Naboskab

Vi ønsker at opfordre til naboskab i det nære - i opgange, foreninger, gårdlaug m.m.

Du kan læse mere om projektet Naboskab længere nede, men først vil vi præsentere dig for vores liste over sociale foreninger og fællesskaber på Amager.

Listen, som vi kalder Fællesskabsguiden, er lavet i samarbejde med Samfundshjælperne, Frivilligcenter Amager og Amagerplanen.

Du kan downloade listen. som pdf. i bunden af siden (kommer snarest). Vi opfordrer til at dele den ud i din opgang, på din arbejdsplads, det lokale bibliotek osv. Listen er lavet for dig, der har brug for nye fællesskaber, hjælp i hverdagen eller bare en god snak. Ingen skal føle sig mere alene, end de har lyst til at være.

Fællesskabsguiden

Vis alle

En god snak

Samfundshjælperne – borgere i lokalområdet, der giver en hånd, hvor de kan.

Bliv Samfundshjælper: smil, hils og giv en hånd med i lokalsamfundet. 

En Samfundshjælper er en borger, der ved hvad der foregår af fællesskaber i deres lokalsamfund og som hilser, smiler og tager en god snak eller giver en hjælpende hånd sammen med de mennesker, der omgiver os.

Du kan hjælpe med det, du har mulighed for og så kan du guide dem videre med Fællesskabsguiden, hvis der er et behov. På den måde hjælper vi allesammen vores lokalsamfund til at blive endnu bedre.

Kontakt: Ring til Helle: 26208938 eller Lise 29499636 se www.samfundshjælperne.dk eller  Samfundshjælperne Amager | Facebook

Samfundshjælpercafé

Mød os i Lykkebazaren, Urmagerstien 26 eller ring til Lise: 29499636 eller Helle: 26208938 for dato på næste samfundshjælpercafé

Sjælesorgssamtale med en præst

Præsterne i Solvang Kirke:

Carsten: 23408133, mandag fri.

Eller kontakt en præst i din lokale kirke.

Få en besøgsven eller bliv besøgsven

Røde Kors, Besøgstjenesten

Vil du have en besøgsven: T: 38336400 (for dig, der er fyldt 65 år)

Vil du være besøgsven: https://hovedstaden.rodekors.dk/detgorvi-faellesskaber-for-seniorer/besogsvenner/

Sct Nicolai Tjenesten tilbyder anonyme og fortrolige samtaler til dig, der har brug for det

Tlf: 70 120 110 Mandag-lørdag 9-02. Søn og helligdage 13-02.

https://kirkenskorshaer.dk/sctnicolaitjenesten

Spisefællesskaber

Fællesspisning aften i A-Huset. Amagerfælledvej 73.

Sidste torsdag i måneden kl. 18. Pris 35 kr. for voksne og 20 kr. for børn.Frokost i A-Huset. Amagerfælledvej 73.

Hver torsdag kl. 11.00 til 12.30, pris 30 kr.Tilmelding: Simon Hansen, tlf. 40742620.

Hvis du ønsker at være frivillig, er der gratis mad.Varm mad i Solvang Kirke. Remisevej 10-12.

Hver onsdag kl. 13.00 til 14.00. Varmt mad 20 kr.

Kontakt: Inge Henningsen, tlf. 28211811.

Varm Mad i Sløjfen

Mandag til torsdag kl.11.30 Sløjfen Øresundsvej 69, 2300 København. Pris 25 kr.

Smørrebrød Fredag Sløjfen Øresundsvej 69, 2300 København. Pris 15 kr.

Kræver medlemskab 140 kr. om mdr.

Mulighed for gratis prøvemåltid og prøvemedlemskab på 1 mdr. Tilmelding på tlf 32972510

www.aktiv.kk.dk/seniorklubber/amager/aktivcenter-sloejfen

Smørrebrød + kaffe og småkager i Drys Ind

Alle dage undtagen mandag fra kl. 12- 15 Drys Ind, Englandsvej 2. Pris 25 kr.

Tilmelding tlf. 32950004

www.drysind.dk

Varm mad i Peder Lykke Centret

Alle dage fra kl. 11-13 ved Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65, Pris 75 kr

www.pederlykkecentret.dk/koekken-og-cafe.aspx

Overskudsfødevarer

Madboks.

Udlevering af overskudsmad. En stor kasse 30 kr.

Onsdage kl. 14.30-17.30, Urmagerstien 28.

Søndage kl. 15.00-16.30, Maskinhallen, Sundholmsvej 28A.

