Hvem ejer din vej?

Det kan virke uoverskueligt at være grundejer på en privat fællesvej, hvor der er en række forpligtelser man er nødt til at overholde. VI har opdateret en vejledning fra 2015 til grundejere i Københavns Kommune.

Størstedelen af Københavnerne bor på offentlige veje. Her betaler Københavns Kommune for vejenes vedligeholdelse og sørger for, at de er i forsvarlig stand. Du kan godt komme med forslag til forbedringer eller søge om tilladelse til at etablere cykelstativer eller plantekummer, men det er kommunen, der står for vejens drift.

Der er dog også mange, der bor på private fællesveje og her gælder lidt andre regler. Vejene kan bruges af alle, men det er grundejerne ud til vejen, der har ansvaret for vejen og betaler for alle udgifter til vejens udstyr og vedligeholdelse, som snerydning, saltning, asfaltering mm.Er din vej offentlig eller privat?

Gode råd og retningslinjer

Men hvad må og kan man som grundejer med privat fællesvej? I 2015 lavede lokaludvalgene i Københavns Kommune en vejledning, der giver overblik over gode råd, regler og retningslinjer for private fællesveje. Den er nu opdateret med et retteark, så også nye regler og retningslinjer er nemme at få overblik over.

For eksempel skal alle projekter godkendes hos Københavns Kommune inden arbejdet går i gang. Og da de fleste vejprojekter involverer flere grundejere, anbefaler vi, at I finder sammen i vejlaug eller grundejerforeninger, så der er fælles tilslutning til projektet, inden I går videre med det.

Læs vejledning om private fællesveje

Retteark til vejledning om private fællesveje