Biblioteker for alle

Vi arbejder for bedre biblioteker for alle borgere.
"Blomsten" på Ørestad Bibliotek.
Fotograf
Københavns Biblioteker

Seneste nyt

Vis alle

Seneste nyheder om projektet

Opdateres...

Biblioteker der samler

Kulturens 4 betydningsdimensioner er Emotionel betydning, Intellektuel betydning, Social betydning og Kreativ betydning.

Vi mener derfor, at der er brug for flere kulturelle samlingspunkter i vores bydel. Steder, hvor borgerne kan samle sig om i folkeoplysende rammer og blive klogere på sig selv, andre borgere og det lokalsamfund, de lever i.Vi vil arbejde for, at vores folkebiblioteker bliver endnu bedre, så de i højere grad bidrager som kulturelle samlingspunkter i bydelen for alle borgere. Vores arbejde vil som udgangspunkt fokusere på folkebibliotekerne, hvor mulighederne for kulturelle tilbud for borgerne udvides, men vi vil også skabe mere opmærksomhed omkring de nuværende tilbud.

Vi har tre folkebiblioteker i Amager Vest: Islands Brygge Bibliotek, Ørestad Bibliotek og Solvang Bibliotek (pt. under ombygning). Alle tre har et udvalg af kulturelle arrangementer såsom Liv i Sundby og andre foredrag, minikoncerter, læseklubber m.m. 

Udlåns- og besøgstal siger noget om brugen af biblioteket, men ikke nødvendigvis noget om værdien af biblioteket. 

Folkebiblioteket betragtes af borgerne som et frirum i den hverdag, hvor borgerne finder plads til fordybelse og tager sig tid til sig selv og hinanden. 

Kilde: Københavnerkortet over biblioteker i Amager Vest.

Vil vi som et led i vores arbejde sørge for, at borgerne bliver mere bevidste om mulighederne, der findes.

Bibliotekerne skal være for alle

Vi har desværre også set besparelser på bibliotekernes personale og fysiske materialeudbud de senere år.

Det betyder, at mængden af det materiale, man normalt finder fysisk ude på bibliotekerne, er faldet markant, da man i stedet for skal bestille det hjem online. Bestilling af materiale kan desuden kun ske digitalt, hvilket er et problem for udsatte og ældre borgere i byen. Der er også kun betjening med ’levende bibliotekarer’ i tre timer af åbningstiden. Resten af tiden skal man benytte en vægrobot. Vi vil derfor i vores arbejde også undersøge, om den digitale udvikling og nedskæringen af materiale ude på bibliotekerne egentlig møder borgernes behov, eller om udviklingen skal en anden vej. Vi er bekymrede for, at det manglende materiale og de personaletomme biblioteker er med til, at vi taber nogle borgere i farten.

"Digitaliseringen ekskluderer i vid udstrækning en stor del af de mennesker, vi arbejder for."
Pia Myrthue
Frelsens Hær

Bibliotekerne skal udvikles i en retning, hvor tilgængeligheden for ældre og udsatte borgere forbedres, og at digitaliseringen ikke er skyld i, at disse borgere ikke kan bruge bibliotekerne optimalt.

Derudover mener vi også, at bibliotekerne skal udvikle sig på en måde, så flere unge borgere under 18 år opmuntres til at bruge bibliotekerne. Det materiale og de arrangementer, der tilbydes på folkebibliotekerne, skal omfavne alle borgere og samle generationerne. 

Folkebiblioteket er et frit og lige tilbud til alle borgere, hvor der ikke er nogen økonomiske barrierer for adgang og brug.

Borgernes ønsker kommer først

Vores arbejde med at forbedre de kulturelle rammer med folkebibliotekerne vil ske i samarbejde med borgerne. Vi vil sikre os, at de resultater, vi stiler mod, imødekommer borgernes behov. Resultatet vil først og fremmest være flere og mere alsidige kulturelle aktiviteter på bibliotekerne, der stemmer overens med borgernes ønsker. Vi vil også se et større og/eller anderledes sammensat bogudvalg fysisk såvel som digitalt samt mere personale, alt efter hvordan borgernes behov er.

Vi vil udover at være i dialog med borgerne samarbejde med de tre biblioteker Solvang, Islands Brygge og Ørestad om, hvilke muligheder der er for at styrke de enkelte bibliotekers kulturelle rammer. Vi samarbejder også med Kultur- og Fritidsforvaltningen i Amager Vest om lige netop kulturområdet og vores folkebiblioteker. Vi har for nyligt afholdt et indledende møde med forvaltningen og alle bibliotekerne, hvor der også deltog interesserede borgere. Vores plan er at fortsætte dialogen, og vi har allerede startet et samarbejde mellem alle parter, der skal ende ud i en bedre sammenhæng mellem borgernes efterspørgsel og bibliotekernes kulturudbud, faciliteter og service.

Vores mål er,

  • at flere borgere på tværs af generationer bliver bevidste om bibliotekernes tilbud, herunder kulturelle arrangementer

     
  • at bibliotekernes faciliteter og service, herunder personalemængde, i højere grad imødekommer udsatte og ældre borgere

     
  • at 25% flere unge mellem 14-18 år bruger bruger bibliotekerne

Vil du være med?

Lokaludvalgets arbejde med de lokale biblioteker behandles i arbejdsgruppen for kultur. Vores møder er åbne for alle, så hvis du har lyst til at få indflydelse, vil vi gerne opfordre dig til at deltage. Kontakt sekretariatet på info@avlu.dk eller tlf. 21 51 39 35, hvis du vil høre mere om, hvordan du deltager.

Vi holder også løbende møder, som er åbne for alle. Læs mere om vores arbejdsgrupper og find vores kalender her.

Arbejdsgruppen arrangerer løbende borgermøder og andre inddragende indsatser, hvor du sammen med andre borgere, forvaltningen og fagfolk kan tilbyde dit perspektiv.

Bilag

Herunder finder du alle relevante dokumenter for projektet.