Kontakt: info@madboks.com

Gratis rådgivning

Økonomisk rådgivning A-huset

Sidste tirsdag i måneden Kl. 10 -14 A-huset, Amagerfælledvej 73

Kontakt: 70220230

Økonomisk rådgivning Kvarterhuset

Torsdage i lige uger Kl. 16 -17, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2.sal

Kontaktperson; Sarah Hassani 23674192

Gældesrådgivning

Tilbud til mennesker på SU, overførselsindkomst eller lav indkomst uanset bopæl.

Settlementet Dybbølsgade 41, 1721 København V

Kontaktperson: Socialrådgiver Sofie Henkov. Sofie.henkov@settlementet.dk T: 5053 36 13

Åben Rådgivning på Kofoeds Skole

På Kofoeds Skole kan du komme direkte fra gaden – også uden at være elev på Kofoeds Skole – og tale med en socialrådgiver. Det er ikke nødvendigt at bestille tid.

Du finder Åben Rådgivning i ‘Kofoeds Kant’, på Holmbladsgade 120. Åben Rådgivning har åbent mandag til fredag fra kl. 9-13. Se mere på https://menneskermedmere.dk/vorestilbud/raadgivning/

Socialrådgivning

Hver torsdag Kl. 11-13 Lygtemagerstien 2 A

Kontaktperson; Sarah Hassani 23674192

Rådgivning for voksne

Job, uddannelse, mentor, socialrådgivning. Første torsdag i måneden Kl. 11-13 Lygtemagerstien 2 A

Kontaktperson; Sarah Hassani 23674192

Juridisk Hjælp

Philip Palmer Jørgensen, advokat tilbyder juridisk førstehjælp

Kvarterhuset Amagerbro, Frirum på 2. sal. Hver onsdag  mellem kl. 16.30 - 17.30

Der kan trækkes nummer fra kl. 16.00.  Link: https://bibliotek.kk.dk/retshjaelp

Retshjælp

Dyvekeskolen under renoveringen af Solvang Bibliotek. Datoer for efteråret kommer august/september.

Numre uddeles fra kl. 15:45.  Link: https://bibliotek.kk.dk/vi-har-ogsaa-5/retshjaelp

Hjælp til at skabe fællesskaber og aktiviteter i lokalsamfund

Naboskab - arbejdsgruppe under Amager Vest Lokaludvalg

Samarbejde om fællesskaber og ”naboaktiviteter” i boligafdelingen

Kontakt John Astrup: 26 81 44 05 eller jbhkastrup@hotmail.com

Læs mere: https://amagervestlokaludvalg.kk.dk/naboskab

Kaffevogn 

Udlånes gratis til små eller større aktiviteter i dit boligområde

Kontakt Lykkebazaren for lån. Simon Christopher Hansen 40742620

Hjælp til hvordan I starter opsøgende aktiviteter med Kaffevogn

”Mennesket i Centrum”

Kontakt på mail: mennesketicentrum2019@gmail.com

Amagerplanen

Amagerfælledvej 73

Rådgivning, vejledning og samarbejde med Helhedsplan og boligorganisation.

Kontakt: Mikkel Josephsen. 26 30 33 07 eller mikjo@kab-bolig.dk,www.amagerplanen.dk

Frivilligcenter Amager

Mobil 60 57 88 35 eller mail info@frivilligcenteramager.dk web: www.frivilligcenteramager.dk

- Foreningsguiden: https://www.frivilligcenteramager.dk/fa-overblik/foreningsguiden

- Konsulentbistand og sparring til lokalområdets foreninger og projekter

- Brug af lokaler til foreningsaktiviteter

- Viden, inspiration og støtte til udarbejdelse af nye projekter og tiltag

- Råd og vejledning om frivilligt socialt arbejde

Amager Vest Lokaludvalg

Sundholmsvej 8, 2300 København S

Du kan søge penge fra Bydelspuljen til projekter og arrangementer. Kontakt: info@avlu.dk og 21513935

www.amagervestlokaludvalg.kk.dk

Amager Øst Lokaludvalg

Jemtelandsgade 3, 4. sal. 2300 København S

Du kan søge Lokaludvalget om støtte til projekter og arrangementer, som kommer bydelens borgere til gavn.

Kontakt: puljemedarbejder i lokaludvalgssekretariatet John Christian Svane. Mobil: 2331 1949 

www.amageroestlokaludvalg.kk.dk

Job

Jobcafé

For voksne første tirsdag i måneden Kl. 13-16 A-Huset, Amagerfælledvej 73

Kontakt: Kira Larsen, tlf. 30585834

Hjælp til Fritidsjob 

For alle 13-24 årige hver anden torsdag i Kvarterhuset, Jemtlandsgade 3

Kontakt Susanne Jørgensen fra den Boligsociale helhedsplan Amagerplanen på tlf.nr: 29655264

Sundhed

Ledsager til fx lægebesøg, hospital osv.

