Kultur

Kultur

Vi arbejder for at skabe bedre kulturelle rammer i Amager Vest, der samler borgerne i fællesskaber på tværs af generationer. Vi har fokus på biblioteker, de unge, kunsten og bæredygtige fællesskaber langs metroen. Læs mere om projekterne herunder.