Vores bydel

Bydelen Amager Vest er ét af 12 geografisk og administrativt afgrænsede områder i Københavns Kommune, der har hvert sit lokaludvalg.

Geografisk og administrativ opdelingI Københavns Kommune er der 12 lokaludvalg, placeret i hver sin geografisk afgrænsede bydel. Amager er delt op i 2 bydele: Amager Vest og Amager Øst – med hver sit lokaludvalg og Amagerbrogade som skillelinje. Bydelen Amager Vest går fra Islands Brygge i nord til Ørestad i syd og fra Amagerbrogade til Amager Fælled.

Amager Vest i tal

87.000 mennesker i Amager Vest

19,5 km2 areal

15.000km cykelsti

Find mere statistik på Amager Vest i Københavns Kommunes Statistikbank.

Data for Amager Vest og byens andre bydele ses ved at udvælge under distrikt i den første kolonne. 

Amager Vest - natur, arkitektur og historieAmager Vest er en vildt varieret bydel, hvad angår både natur, arkitektur og byområder.

Beboere og besøgende har adgang til rekreative områder som Havneparken på Islands Brygge og det fredede naturområde Amager Fælled.

Bydelen består af vidt forskellige kvarterer, der har udviklet sig nærmest uafhængigt af hinanden de sidste 150 år; Det gamle Islands Brygge er udvidet med det nye Islands Brygge og Havnestaden; De historiske haveforeninger breder sig udover hele bydelen fra Nokken ved Islands Brygge Syd til HF Vestgrænsen på grænsen til Tårnby Kommune; Boligområderne Urbanplanen og Hørgården ligger klos op ad villakvartererne i Sundbyvester. Og Ørestad løber i hele bydelens længde fra Københavns Universitet i nord til den prisvindende arkitektur på kanten til Kalvebod Fælled i syd og bliver stadig udviklet og udbygget med både boliger og skoler. 

Læs mere om bydelens særlige historie hos Sundby Lokalhistorie Forening og Arkiv