Ledsageren er studerende til fx læge, sygeplejerske eller psykolog.

Kontakt: https://socialsundhed.org/faa-ledsagelse Tlf: 9391 2300 hverdage kl 8-15.30

Pårørendevejleder

Tilbud til pårørende ved sygdom.

Kontakt Pårørendevejleder Hanne Nielsen: QI4K@kk.dk eller Pårørendelinjen på 51 64 90 30

Kursus for pårørende på Amager https://sundhedstilbud.kk.dk/patientgruppe/paaroerende/kursus-for-paaroerende-laer-at-tackle-hverdagen-som-paaroerende/

Center for Mental Sundhed

Tilbyder gratis psykologhjælp til ældre over 65 år. Man kan selv henvende sig telefonisk på 33172200 – det er ikke nødvendigt med en henvisning fra praktiserende læge.

Det hedder Samtaler til Ældre og kan findes her https://mentalsundhed.kk.dk/vores-tilbud/samtaler-til-aeldre.

Center for Demens 

Også som pårørende (man kan være ægtefælle, voksent barn, nabo, ven).

https://demens.kk.dk/vores-tilbud

Livslinien

Hvis du har eller kender nogen der har tanker om selvmord

Tlf: 70 201 201 kl 11-05 alle dage. www.livslinien.dk

DepressionsLinien

Et tilbud til patienter og pårørende der ønsker at tale med nogen, som forstår.

Tlf: 3312 4774 mandag-fredag kl 19-21. www.depressionsforeningen.dk.

Alkohol

Københavns Kommune tilbyder gratis, anonym og professionel alkoholrådgivning til dig, der ønsker at ændre dine alkoholvaner eller kender en, der drikker.

https://www.kk.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/forebyggende/alkoholbehandling

Kræftens bekæmpelse

Mandag til fredag 9-21, Lørdag- søndag 12-17 Tlf. 80301030 https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/

Hjerteforeningen

Sommeraften gåture på Amager Fælled fra den 10 maj til 27. sep hver onsdag kl 19.

Mødested DR Byens metro. Kontakt Flemming Nyborg Andersen, 21499980, mail sundamar@youmail.dk

https://lokal.hjerteforeningen.dk/kbhs/begivenhed/onsdags-gaature-paa-amager-faelled-11-maj-til-og-med-28-september/

Socialtandplejen – tandpleje til hjemløse og udsatte.

Kræver at man er visiteret til tilbuddet. Klinikken ligger på 1.sal på Kofoeds Skole: https://voksentandplejen.kk.dk/om-os/klinikker/kofoeds-skole 

Kompasset

Sundbygårdsvej 1. 2300 S.

Kompasset er et aktivitets- og samværstilbud på Amager til dig over 18 år, som er psykisk sårbar.

I Kompasset møder du andre i en tilsvarende situation, og du kan få en samtale med en fagprofessionel.

Der er også aktivitetstilbud og cafe.

Kontakt: 40 49 32 47 https://socialpsykiatri.kk.dk/kompasset-

N.A.B.O-center

Portugalsgade 10, 2300 S

Fristed for borgere med psykisk sårbarhed. Fællesspisning, samvær, nada, digital førstehjælp mm.

Åbent dagligt, undtagen lørdag. https://nabocenter.dk amager@nabocenter.dk T: 3036 8070

Sorggruppe for voksne

www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/sorggrupper/find-sorggruppe

Sorggruppen er et fortroligt sted, hvor man møder andre, der har mistet. Her er mulighed for at tale om svære følelser, dele erfaringer og minder. Alle kan deltage uanset tro, religion eller bopæl. Alle deltagere har tavshedspligt. Inden deltagelse i gruppen taler du med sognepræsten, der leder gruppen.

Der opstartes sorggruppe to gange om året – henholdsvis august/september og januar/februar.

Sorggruppen mødes omkring 8 gange. For kontinuiteten anbefales det at komme hver gang. Der er mulighed for at fortsætte deltagelse i en ny sorggruppe efter afsluttet forløb.

Kontakt: Suzette Ejdrup, sognepræst: 60291932 (sej@km.dk). Sundkirken, Lodivej 9.

Sorggrupper for børn 4-9 år

www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/sorggrupper/find-sorggruppe

Under Regnbuen er sorggrupper for børn i alderen 4-9 år, der har mistet en forælder, bedsteforælder, søskende eller een, der står dem nær. I sorggruppen vil børnene kunne spejle deres sorg og deres følelser i hinanden.

