Borgermøde: Udvidelse af Øresundsmotorvejen

Snart skal der laves en miljøundersøgelse i forbindelse med udvidelsen af Øresundsmotorvejen. Alle interesserede inviteres til nyt borgermøde, hvor man kan komme med input.
Billede
oeresundsmotorvejen borgermoede
I Folketingets Infrastrukturaftale 2035 er der afsat midler til en udvidelse af Øresundsmotorvejen.
Fotograf
Krisztian Tabori

Nu kan du komme borgermøde om udvidelsen af Øresundsmotorvejen.

Øresundsmotorvejen skal udvides til et ekstra spor i hver retning mellem Lufthavnen og Vestamager. Der skal ske en udvidelse af sammenfletningen med Amagermotorvejen, ny rampe ved Ørestad, og et tilslutningsanlæg ved Amager Strandvej er også på vej.

Inden udvidelsen kan gå i gang, skal der laves en miljøundersøgelse. I perioden 5. maj til 7. juni 2022 sendes rammerne for miljøundersøgelsen i høring, og du har mulighed for at komme med forslag til, hvad du mener, miljøundersøgelsen skal undersøge.

Amager Vest Lokaludvalg har længe haft fokus på og støttet borgernes interesse i denne sag. De sidste 15 år har støjen fra Øresundsmotorvejen eksempelvis været et stigende problem for de omkringboende borgere. Et problem, der ikke mindskes, når den skal udvides. 

Lokaludvalget afholdt senest i februar et debatmøde om emnet, hvor der var talstærkt fremmøde.

Tid og sted

Mød op torsdag d. 19.maj kl.19-21 på Scandic Cph Strandpark, Amager Strandvej 401, 2770 Kastrup.

Tilmelding: oemv@sbf.dk

Send også gerne dine synspunkter til oemv@sbf.dk og til os i lokaludvalget info@avlu.dk, da vi har fokus på borgernes interesser i denne sag.