Københavns Kommunes logo

Ansøgningsskema til Bydelspuljen

Her finder du ansøgningsskema til Amager Vest Lokaludvalgs Bydelspulje og vejledning til, hvordan du udfylder det.

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskemaet

Overordnet

Denne vejledning er ment som en hjælp til at udfylde skemaet, skrive projektbeskrivelse og udforme budget.

En ansøgning om puljemidler hos Amager Vest Lokaludvalg skal indeholde følgende:

  • et udfyldt ansøgningsskema
  • Ansøgninger UNDER/MAX 20.000 kr.: en projektbeskrivelse på MAX 1 side (se punkt 13 nedenfor)
  • Ansøgninger OVER 20.000 kr.: en mere detaljeret projektbeskrivelse (se punkt 13 nedenfor)
  • et realistisk budget med alle forventede indtægter og udgifter, herunder evt. medfinansiering (se punkt 9 nedenfor)

Om punkt 1

Skriv projektets navn. Tænk på at give det en beskrivende, forståelig og kort titel.

Om punkt 2

Skriv navnet på den forening, gruppe, organisation eller privatperson som står bag projektet.

Om punkt 3

Skriv kontaktoplysninger på den person, f.eks. i foreningen, gruppen eller organisationen, som er ansvarlig for aktiviteten og som kan kontaktes i forbindelse med eventuelle spørgsmål eller tvivl, som måtte opstå i forhold til ansøgningen.

Om punkt 4

Skriv datoen/datoerne og tidspunkt/tidspunkterne for arrangementets afholdelse.

Om punkt 5

Skriv den fulde adresse på stedet, hvor projektet afholdes.

Om punkt 6

Skriv det fulde beløb I ansøger om hos Amager Vest Lokaludvalg.

Om punkt 7

Skriv her, hvis I allerede har søgt eller fået bevilget penge til denne aktivitet fra anden side. Skriv hvor og hvor meget, I har søgt/fået bevilget.

Om punkt 8

Skriv her, hvor meget I selv bidrager med økonomisk til arrangementet. Det kan f.eks. være mad/drikke eller arbejdstimer og ressourcer.  Notér da den udgift I forventer at have i denne sammenhæng.

Om punkt 9

Skriv her de samlede udgifter, der er for projektet.

Se et eksempel på et fyldestgørende ansøgningsskema i ansøgningsskemaet. 

Om punkt 10

Skriv hvor mange mennesker I regner med, at der deltager i aktiviteten?

Om punkt 11

Skriv hvem I samarbejder med om aktiviteten? Hvilke samarbejdsaftaler har I indgået?

Om punkt 12

Beskriv hvordan I vil gøre potentielle deltager opmærksomme på aktiviteten.

Om punkt 13

Beskriv projektets indhold - gerne på en måde, så lokaludvalget hurtigt kan sætte sig ind i projektet. Vi foreslår, at I inkluderer følgende punkter i jeres beskrivelse:

Aktiviteten
Beskriv aktiviteten. Hvad skal der foregå og hvad skal den indeholde?

Arrangørerne
Beskriv aktivitetens arrangører. Hvem er I? Er I en forening, en enkeltperson, en gruppe eller andet? Beskriv eventuelt foreningens/gruppens formål.

Formål med aktiviteten
Beskriv aktivitetens formål. Hvad vil I opnå, ændre eller udvikle?

Yderligere beskrivelse kan vedlægges separat, dog max én A4 side ved ansøgninger under 20.000kr.

Om punkt 14

Målgruppe
Beskriv aktivitetens målgruppe. Hvem henvender aktiviteten sig til (f.eks. unge, ældre eller en særlig gruppe).

Om punkt 15

Skal blot besvares med enten JA eller NEJ

Om punkt 16

Skal blot besvares med JA eller NEJ til begge