Formålet med grupperne er at give børn et rum, hvor de kan få mulighed for at spejle deres sorg i hinanden og udtrykke deres følelser, tanker og forestilliger i kreative udtryk, madlavning og små ritualer. Der findes to sorggrupper: Små børn fra 4-5 år og børn 6-9 år.

Kontakt: Louise Husted Rosenberg, sognepræst: 30460886 (lrr@km.dk) Tårnby Kirke, Englandsvej 330, 2770 Kastrup.

Det Nationale Sorgcenter

Overblik over gratis psykologhjælp til unge og ældre. https://sorgcenter.dk/ 

Genbrug og bytte

Lykkebazaren.Udlevering af tøj, legetøj, service, interiør og bøger.

Behjælpelig med opstart af byttehylder, repair – værksted mm. i afdelinger

Urmagerstien 26. 

Mandag-Fredag kl. 12-17 & lørdag 14-16

Kontakt: Simon, tlf. 40742620

Amagerplanen.Rådgivning og vejledning og samarbejde med Helhedsplan og boligorganisation.Amagerfælledvej 73

Kontakt: Mikkel Josephsen, tlf. 26 30 33 07 eller mikjo@kab-bolig.dk

Kofoeds Skoles Butikker

Nyrnberggade 1. Onsdag – Fredag kl. 13 – 17 & lørdag kl. 10 – 14. Kofoeds Skoles butikker sælger genbrugstøj, møbler, cykler, og produkter fra Kofoeds Skoles værksteder.  https://menneskermedmere.dk/butikker/

Genbrugsen

Peder Lykkes vej 63.

Mandage kl.11-13, Onsdage kl.  10.30 – 13.30 Salg og indlevering af tøj, sko og tasker mm.

Hørgårdens Nærgenbrugsstation

Brydes Alle 60A. 2300 S.

Bytterum med tøj, legetøj, service, interiør og bøger.  Kontaktperson Jo på mobil 23998396

www.a-r-c.dk/genbrugspladser/2228/

Vermlandsgade Genbrugsstation

Herjedalgade 2, 4, 2300 Åbent alle dage mellem 12 og 16

Byttecenter med møbler, interiør, byggematerialer, elektronik, legetøj mm.

www.a-r-c.dk/genbrugspladser/vermlandsgade - genbrugsstation/

Reparation

Repaircafe i Lykkebazaren

3. lørdag i måneden kl. 12-15

Reparation af elektronik og tøj og der frivillig der kan hjælpe.

Kontakt: Caroline på mobil 50690497

Sy café i Lykkebazaren 

Hver fredag kl. 12-15

Kontaktperson: Jo på mobil 23998396

Hørgårdens Nærgenbrugsstation

Brydes Allé 60A.

Bytterum med tøj, legetøj, service, interiør og bøger.

Paint It Forward – gratis maling

Er du langtidssygemeldt, kunstner eller sidder du på anden vis i en situation, hvor pengene er små men behovet for og lysten til at male derhjemme er stor? 

Hvis du vil modtage maling, skal du holde øje med vores facebookside, hvor datoerne bliver annonceret løbende: https://www.facebook.com/paintitforwarddk

Fællesskaber for seniorer

Aktivitetscenter ”Sløjfen”.

Øresundsvej 69, 2300 Kbh.S.

Kontakt: Tlf.: 32 97 25 10.  E-mail: sloejfen6 @gmail.com

Værestedet ”Drys Ind”.  

Englandsvej 2. 2300 København S

Telefon: 32 95 00 04.   E-mail: drys.ind@mail.tele.dk

Peder Lykke Centrets Aktivitetscenter.  

Peder Lykkes Vej 65. 2300 København S

Mandag - fredag kl. 08.00-15.00

Kontakt: 3234 4324 eller 3234 4323

Aktivitetscenter Hørgården

Brydes Alle 28, 2300 København S

Kontakt: 82 56 30 00 og mail: hoerg@suf.kk.dk

Aktivitetscenter BOMI- Parken.  

Gyldenrisvej 4. 2300 København S

Kontakt: 8256 6757

Daghøjskolen på P.L. Center.

Peder Lykkes Vej 63. 2300 København S

Daghøjskolen tilbyder netværksdannende aktiviteter med fokus på livslang læring, samt træning og vedligeholdelse af fysisk og psykisk helbred for seniorer og førtidspensionister.

Kontakt: 3234 4330 eller 3234 4332 og mail: QI06@kk.dk

Amager Seniorklub.

Radisevej 2, st. th.2300 København S

Amager Seniorklub arbejder for at skabe rammer om et aktivt og netværksskabende liv for seniorer

Kontakt: Birgit Stenbæk. 32 58 90 14 og mail: amagerseniorklub@hotmail.com

Senior IT Amager.

