Arne Bjørn Nielsen

Medlem af Amager Vest Lokaludvalg

Arne Bjørn er valgt ind som repræsentant for Ældre Sagen Amager2300.

Om Arne Bjørn

Fortid og baggrund

Jeg har boet på Islands Brygge 33 siden 1991, og inden da boede jeg Under Elmene 14 på Amagerbro i 15 år. Så jeg er vel næsten indfødt i Amager Vest. Jeg kom meget tidligt med i Islands Brygges Lokalråd, hvor mine hovedinteresser var trafik og boligforhold. Dette skyldtes nok i høj grad min faguddannelse inden for bygeografi & planlægning. Ved Amager Vest Lokaludvalgs oprettelse i 2007 kom jeg med hér, og har siden fortsat arbejdet med fysisk planlægning.

Nutid og kasketter

Arbejdet i Amager Vest Lokaludvalg giver en masse nyttig information om vores bydels forhold og udvikling samt en masse kontakter til vores omliggende lokaludvalg, til Teknik- og Miljøforvaltningen og til By & Havn. Alle disse kontakter er jeg rigtig glad for, og jeg benytter mig af dem i videst muligt omfang.

Jeg sidder også i Københavns Ældreråd, hvor vi har en rigtig god kontakt til såvel forvaltninger som politikere. Denne dobbelt-kasket har jeg dog endnu ikke rigtigt fuldt udnyttet i Amager Vest Lokaludvalg på trods af, at jeg jo rent faktisk er foreningsvalgt på baggrund af Ældre Sagen Amager2300.

Fremtid og projekter

I Amager Vest Lokaludvalg arbejder jeg fortsat med fysisk planlægning, og i et godt samarbejde med Islands Brygges Lokalråd arbejder vi for Kigkurrens omdannelse fra en trøstesløs parkeringsplads til et spændende, grønt og kuperet byrum.

Helt generelt arbejder jeg/vi langsigtet for Københavns omdannelse fra en bilby til en oplevelsesby. Og den politiske opbakning er allerede godt på vej. Se blot på Middelalderby-projektet og på Ndr. Frihavnsgade som cykelgade. Jeg er ikke fanatisk bilmodstander, faktisk er jeg selv bilist. Og bilen har afgjort sin fortsatte berettigelse for småbørnsfamilier, storindkøb og ældre. Den skal bare ikke længere dominere bybilledet.