Christian E. Jørgensen

Medlem af Amager Vest Lokaludvalg

Christian er valgt ind som repræsentant for Det Danske Spejderkorps, 1. Sundby Gruppe

Om Christian

Min hovedmotivation er at sikre, at en repræsentant for foreningslivet blandt børn og unge er repræsenteret i Amager Vest Lokaludvalg. Der skal være bedre muligheder for faciliteter til alle typer foreninger, små som store.

Udenfor lokaludvalgets arbejde er jeg dybt engageret i lokale spejdergrupper. Til daglig er jeg leder og kasserer i Spejdergruppen 1. Sundby, Det Danske Spejderkorps.

Jeg er medlem af arbejdsgruppen Børn, Unge, Kultur, Fritid & Idræt, da jeg mener, jeg har kompetencer på især dette område, da jeg gennem spejderarbejdet har tæt kontakt til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Udover spejderarbejdet er jeg medlem af Det Grønne Råd i Københavns Kommunes, hvor jeg får indsigt i de miljøspørgsmål, der rører sig i hele kommunen.

Lokaludvalgspuljen interesserer mig også rigtig meget, og som medlem af et udvalg med forskellige holdninger og synspunkter bliver jeg klogere og får indsigt i andre måder at se verden på, så jeg dermed kan gøre mig bedre i mit daglige arbejde i foreningslivet.