Sundholmsvej 8. 2300 København S

Senior IT Amager er en netværksgruppe af IT-interesserede, som gerne øser af deres viden

Kontakt: Claus Olander og Birgit Offt. 24 78 88 04 og mail:info@senioritamager.dk

Bydelsmødre på Amager.

Foreningshuset Sundholm 8.

Bydelsmødrenes formål er at støtte isolerede kvinder. Der er særlig gruppe for ældre kvinder

Kontakt. Fatma Bibi. bydelsmodreamager@gmail.com og 28 62 34 89

Hemmingwayklub Amager.

Sundholmsvej 8. 2300 København S

Hemingway Club Amager er for alle selvhjulpne mænd over 60 år, som har lyst til at blive del af et fællesskab.

Kontakt: Vagn Sørensen. 40345411  Info.amager@hemmeingwayclub.dk

Ældresagen Lokalafdeling Amager2300.

Holmbladsgade 732300 København S

Forening med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Forenignen står for samvær, støtte, hygge, omsorg, oplevelser, attraktive tilbud,

Kontakt. Palle Skov. amager2300@aeldresagen-post.dk og 35 13 70 37 (Ma-to kl.10-12)

Foderbrættet – Web baseret samtaleforum

For seniorer - ensomme eller aktive, der vil have adspredelser - hver tirsdag & torsdag fra kl. 12-13.

Vi har nu har indført et fast emne 'Ordet er frit - ordet er dit!'

Kontakt: John Knudsen på SMS 2943 3553

Podcast om pensionistlivet

En fast ugentlig mandag formiddags aktivitet. Hvor vi er to Podcastværter, der gerne vil interviewe pensionister om pensionistlivet, men også om evt. drømme om at vende tilbage til arbejdslivet i en periode.

Kontakt: John Knudsen på SMS 2943 3553

Beboerdemokratigruppe

Vi er en lille pt. mandegruppe, der mødes 1 gang om måneden og snakker løst og fast om livet i vores afdeling. Vi mødes kl. 14 og snakker gerne indtil ca. kl. 17 .Kontakt John Knudsen: på SMS 2943 3553

Sundby Boldklub - senior fodbold 

Raffinaderivej 3. 2300 S.

Fodbold og fællesskab for seniorer. Både mænd og kvinder.

Kan stille faciliteter som fodboldbaner til rådighed.

Kontakt: Flemming Jacobsen. Mail: partner@sundbyboldklub.dk

www.sundbyboldklub.dk

Liv i Sundby

Solvang Bibliotek. Remisevej 14. 2300 S.

Kulturforening, som bl.a. arrangerer foredrag, børneteaterforestillinger, rundvisninger og andre "ture". 

Kontakt: Bente Vedel Larsen. livisundby@gmail.com og mobil: 24 22 90 99

www.livisundby.dk

Turtjenssten 

Tilbyder oplevelser for ældre borger med begrænset netværk. Tilmeldning 41273997

Pris 50 kr.

https://hovedstaden.rodekors.dk/wp-content/uploads/2023/08/Amager-og-Christianshavn-aug.-nov.-23.pdf

Tryghedsopkald 

For ældre borgerer, der bor for sig selv eller har begrænset socialt netværk, hvor man kan blive ringet op hver dag på et bestemt tidspunkt.

Tilmelding 60435557

https://hovedstaden.rodekors.dk/detgorvi/faellesskaber-for-seniorer/tryghedsopkald/

Fællesskaber for seniorer ved Røde korshttps://hovedstaden.rodekors.dk/detgorvi/faellesskaber-for-seniorer/

Røde Kors Udviklingskonsulent Seniorområde

Ressourcer og samarbejde. Hjælp til at drive lokale aktiviteter. Eksempelvis i beboerlokaler

Kontakt: Helena Flodin Skovgaard:  22 65 08 32 og helsko@rodekors.dk

Bolig

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger (KSU) råder over i alt 44 døgnpladser for unge ml. 18-30 år, der har brug for støtte til at få hold på tilværelsen. Læs mere på https://menneskermedmere.dk/ksu/ eller kontakt os på 32 68 02 00 for mere info om, hvordan du kan blive visiteret til KSU.

 

Boligrådgiver

Bolig-Beskæftigelsesenheden i København Vibevej 9, 2400 København NV

Vi støtter, når borger er udsættelsestruet - altså i risiko for at miste deres bolig. Derudover tilbyder vi generel råd og vejledning, når vi bliver kontaktet vedrørende boligsociale problematikker. 

Telefon: 33 17 44 01 eller på 28 51 71 78 og mail: boligbeskæftigelsesenhed@kk.dk

Familier / Børn & Unge

Familierådgivning Amager

Ring mandage 10-13 på 3317 2314. Udenfor telefontid: ring og indtal besked.

