikke bare er en flok sure gamle mænd, men at vi faktisk kan bidrage med relevante inputs fra de borgere, som det hele handler om. 

s. 3 i valgavisen

Lokalt samarbejde

Den gamle maskinhal på Sundholm er omdannet til ny platform for cirkus, suppekøk­ken og et sammensurium af borger­drevne aktiviteter.

s. 2 i valgavisen

Lokal erfaring

Indtil for nylig var Benjamin Foyn Lausten medlem af Amager Vest Lokaludvalg. Nu bruger han vigtig viden fra lokaludvalget i sit arbejde som politisk rådgiver i brancheorganisationen Globalt Fokus

s. 4 i valgavisen

Lokale møder

Vær fluen på væggen til arbejdsgruppemøderne ’Børn og unge’ og Fysisk Plan’. I arbejdsgruppen ’Børn og unge’ gør vi status over arbejdet og reflekterer over rekruttering af nye medlemmer. I arbejdsgruppen ’Fysisk plan’ er Amager Fælled blandt andet på dagsordenen

s. 3 og 4 i valgavisen

Lokal støtte

Projektstøtte og politisk opbakning fra Amager Vest Lokaludvalg var ud­slagsgivende for, at teatergruppen GLiMT Amager kom ind i varmen og blev udnævnt som ‘Lille Storby-teater’.

s. 2 i valgavisen