Københavns Kommunes logo

Naboskab

Vi ønsker at opfordre til naboskab i det nære - i opgange, foreninger, gårdlaug m.m.

Seneste nyt

Seneste nyheder om projektet

Opdateres...

Har du hilst på din nabo?

Projekt Naboskab arbejder for at forbedre naboskabet i vores bydel og dermed reducere antallet af personer, der føler sig ensomme i Amager Vest. Sundhedsprofilen 2021 viste, at Amager Vest er en af de bydele i København, der har oplevet den største vækst i antallet af personer, der opfatter sig selv som ensomme siden sidste måling i 2017. Faktisk er Amager Vest den bydel med den højeste andel af ensomme, på hele 17% af de adspurgte (jf. bilag 1).

Samtidig står vi byboere i den situation, at vi oplever naboskab i ringere grad, end de, der bor på landet, hvilket har negativ indflydelse på vores tryghedsfølelse og livskvalitet. På landsplan kender hver tredje person deres nabo dårligt eller slet ikke (jf. bilag 2).
Dette vil vi med Projekt Naboskab gerne bidrage til at gøre op med.

Projekt Naboskab erkender, at ensomhed opfattes forskelligt af forskellige mennesker og kan være af varierende grad med forskellige konsekvenser. Projekt Naboskab har ikke til hensigt at yde professionel psykologisk eller socialhjælp, da vi ikke er eksperter i det område. Samtidig søger Projekt Naboskab ikke at konkurrere med de mange gode initiativer, der allerede findes for særligt de unge og ældre befolkningsgrupper. Vi ønsker derfor primært at arbejde med aldersgruppen mellem 30 og 65 år, hvor der i dag ikke er en konkret, bred indsats, da gruppen er enormt blandet med mange variationer af ensomhed, hvor mange er mindre synlige og måske ikke er i sådan en grad, at det kvalificerer den enkelte til social- eller lignende hjælp.
 

Et stærkere naboskab

Ved udgangen af denne bydelsplan vil Projekt Naboskab have reduceret antallet af ensomme set i statistikkerne for bydelen samt skabt grobund for et bedre og voksende naboskab i Amager Vest. Dette gør vi ved særligt at række ud til:

Alle der føler sig ensomme, alene eller står udenfor fællesskabet i deres hverdag, både konstant eller periodevis, og som ikke har andre sociale udfordringer i livet.

Borgere, der allerede arbejder med naboskabs- og ensomhedsindsatser, eller andre der ønsker og kan tilbyde imødekommenhed og støtte til ovenstående og hjælpe med etableringen af netværk og initiativer.

Eksisterende fællesskaber i egenskab af bydelens boligforhold, herunder boligforeninger, ejerforeninger, gård- og vejlaug etc.

Projekt Naboskab vil blandt andet gøre dette gennem gademøder med borgerne, hvor hensigten er at gøre Amager Vests borgere mere bevidste om problemstillingen, bidrage til at aftabuisere den og give gode råd til, hvordan man kan hjælpe sig selv og andre. Projektet planlægger også en naboskabskampagne, der skal promovere det gode naboskab i det små i boligforeningerne, opgange, vej- og gårdlaug, da gode nabofællesskaber er med til at øge livskvaliteten og skabe relationer i hverdagen (jf. bilag 2).

Hertil vil Projekt Naboskab være værter på en række netværksarrangementer for borgere og organisationer, der arbejder med ensomhed og naboskab med henblik på at dele viden og erfaringer.

Projekt Naboskab er åben for nye idéer og byder meget gerne flere borgere med ind i arbejdsgruppen!

Vil du være med?

Lokaludvalget har en arbejdsgruppe, der udelukkende beskæftiger sig med naboskab. Vores møder er åbne for alle, så hvis du har lyst til at få indflydelse, vil vi gerne opfordre dig til at deltage. Kontakt sekretariatet på info@avlu.dk eller tlf. 21 51 39 35, hvis du vil høre mere om, hvordan du deltager.

Vi holder også løbende møder, som er åbne for alle. Læs mere om vores arbejdsgrupper og find vores kalender her.

Arbejdsgruppen arrangerer løbende borgermøder og andre inddragende indsatser, hvor du sammen med andre borgere, forvaltningen og fagfolk kan tilbyde dit perspektiv.