Vision for lokaldemokratiet

Sammen med bydelens beboere, lokale aktører og Københavns Kommune arbejder vi for at skabe den bedste ramme for et godt hverdagsliv for alle i Amager Vest. Det kalder vi plads til liv.
Fra vores borgermøde om ny lokalplan Ørestad Syd, 1. februar 2023.
Fotograf
Kenneth Dollerup

Vi samarbejder med bydelens beboere, lokale aktører og Københavns Kommune om at skabe de bedste rammer for et godt hverdagsliv for alle i Amager Vest.

Amager Vest Lokaludvalg er ét ud af 12 lokaludvalg i Københavns Kommune. Lokaludvalgene står for den lokale københavnerdialog i samarbejde med kommunens forvaltninger og understøtter dialogen mellem københavnerne i bydelen og politikerne på Rådhuset.  Lokaludvalgene er sat i verden for at styrke nærdemokratiet og for at gøre det lettere for den enkelte københavner at få indflydelse på de beslutninger, Borgerrepræsentationen træffer, og som har betydning for bydelen.

 

Vores vision for lokaldemokratiet

Sammen med bydelens beboere, lokale aktører og Københavns Kommune arbejder vi for, at byudviklingen giver plads til både mennesker og natur og skaber de bedste rammer for børneliv, kulturliv, dyreliv, erhvervsliv og ikke mindst et godt hverdagsliv for alle i Amager Vest. Det kalder vi plads til liv.

Vi har til opgave at

 • Arbejde opsøgende og tilbyde hjælp og vejledning til lokale københavnere, der ønsker at engagere sig i bydelens udvikling og lokaludvalgets arbejde.

   
 • Samarbejde med eksisterende netværk indenfor f.eks. boligorganisationer, foreninger, erhvervsliv, skoler og institutioner, samt støtte dannelse af nye netværk i bydelen.

   
 • Sikre, at københavnernes synspunkter indgår i beslutningsgrundlaget for den politiske behandling af sager, der har særlig betydning for den enkelte bydel. Det sker bl.a. gennem synliggørelse af den københavnerinddragelse og afvejning af forskellige lokale hensyn, der ligger til grund for lokaludvalgets udtalelser og arbejde i bydelen.

   
 • Styrke sammenhængen mellem lokale hensyn og kommunale temaer eller politikker.

Lokaludvalgene har hver 25 medlemmer, hvoraf de 15 repræsenterer forskellige frivillige foreninger i Amager Vest og 10 er udpeget fra hvert af de politiske partier, der sidder i Borgerrepræsentationen. Mød medlemmerne her (link)

 

Medlem af lokaludvalget

Som medlem af eller suppleant i lokaludvalget behøver du ikke bo i bydelen, men du skal repræsentere en forening med lokale aktiviteter i bydelen.

I lokaludvalget kan du få erfaring med politik og byudvikling på lokalt plan. Du kan få kompetencer som planlægning af møder og begivenheder, samt være med til at sætte fokus på mærkesager for bydelen. Igennem arbejdet i lokaludvalget får du adgang til et bredt netværk af mennesker, der hver især brænder for at gøre en forskel i bydelen.

Find mere information om lokaludvalgene i Københavns Kommune.

Du behøver ikke at være medlem af lokaludvalget for at få masser af indflydelse. Du kan altid blive en del af en eller flere af vores arbejdsgrupper. Læs meget mere om dem her.

Vi er til stede

Vi kender bydelen og de mennesker, der bor og arbejder her. Vi bruger vores lokale viden til at skabe endnu bedre rammer og plads til liv. Vi arrangerer debatter, workshops, informationsmøder og andre aktiviteter, hvor vi informerer om udvikling eller ændringer i bydelen, og hvor københavnerne kan give deres input og fortælle os om ønsker, idéer og behov.

Vi forbinder

De inputs tager vi med til politikerne og beslutningstagerne i kommunen, så de kan blive en del af de officielle aftaler for byens udvikling. Som en del af kommunen, og samtidig lokalt forankret i bydelen Amager Vest, fungerer vi som bindeleddet mellem Københavns Kommune og bydelens lokale borgere.

Vi samarbejder

På den måde understøtter vi, at alle kan bidrage til byudviklingen. For byens udvikling skal ske sammen med københavnerne og ikke udenom dem. Vi tror på, at god dialog og samskabelse, både mellem borgere og rådhus og mellem forskellige grupper i bydelen, i sidste ende er udslagsgivende for, om vi har en by med plads til alle og plads til liv.

  Vores opgaver

  Vis alle

  Bydelspuljen

  Vi støtter lokale foreninger og projekter med midler fra Bydelspuljen. I Amager Vest har vi ca. 3 millioner kroner årligt, som kan søges af private borgere, foreninger og virksomheder. Vi støtter projekter og arrangementer, der fremmer dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af fællesskab og netværk i bydelen. 

  Bydelsplan

  Hvert 4. år udarbejder vi en bydelsplan i samarbejde med lokale københavnere, eksterne partnere og fagforvaltningerne i kommunen. Bydelsplanerne beskriver visioner for fremtiden og idéer til konkrete løsninger i relation til bydelens byudvikling. Bydelsplanerne indgår i vores arbejde og er et idékatalog til byudviklingen i København. Læs den nyeste Bydelsplan 2022-2026 (kommer snart).

  Høringer

  Amager Vest Lokaludvalg afgiver svar i alle høringer, der handler om vores bydel. Det kan være kommende boliger eller kommunale strategier og nye politikker for miljø, trafik, sundhed, skole, børn, unge eller ældre. Vi drøfter de forskellige forslag fra Københavns Kommune og sender høringssvar tilbage med konstruktiv kritik og nye idéer. På den måde kan borgerrepræsentationen tage lokale interesser med i overvejelserne, når de træffer vigtige beslutninger om byudviklingen i Amager Vest.

  Følg med i Københavns Kommunes offentlige høringer på www.blivhoert.kk.dk

  Miljø

  Lokaludvalgene varetager den lokale miljøopgave for deres bydel. I Amager Vest har vi valgt at lade Miljøpunkt Amager varetage den opgave. Miljøpunkt Amager er et selvejende miljøcenter, der har til opgave at fremme miljøhensyn og bæredygtig udvikling på Amager. Læs mere om deres arbejde her.

  Borgerpanelet

  Du kender bydelen bedst. Derfor vil vi gerne høre din mening, viden og idéer, så vi sammen kan gøre vores bydel endnu bedre. Du kan blandt andet få indflydelse på vores arbejde ved at blive del af vores digitale borgerpanel.

  Kommunikation

  Vi udkommer hver dag med ny information om vores arbejde, og hvordan du kan være med. Du kan bl.a. følge med på:

  Facebook 

  Instagram 

  Vores månedlige nyhedsbrev 

  Vores månedlige side i lokalaviserne AmagerLIV, Bryggebladet og Ørestad Avis.

  Vi har også et sekretariat med kommunale medarbejdere, der hjælper os med møder, referater, projekter, henvendelser og københavnerdialog.

  Du finder os på adressen:

  Amager Vest Lokaludvalg

  Sundholmsvej 8

  København S

  … Og du kan altid komme i kontakt med os på:  TLF: 21 51 39 35

  info@avlu.dk / avlu.dk