For ældre til børn 0-12 år. Første samtale er telefonisk, dernæst evt tilbud om 5 samtaler. Du kan være anonym. Holmbladsgade 10,1. 2300 S

www.kk.dk/kontaktoversigt/om-kommunen/borgercenter/boern-og-unge/familieraadgivningen

Akutbrug for hjælp vedr. børn og unge

Den Sociale Døgnvagt 3317 3333. Åboulevarden 38, 2200 Kbh N.

www.kk.dk/om-kommunen/kontakt/den-sociale-doegnvagt

Råd og vejledning for børn, unge og famlier: Den Sociale Døgnvagt

Tlf. 3317 3442, Åboulevarden 38,1. 2200 N. Mandag-torsdag kl 10-15.

Anonym rådgivning vedr skole, uddannelse, familieproblemer, alkohol, hash, ensomhed, mobning og kriminalitet. www.kk.dk/borger/udsatte-boern-og-unge/aaben-raadgivning-og-stoette

Flygtninge-invandrere

Fritidsguiderne KBH

FritidsGuiderne KBH er en brobygningsindsats, der arbejder for at give børn og unge i udsatte boligområder et aktivt fritidsliv.

https://www.frivilligcenteramager.dk/fa-overblik/foreningsguiden/item/fritidsguiderne-kbh?category_id=29

Global Kidz

Foreningen Global Kidz tilbyder danseundervisning for børn og unge. Undervisningen er af høj kvalitet, med fokus på udvikling af det personlige dansepotentiale i et stærkt fællesskab. Børnenes kreativitet, motorik og musikalitet bliver stimuleret gennem leg, dans og bevægelse rettet deres alder.

https://www.frivilligcenteramager.dk/fa-overblik/foreningsguiden/item/global-kidz-2?category_id=29

Multikulturel Kvindeklub på Amager

Multikulturel Kvindeklub på Amager er for voksne kvinder med anden etnisk baggrund i alderen 18-65. De har fokus på kulturudveksling og forståelse samt socialt samvær.

https://www.frivilligcenteramager.dk/fa-overblik/foreningsguiden/item/multikulturel-kvindeklub

Bydelsmødrene Amager

Bydelsmødrene brobygger mellem to kulturer og bringer håb og forandring i andre kvinders liv.

https://www.frivilligcenteramager.dk/fa-overblik/foreningsguiden/item/bydelsmodrene-amager

Miljø

Agendaforeningen i Sundby

Forening der ønsker at fremme agenda21-arbejdet (miljøarbejdet) i Sundby.

https://www.frivilligcenteramager.dk/fa-overblik/foreningsguiden/item/agendaforeningen-i-sundby?category_id=19

Byhaven på Sundholm

Byhaven i Sundholm er en forening, som passer halvdelen af plantekasserne i haven samt et par enkelte fællesbede. Højbedene er fordelt ligeligt mellem brugerne af Sundholms aktivitetscenter og byhaveforeningens medlemmer, som alle bor i lokalområdet. Det betyde, at det fælles arbejde med haven bringer meget forskellige befolkningsgrupper sammen. Foreningen dyrker højbede i haven og mødes til sociale arrangementer.

https://www.frivilligcenteramager.dk/fa-overblik/foreningsguiden/item/byhaven-pa-sundholm?category_id=19

Kirkens Genbrug

Kirkens Genbrug er en genbrugsbutik, der sælger tøj, sko, bøger, legetøj m.m. Overskuddet går til Samvirkende Menighedsplejer, Nathanaels menighedspleje og Sundby menighedspleje.

https://www.frivilligcenteramager.dk/fa-overblik/foreningsguiden/item/kirkens-genbrug

Københavns Fødevarefællesskab Amager

Københavns Fødevarefællesskab Amager er en medlemsdrevet økologisk indkøbsforening, der giver medlemmerne adgang til lokalt produceret økologisk grønt og frugt. Foreningen ønsker dermed at fremme økologisk og bæredygtig fødevareproduktion samt skabe lokalt fællesskab.

https://www.frivilligcenteramager.dk/fa-overblik/foreningsguiden/item/kobenhavns-fodevarefaellesskab-amager

Madboks Amager

Madboks Amager deler overskudsmad ud for at bekæmpe madspild. Foreningen består af internationalt og ungt team, som modtager/indsamler, sorterer og opstiller maden samt guider, når bestilt mad bliver afhentet.

https://www.frivilligcenteramager.dk/fa-overblik/foreningsguiden/item/madboks-amager

Miljøpunkt Amager

Miljøpunkt Amager er et lokalt miljøcenter som har til opgave at fremme miljøhensyn og bæredygtig udvikling på lokalt plan.

https://www.frivilligcenteramager.dk/fa-overblik/foreningsguiden/item/miljopunkt-amager

For kvinder

Aktive piger

Den frivillige forening Aktive piger arbejder på at hjælpe piger og kvinder videre. Målgruppen for foreningens aktiviteter er unge piger, kvinder og teenagere.

https://www.frivilligcenteramager.dk/fa-overblik/foreningsguiden/item/aktive-piger?category_id=22

Amager Healthy Girls

Amager Healthy Girls arbejder for er at aktivere kvinder/piger i lokalsamfundet. Foreningen henvender sig til kvinder og piger på Amager i det udsatte boligområder. De er en forening, der sætter fokus på at aktivere kvinder/piger med svømning og andre aktiviteter.

https://www.frivilligcenteramager.dk/fa-overblik/foreningsguiden/item/amager-healthy-girls?category_id=22

Bydelsmødrene Amager

Bydelsmødrene brobygger mellem to kulturer og bringer håb og forandring i andre kvinders liv.

https://www.frivilligcenteramager.dk/fa-overblik/foreningsguiden/item/bydelsmodrene-amager?category_id=22

Den Sudanske-Danske Forening af 2021

Den Sudanske Danske Forening arbejder for at skabe bro mellem sudansk og dansk kultur og samle herboende sudanesere.

https://www.frivilligcenteramager.dk/fa-overblik/foreningsguiden/item/den-sudanske-danske-forening-af-2021?category_id=22

Multikulturel Kvindeklub på Amager

Multikulturel Kvindeklub på Amager er for voksne kvinder med anden etnisk baggrund i alderen 18-65. De har fokus på kulturudveksling og forståelse samt socialt samvær.

https://www.frivilligcenteramager.dk/fa-overblik/foreningsguiden/item/multikulturel-kvindeklub?category_id=22

Mødrehjælpen Amager

Mødrehjælpen Amager støtter familier i sårbare livssituationer, bl.a. gennem indtægter fra deres genbrugsbutik for børnetøj på Amagerbrogade 22.

https://www.frivilligcenteramager.dk/fa-overblik/foreningsguiden/item/modrehjaelpen-amager?category_id=22

Røde Kors Hovedstaden

Røde Kors Hovedstaden har eksisteret siden 1917 og er den største lokalafdeling under Røde Kors i Danmark. Der er 3.500 frivillige, som lægger tid og energi i mere end 45 forskellige aktiviteter til gavn og glæde for de mest udsatte i vores lokalområde.

Afdelingen dækker kommunerne København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby. Røde Kors Hovedstaden laver blandt andet aktiviteter for ældre, socialt udsatte og hjemløse, og sørger for at være til stede der, hvor de mest udsatte har et behov.

https://www.frivilligcenteramager.dk/fa-overblik/foreningsguiden/item/rode-kors-hovedstaden?category_id=22

Sex & Samfund

Sex & Samfund kæmper for alles ret til seksuel sundhed og til at bestemme over egen krop. Alle skal have ret til at være dem de er, og til at elske dem de vil. Lige nu arbejder vores frivillige på at skabe tryghed i nattelivet - så vi kan gøre op med uønsket seksuel adfærd på barer og natklubber.

https://www.frivilligcenteramager.dk/fa-overblik/foreningsguiden/item/sex-samfund?category_id=22

Fonde

Fonden for Ensomme Gamles Værn

Støtter sociale formål, der skaber forandring på måder, som rækker ud over den enkelte aktivitet. Det er vores mål med støtte til projekterne at skabe veje til relationer, fællesskaber og mening i livet blandt de ældre mennesker, som har mindst socialt og økonomisk. Kontakt: 5060 5460 og egv@egv.dk

Spar Nord Fonden 

Støtter projekter, der forebygger sociale udfordringer. Fonden prioriterer projekter, der sikrer trivsel, pusterum og lærerige oplevelser til grupper af mennesker, som mistrives eller er udsatte. Til lokale projekter kan I søge op til 75.000 kr. Ansøgningsfristerne er 6. august og 26. oktober 2023.Jascha Fonden 

Støtter op om et bæredygtigt samfund og støtter projekter med sociale, almennyttige og sundhedsrelaterede formål, der skaber livsglæde og livskvalitet hos en gruppe af mennesker som er i en udsat position.

Ansøgningsfristen for institutioner, foreninger, socialøkonomiske virksomheder 1. august 2023.

 

Liv i det lokale 

Støtte til projekter, der styrker fællesskabet i lokalområdet, eller hvis I er presset af stigende energipriser. Foreninger kan søge op til 200.000.Ansøgninger behandles 11 gange årligt. Velliv Foreningen 

Støtter lokale initiativer, der styrker trivsel og mental sundhed for voksne. De støtter med op til 60.000 kr. til jeres lokale trivsel.Næste ansøgningsfrist er den 22. august klokken 23.59.Kulturhuspuljen 

Midler til kultur- og aktivitetshuse, der brænder for at udvikle deres mødested.

Ansøgningsfristen er den 31. maj 2023.

Seneste nyt

Vis alle

Seneste nyheder om projektet

Opdateres...

Har du hilst på din nabo?

Projekt Naboskab arbejder for at forbedre naboskabet i vores bydel og dermed reducere antallet af personer, der føler sig ensomme i Amager Vest. Sundhedsprofilen 2021 viste, at Amager Vest er en af de bydele i København, der har oplevet den største vækst i antallet af personer, der opfatter sig selv som ensomme siden sidste måling i 2017. Faktisk er Amager Vest den bydel med den højeste andel af ensomme, på hele 17% af de adspurgte (jf. bilag 1).

Samtidig står vi byboere i den situation, at vi oplever naboskab i ringere grad, end de, der bor på landet, hvilket har negativ indflydelse på vores tryghedsfølelse og livskvalitet. På landsplan kender hver tredje person deres nabo dårligt eller slet ikke (jf. bilag 2).

Dette vil vi med Projekt Naboskab gerne bidrage til at gøre op med.

Projekt Naboskab erkender, at ensomhed opfattes forskelligt af forskellige mennesker og kan være af varierende grad med forskellige konsekvenser. Projekt Naboskab har ikke til hensigt at yde professionel psykologisk eller socialhjælp, da vi ikke er eksperter i det område. Samtidig søger Projekt Naboskab ikke at konkurrere med de mange gode initiativer, der allerede findes for særligt de unge og ældre befolkningsgrupper. Vi ønsker derfor primært at arbejde med aldersgruppen mellem 30 og 65 år, hvor der i dag ikke er en konkret, bred indsats, da gruppen er enormt blandet med mange variationer af ensomhed, hvor mange er mindre synlige og måske ikke er i sådan en grad, at det kvalificerer den enkelte til social- eller lignende hjælp.

 

Et stærkere naboskab

Ved udgangen af denne bydelsplan vil Projekt Naboskab have reduceret antallet af ensomme set i statistikkerne for bydelen samt skabt grobund for et bedre og voksende naboskab i Amager Vest. Dette gør vi ved særligt at række ud til:

Alle der føler sig ensomme, alene eller står udenfor fællesskabet i deres hverdag, både konstant eller periodevis, og som ikke har andre sociale udfordringer i livet.

Borgere, der allerede arbejder med naboskabs- og ensomhedsindsatser, eller andre der ønsker og kan tilbyde imødekommenhed og støtte til ovenstående og hjælpe med etableringen af netværk og initiativer.

Eksisterende fællesskaber i egenskab af bydelens boligforhold, herunder boligforeninger, ejerforeninger, gård- og vejlaug etc.

Projekt Naboskab vil blandt andet gøre dette gennem gademøder med borgerne, hvor hensigten er at gøre Amager Vests borgere mere bevidste om problemstillingen, bidrage til at aftabuisere den og give gode råd til, hvordan man kan hjælpe sig selv og andre. Projektet planlægger også en naboskabskampagne, der skal promovere det gode naboskab i det små i boligforeningerne, opgange, vej- og gårdlaug, da gode nabofællesskaber er med til at øge livskvaliteten og skabe relationer i hverdagen (jf. bilag 2).Hertil vil Projekt Naboskab være værter på en række netværksarrangementer for borgere og organisationer, der arbejder med ensomhed og naboskab med henblik på at dele viden og erfaringer.

Projekt Naboskab er åben for nye idéer og byder meget gerne flere borgere med ind i arbejdsgruppen!

Vil du være med?

Lokaludvalget har en arbejdsgruppe, der udelukkende beskæftiger sig med naboskab. Vores møder er åbne for alle, så hvis du har lyst til at få indflydelse, vil vi gerne opfordre dig til at deltage. Kontakt sekretariatet på info@avlu.dk eller tlf. 21 51 39 35, hvis du vil høre mere om, hvordan du deltager.

Vi holder også løbende møder, som er åbne for alle. Læs mere om vores arbejdsgrupper og find vores kalender her.

Arbejdsgruppen arrangerer løbende borgermøder og andre inddragende indsatser, hvor du sammen med andre borgere, forvaltningen og fagfolk kan tilbyde dit perspektiv.